BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Continuă campania de recrutare a persoanelor, în cadrul proiectului: ,,Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

D.G.A.S.P.C. Călărași derulează, în parteneriat cu A.N.P.D.C.A, în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști.Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod Proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020).

În acest context, D.G.A.S.P.C Călărași desfășoară, în perioada mai-iunie 2019, campania de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, pentru a lua în plasament copii.

Pot fi atestate ca asistent maternal, doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

  1. au capacitate deplină de exercițiu;
  1. prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi:

  -solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu prezintă afecțiuni medicale, care pot afecta capacitatea de îngrijire a unui copil;

- solicitanții au absolvit, cel puțin, 10 clase;

- solicitanții prezintă aptitudini parentale, relații sociale bune în comunitate și capacitatea de a lucra în condiții de stres sau speciale;

- solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia  nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni;

- solicitanții au în familie un venit stabil;

-solicitanții manifestă atitudine non-discriminatorie față de vârstă, apartenența etnică, religia sau starea de sănătate a copiilor pe care îi vor lua în plasament;

- prezintă disponibilitate de a lua în plasament/plasament în regim de urgență, copii cu vârstă 0-7 ani;

  1. -au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;
  1. - au urmat cursurile de formare profesională, organizate de D.G.A.S.P.C. Călărași.

 

     Nu poate fi asistent maternal profesionist:

  1. persoana care a suferit o condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;
  2. părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
  3. persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Asistentul maternal profesionist beneficiază de:

-          drepturi băneşti conform legislaţiei în vigoare;

-          consiliere şi sprijin din partea specialiştilor D.G.A.S.P.C.;

-          cursuri de pregătire profesională organizate de D.G.A.S.P.C. .

     Persoanele  interesate vor adresa D.G.A.S.P.C. Călărași, cu sediul pe str. Bărăganului, nr. 1, municipiul Călărași, o cerere de evaluare a capacității lor, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist. Au prioritate în evaluare persoanele cu vârsta până la 55 de ani, care prezintă disponibilitate de a lua în plasament doi sau mai mulți copii.

     Pentru informații suplimentare, privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se vor adresa Serviciului Asistență Maternală, din cadrul D.G.A.S.P.C Călărași, tel. 0242/311060.

Persoană de contact – Mihaela Sfârlea.

 

 

 

 

Compartiment Relații cu Publicul

/** **/

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).