BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Strada Prelungirea Independentei, nr. 5A Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. +4.0242.311.060 Telefonul Copilului 0242.983
AntetNou
Text Size

CERERE de acordare a drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap

DECLARATIE

 

 

          Subsemnatul/a…………………………………………… cu domiciliul in ………………….. str. ……………………nr. ……, bl……, sc. …, ap. …., jud. Calarasi, nascut la data de ……/…….../….…… in localitatea ………………………, posesor al actului de identitate BI/CI seria ………. nr. ……………. eliberat la data de ………………………de catre …………………, CNP………………………………., fiind persoana cu handicap cu gradul ……………….., conform certificatului/deciziei nr. ………….. eliberat/a la data de ………………….. emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Calarasi/Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, valabilitate ……………………………….

          Cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal care prevede “Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutie de stat sau a unei alte unitati dintre cele care se refera la art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”.

          Declar pe propria raspundere ca nu ma incadrez in situatiile prevazute la art. 57, alin. (6) si alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

          De asemenea declar pe propria raspundere ca nu am nici un venit / realizez venituri din ………………………………………………….

          Ma oblig ca in termen de 48 de ore sa aduc la cunostinta Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi, orice modificare fata de cele declarate, de natura sa influenteze drepturile prevazute de lege.

          Dau prezenta declaratie spre a-mi servi la DGASPC Calarasi pentru obtinerea drepturilor prevazute de Legea nr. 448/2006.

 

 

 

Data,                                                                    Semnatura,

 

 

CERERE

 

        de acordare a drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap

 

 

 

 

 

          Subsemnatul/a ……………………………………….cu domiciliul in ………………….. str. ……………………nr. ……, bl……, sc. …, ap. …., jud. Calarasi, posesor al actului de identitate BI/CI seria ………. nr. ……………. eliberat la data de ………………………de catre …………………, CNP………………………………., incadrat intr-o categorie de persoane cu handicap - gradul ……………….., conform certificatului/deciziei nr. ………….. ………………….. emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Calarasi/Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, va rog sa-mi aprobati acordarea urmatoarelor drepturi prevazute de art. 58 alin. (3) si alin. (4) lit. a) si b) din Legea nr. 448/2006.

 

 

 

 

 

a) Indemnizatie lunara pentru adultul cu handicap grav                               (  )

 

b) Indemnizatie lunara pentru adultul cu handicap accentuat                (  )

 

c) Indemnizatie pentru plata insotitorului adultului cu handicap                 (  )

 

   vizual grav         

 

d) Buget personal complementar lunar pentru adultul cu handicap grav     (  )

 

Buget personal complementar lunar pentru adultul cu handicap accentuat (  )

 

    Buget personal complementar lunar pentru adultul cu handicap mediu   (  )

 

e) Gratuitatea transportului urban                                                                 (  )

 

g) Gratuitatea transportului interurban  cu 6 calatorii dus - intors               (  )

 

    Mentionez ca am avut  / nu am avut certificate de incadrare in

 

     grad de handicap  ( Certificat / Decizie…………………….)    

 

 

 

Doresc sa primesc drepturile cu caracter pecuniar prin:

 

-      mandat postal                                                                                            (  )

 

-      cont personal                                                                                             (  )

 

 

 

                                                                                               ……………………Nume si prenume

 

                                                       ……………………………Semnatura

 

                                                         …………………………………Data

 

 

 

Doamna Director,

 

 

 

 Subsemnatul/a…………………………………persoana cu handicap conform certificatului nr. ………… din data de …………………. optez pentru asistent personal/indemnizatie lunara pentru plata insotitorului, conform art. 41, alin. 3 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

  

 

Data,                                                                              Semnatura,

 

 

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).