BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Comunicat 19 iulie 2019 - D.G.A.S.P.C. Călărași continuă formarea și atestarea asistenților maternali profesioniști

                                                                                                                        

D.G.A.S.P.C. Călărași continuă formarea și atestarea asistenților maternali profesioniști

        Călărași, 19 iulie 2019 - D.G.A.S.P.C. Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, str. Bărăganului nr. 1, desfașoară pe parcursul anului 2019 campanii de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști pentru a lua în plasament copii.

 

Campaniile de recrutare se derulează în cadrul Proiectului TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020), desfășurat în parteneriat cu A.N.P.D.C.A, în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști.

Asistentul maternal profesionist este persoana fizica atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfășoara la domiciliul său creșterea, îngrijirea și educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament.

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

a) au capacitate deplină de exercițiu;

b) prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi;

c) au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;

d) au urmat cursurile de formare profesională organizate de D.G.A.S.P.C Călărași;

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

a) persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;

b) părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

c) persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Asistenții maternali beneficiază de: salariu de încadrare între 2080 de lei și 2477 de lei (în funcție de vechimea în muncă), vouchere de vacanță, sporuri specifice conform legislației muncii, inclusiv indemnizație de hrană, iar pentru copiii din plasament se acordă, lunar, alocația de plasament în cuantum de 600/900 lei și alocația de stat.

Până în acest moment, au fost organizate două serii de cursuri de formare de asistenți maternali profesioniști, în prima serie fiind formate 14 persoane, care au primit atestatul, iar în a doua serie au fost pregătite 8 persoane, care se află în curs de atestare. Până în prezent, au fost angajate 9 persoane. Evaluările persoanelor care au depus cerere pentru a deveni asistenți maternali profesioniști continuă, în vederea formării și atestării acestora.

Conform obiectivelor propuse, în următorii 5 ani, pe perioada derulării proiectului, urmează a fi angajați 100 de asistenți maternali, respectiv, 20 pe an.

Pentru informații suplimentare privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, procedura de angajare și drepturile salariale aferente, persoanele interesate se vor adresa Serviciului Asistență Maternală din cadrul D.G.A.S.P.C Călărași, tel. 0242/311060.

Persoană de contact – Mihaela Sfârlea.

                                            Compartiment Relații cu Publicul

/** **/

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).