BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Serviciul de Evaluare Complexă Adulți reia activitatea cu publicul

Serviciul de Evaluare Complexă  Adulți reia activitatea cu publicul

        Pe perioada stării de alertă, în vederea reluării, graduale, a activității de relații cu publicul, Serviciul de Evaluare Complexă Adulți (SEC Adulți), va ține cont de următoarele măsuri organizatorice, care respectă prevederile legale în vigoare:

► la sediul în care funcţionează SEC Adulți (Bloc Confort), se va organiza la punctul de acces în instituție un spațiu adecvat, necesar primirii beneficiarilor serviciului, astfel încât să se asigure respectarea distanţei minime de 2 m, între oricare două persoane apropiate;

      ► personalul serviciului care se va ocupa de primirea publicului, în perioada stării de alertă, va fi programat, prin rotație, în baza unui grafic aprobat de conducerea instituției și va fi instruit în vederea desfășurării acestei activități, întocmindu-se un proces verbal de instruire în acest sens, zilnic;

      ► în perioada desfășurării programului de primire a publicului, între orele 09,00-14,00, câte doi angajați ai serviciului vor fi programați să se ocupe de această activitate, procedând la legitimarea beneficiarilor, completarea în registre specifice a datelor acestora (numele și prenumele, documentul de identitate prezentat, adresa de domiciliu, temperatura înregistrată ca urmare a realizării triajului epidemiologic);

      ► beneficiarii vor completa o declarație pe propria răspundere cu privire expunerea lor la factorii de risc de contaminare cu COVID-19, la persoanele cu care au intrat în contact și care au fost suspecte de a fi infectate cu acest virus;

     ► zilnic, la începerea programului de lucru, întreg personalul angajat în cadrul SEC Adulți va fi supus triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii în punctul de acces în incinta, triaj realizat de către personalul responsabilizat în acest sens;

     ► la intrarea în instituție se va proceda la dezinfectarea obligatorie a mâinilor, înaintea intrării în spaţiile de lucru, fiind puse la dispoziția personalului și beneficiarilor recipiente cu dezinfectanți;

     ►  în incinta serviciului nu va fi permis accesul beneficiarilor care NU poartă echipamentul de protecție prevăzut de legislația în vigoare, însemnând masca de protecție și mănuși, acestea fiind obligatorii în spații închise;

     ► personalul responsabil cu desfășurarea activității de relații cu publicul va avea obligația să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37.3°C.

IMPORTANT! În desfășurarea activității de relații cu publicul se va urmări cu prioritate evitarea aglomerării de persoane, procedându-se la organizarea publicului, pe rând, conform programării telefonice, la numărul: 0242313640.

             Celelalte dispoziții interne, privind respectarea măsurilor de igienă și protecție, a echipamentului adecvat, ramân neschimbate și în perioada următoare, obligația respectării lor fiind sarcina fiecărui angajat, în mod responsabil și consecvent, în interesul beneficiarilor pe care îi protejăm și în vederea asigurării unui mediu securizant pentru sănătatea tuturor.

/** **/

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).