BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Ultimele articole

 • Rezultatul interviului și rezultatul final al concursului organizat în perioada 08-11.04.2024 >

  Rezultat interviu Rezultatul final Read More
 • Rezultatul probei scrise de la concursul organizat în data de 08.04.2024 >

  Deschide rezultat Read More
 • Rezultat selecție dosare pentru concursul organizat în data 08.04.2024 – proba scrisă >

  Deschide document Read More
 • 2024.03.18 - anunt concurs ocupare posturi >

  Deschide document Read More
 • Informare privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap >

  Deschide documentul Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Text Size

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi - (DGASPC) - a fost infiintata prin Hot. nr. 106/ 27 octombrie 2004 apartinand Consiliului Judetean Calarasi, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Calarasi si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Calarasi şi  preluarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocaneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

Activitate cu publicul

DGASPC Călărași activitate cu publicul pdf page 0001

SERVICIUL ACHIZITII INVESTITII
- stabileste programul anual de achizitii publice;
- asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
- se ocupa de a face cunoscut in mod public intentia de a face achizitii publice prin publicarea la Monitorul Oficial partea a VI-a, anunturi publicitare prin alte forme sau transmiterea de oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori;
- asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru eleborarea si prezentarea ofertei de catre orice furnizor, executant sau prestator care a inaintat o solicitare in acest sens sau i s-a transmis o invitatie de participare
- intocmeste dosarul achizitiei publice si il pastreaza atata timp cat contractul de achizitii publice produce efecte juridice;
- solutioneaza contestatiile depuse de participantii la procedura de achizitie conform prevederilor legale;
- comunica in scris participantilor la atribuirea unui contract de achizitie prin una din procedurile stabilite prin lege, rezultatul stabilit de comisie, a ofertelor castigatoare cat si a celor necastigatoare sau respinse la selectare din diverse motive stabilite prin lege.
- elaborează programul de investiţii al Directiei şi urmăreşte realizarea acestuia ;
- comandă documentaţiile tehnico-economice, propune încheierea contractelor de proiectare aferente lucrărilor noi pentru obiectivele de investiţii, în calitate de beneficiar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare ;
- obţine avizele şi aprobările necesare pentru organizarea licitaţiilor lucrărilor de construcţii-montaj, propune încheierea contractelor ferme, asigură deschiderea finanţării lucrărilor din programul de investiţii propus ;
- urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii-montaj ale institutiei (fizic şi valoric) admiţând la decontare numai situaţiile de plată reale prezentate de constructori ;
- participă la recepţia preliminară şi finală a obiectivelor realizate ;
- efectuează toate operaţiunile financiar-contabile pentru investiţiile proprii (fişe contabile, decontări, relaţii cu banca, evidenţe contabile, balanţe, bilanţ
- întocmeşte dările de seama statistice lunare, trimestriale şi anuale pentru activitatea de investiţii ;
- urmăreşte punerea în aplicare a O.G.R. nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic la clădirile existente;
- asigură cadrul legal în vederea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări pentru D.G.A.S.P.C. Calarasi ;
- analizează şi propune necesitatea şi oportunitatea introducerii în lista lucrărilor de investiţii a obiectivelor noi, dotările cu maşini, utilaje, instalaţii şi a altor obiective de investiţii ;
- colaborează cu Compartimentul contabilitate , propunerile făcute de centre şi fundamentează necesarul de lucrări, de reparaţii curente, pentru includerea lor în bugetul de venituri şi cheltuieli ;
- urmareste derularea contractelor de achizitii in conformitate cu prevederile legale;
- urmareste modul de derulare a activitatii de investitii, derularea investitiei (activitate de C+M pe stadii de executie).

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Ulmu
 • Vâlcelele

InfoCons – protectia consumatorilor

InfoCons

Date de contact D.G.A.S.P.C. Călărași:

Secretariat Direcție:  0242/311060

TELEFONUL COPILULUI: 0242/983

 Serviciul Monitorizare, Secretariat CPC,

Intervenție în Caz de Urgență: 0242 /311846

 Serviciul Evaluare Complexă Copii

0242/311060, int. 208

Serviciul Evaluare Complexă Adulți:

0242/313640

0728728472

0746251763

Adresa: Strada Bărăganului, nr. 1, Călărași, România

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comunicate de presa

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Evaluare complexa minori/adulti

ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP MINORI

Adresele de email pe care puteti trimite:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     Acte necesare

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    Acte necesare

DESPRE SERVICIUL DE URGENȚĂ 112

Non-Standard Elements
 

Informatie de interes public

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/RASPUNSURI-16-20-martie.pdf

Spune NU violentei domestice!

1. RO Pocket Card A5 page 0001                                                             2. RO Poster A3 page 0001

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).