BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Cerere de acordare a drepturilor cuvenite copiilor cu handicap

DECLARATIE 

 

          Subsemnatul/a…………………………………………… cu domiciliul in ………………….. str. ……………………nr. ……, bl……, sc. …, ap. …., jud. Calarasi, nascut la data de ……/…….../….…… in localitatea ………………………, posesor al actului de identitate BI/CI seria ………. nr. ……………. eliberat la data de ………………………de catre …………………, CNP………………………………., in calitate de ……………………………… al copilului …………………………………………………. nascut la data de ……/………../……….., in localitatea …………………………, judetul ………………………, CNP ……………………………………….,  persoana cu handicap gradul ……………….., conform certificatului/deciziei nr. ………….. eliberat/a la data de ………………….. eliberat/a de Comisia pentru Protectia Copilului, valabilitate ……………………………….

          Cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal care prevede “Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutie de stat sau a unei alte unitati dintre cele care se refera la art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”.

          Declar pe propria raspundere ca nu ma incadrez in situatiile prevazute la art. 58, alin. (6) si alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

          De asemenea declarca minorul este scolarizat/nescolarizat si locuieste impreuna cu mine.

          Ma oblig ca in termen de 48 de ore, sa aduc la cunostinta Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi, orice modificare fata de cele declarate, de natura sa influenteze drepturile prevazute de lege.

          Dau prezenta declaratie spre a-mi servi la DGASPC Calarasi pentru obtinerea drepturilor prevazute de Legea nr. 448/2006.

 

 

 

 

Data,                                                                    Semnatura,

 

 

CERERE

 

        de acordarea drepturilor cuvenite copiilor cu handicap

 

 

  

 

 

Subsemnatul/a…………………………………………… cu domiciliul in ………………….. str. ……………………nr. ……, bl… .., sc. …, et. ..., ap. …., jud. Calarasi, posesor al actului de identitate BI/CI seria ………. nr. ……………, eliberat la data de ………………………de catre …………………, CNP………………………………., in calitate de 1……………………………… al copilului …………………………………………………. nascut la data de ……/………../……….., in localitatea …………………………, judetul ………………………, CNP ……………………………………….,  incadrat intr-o categorie de persoana cu handicap 2……………….., conform certificatului nr. ………….. emis de Comisia pentru Protectia Copilului va rog sa-mi aprobati acordarea urmatoarelor drepturi prevazute de art. 58 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

 ·        Alocatie de stat pentru copii majorata cu 100%;                                (  )

 

·        Gratuitatea transportului urban;                                                              (  )

 

·        Gratuitatea transportului interurban cu 12 calatorii dus-intors;         (  )

 

·        Gratuitatea transportului interurban cu  6 calatorii dus-intors;          (  )

 

·        Alocatie lunara de hrana pentru copiii cu handicap de tip                 (  )

 

         HIV/SIDA

 

·        Buget personal complementar lunar pentru copilul cu handicap       (  )

 

grav/accentuat/mediu

 

 

 

Doresc sa primesc drepturile cu caracter pecuniar prin:

 

-      mandat postal                                                                                            (  )

 

-      cont personal                                                                                             (  )

 

                                                                     

 

 

 

Numele si prenumele ………………………………………..

 

 

 

1. Se mentioneaza calitatea persoanei cu handicap: parinte, tutore, curator, plasament / incredintare.

 

2. Se mentioneaza gradul de handicap: grav, accentuat, mediu sau usor

Doamna Director,

 

 

 

Subsemnatul/a…………………………………cu domiciliul in………………………….. str. ……………………………, nr. ……….., bl. ………, et. ……..., ap. ……, in calitate de ………………….. al minorului…………………………….incadrat in gradul I – grav – de handicap, conform certificatului nr. ………… din data de …………………. emis de Comisia de protectia Copilului optez pentru asistent personal/indemnizatie lunara.

 

 

 

Data,                                                                              Semnatura,

 

 

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).