BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Ultimele articole

 • Rezultatul interviului și rezultatul final al concursului organizat în perioada 08-11.04.2024 >

  Rezultat interviu Rezultatul final Read More
 • Rezultatul probei scrise de la concursul organizat în data de 08.04.2024 >

  Deschide rezultat Read More
 • Rezultat selecție dosare pentru concursul organizat în data 08.04.2024 – proba scrisă >

  Deschide document Read More
 • 2024.03.18 - anunt concurs ocupare posturi >

  Deschide document Read More
 • Informare privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap >

  Deschide documentul Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Text Size

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi - (DGASPC) - a fost infiintata prin Hot. nr. 106/ 27 octombrie 2004 apartinand Consiliului Judetean Calarasi, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Calarasi si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Calarasi şi  preluarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocaneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

Activitate cu publicul

DGASPC Călărași activitate cu publicul pdf page 0001

                                                     MISIUNEA

                         SERVICIULUI ALTERNATIVE  DE  TIP FAMILIAL

 

  Serviciul Alternative de Tip Familial este parte integranta a paletei de servicii  sociale pe care  le ofera D.G.S. A.P.C. Calarasi.Serviciile de tip familial au rolul de a asigura la domiciliul unei persoanme  fizice sau familii,cresterea si ingrijirea copilului separate temporar sau definitiv,de parintii  sai biologici.Serviciile de tip familial au un caracter specializat in functie de nevoile si  caracteristicile copiilor protejati in mediul familial.Serviciul Alternative de tip Familial are in componenta sa doua compartimente dupa cum urmeaza:

1.Compartimentul prevenire abandon si reintegrare familiala.

2.Compartimentul  de evaluare copil care a savarsit fapte penale si nu raspunde penal.

In indeplinirea atributiilor care ii revin serviciul ATF respecta urmatoarele principii:

-promovarea interesului superior al copilului;

-egalitatea sanselor si nediscriminarea;

asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor;

-respectarea demnitatii copilului;

-respectarea istoriei personale,a personalitatii,familiei biologice si traditiilor copilului;

-ascultarea opiniei copilului;

-mentinerea relatiilor personale ale copilului si a contactelor directe cu parintii,rudele,precum si cu alte personae din viata copilului cu care el a dezvoltatrelatii de atasament;

-mentinerea fratilor impreuna;

-asigurarea unui statute gal in cadrul familiei pentru copilul aflat in plasament;

-asigurarea protectiei copilului pe o perioada determinata pana la integrarea/reintegrarea acestuia in familia naturala,extinsa;

-promovarea unui model familial de ingrijire a copilului;

-asigurarea  unei ingrijiri individualizate si personalizate a copilului;

-asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului;

-asigurarea unei interventii profesioniste prin echipe multidiscilinare;

-asigurarea confidentialitatii si eticii profesionale.

               

 1.   Compartimentul prevenire abandon si reintegrare familiala, are urmatoarele atributii:

-identifica, evalueaza in baza unui plan de servicii emis de comunitatea locala si solutioneaza cazurile copiilor abandonati sau cu risc de abandon;

-ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia tinand cont de varsta si gradul sau de maturitate;

-identifica rudele pana la gradul IV in vederea plasarii copilului in familia largita sau persoane care pot ingriji copii aflati in dificultate in baza unui plan individualizat de protectie a carui finalitate, cand este posibil, va fi reintegrarea in familia naturala;

-urmarirea respectarii istoriei personale, a personalitatii, familiei biologice si a traditiilor copilului;

-mentinerea relatiilor personale ale copilului si a contactelor directe cu parintii, rudele , precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament;

-asigurarea in general a mentinerii fratilor impreuna,prioritar fiind interesul superior al copilului;

-asigurarea protectiei copilului pe o perioada determinata,pana la integrarea sau reintegrarea acestuia in familia naturala, extinsa sau substitutiva;

-asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a copilului;

-asigura o interventie profesionista prin echipe pluridisciplinare;

-monitorizeaza,familiile care au primit in plasament copii, cu prioritate familia largita, pe toata durata acestei masuri, precum si parintii biologici ai copilului dupa revenirea acestora in mediul familial;

-verifica si reevalueaza cel putin o data la 3 luni imprejurarile legate de plasamentul copilului prin revizuirea planului individualizat de protectie si propune Comisiei de Protectia Copilului sau dupa caz,Instantei de judecata, mentinerea masurii daca conditiile nu s-au modificat in vederea reintegrarii copilului in familia naturala, sau sistarea acesteia in caz contrar, tanand cont de prevederile Legii nr. 272/2004 privitor la:

                -orice masura speciala de protectie este temporara;

                -obligatia exercitarii de catre parinti a drepturilor si obligatiilor pe care le au fata de copil;

-acorda asistenta si consiliere parintilor copilului urmarind daca acestia isi pot asuma responsabilitatile si daca isi indeplinesc obligatiile parintesti, asa incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;

-monitorizeaza si inregistreaza evolutiile inregistrate in implementarea planului individualizat de protectie.

 

                Pentru copilul care a savarsit o fapta penala prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal, se dispune una din masurile  prevazute in Legea nr. 272/2004 art.55 lit. a si c.si Hotararea nr.1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspund penal.

                In dispunerea uneia dintre masuri, Comisia pentru Protectia Copilului, atunci cand exista acordul parintilor sau al altui reprezentant legal al copilului, ori Instanta judecatoreasca dupa caz, atunci cand acest acord lipseste va tine cont de:

a)conditiile care au favorizat savarsirea faptei;

b)gradul de pericol social al faptei;

c)mediul in care a crescut si trait copilul;

d)riscul savarsirii din nou de catre copil a unei fapte prevazute de legea penala;

e)orice alte elemente de natura a caracteriza situatia copilului.

                Daca fapta savarsita nu prezinta un grad mare de pericol si parintii isi asuma responsabilitatea de a supraveghea copilul instituindu-se masura supravegherii specializate, care consta in mentinerea copilului in familia sa sub conditia respectarii de catre acesta a unor obligatii cum ar fi:

-frecventarea cursurilor scolare;

-utilizarea unor servicii de zi;

-urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;

-interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legaturi cu anumite familii.

                In cazul in care mentinerea in familia naturala nu este posibila sau atunci cand copilul nu isi indeplineste obligatiile, Comisia pentru Protectia Copilului, sau dupa caz instanta judecatoreasaca, pot dispune plasamentul copilului in familia largita sau substitutiva.

                In cazul in care fapta savarsita prezinta un grad ridicat de pericol social, precum si cand copilul pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala savarseste in continuare fapte penale, Comisia pentru Protectia Copilului sau dupa caz instanta, pot dispune pe o perioada determinata plasamentul copilului intr-un serviciu de tip rezidential specializat.

                Acest compartiment are urmatoarele atributii:

-previne si combate  actiunile si comportamentele deviante ale copiilor ;

-contribuie la educarea copiilor in spiritul respectului fata de lege si fata de valorile morale, in spiritul tolerantei, demnitatii si solidaritatii ;

-participa la sprijinirea copiilor in evolutia spre o viata normala, responsabila si corecta ;

-asigura reintegrarea scolara, familiala si sociala a copilului ;

-ofera consiliere si sprijin copiilor care au savarsit o fapta penala si nu raspund penal, precum si familiilor acestora pentru a nu mai savarsi astfel de infractiuni ;

-propune Comisiei de Protectia copilului sau instantei judecatoresti masurile de protectie speciala pentru copilul carea a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal ;

-colaboreaza cu politia, parchetul, serviciile de reintegrare sociala, supraveghere si protectia victimelor si inspectoratul scolar in vederea reintegrarii copilului.

       In cadrul compartimentului “minori care au savarsit fapte penale si nu raspund penal sunt instrumentate si cazurile de minori gasiti neansotiti pe teritoriul altui stat

in baza prevederilor Legii nr.272/2004 si Hotararea nr.1443/2004,privind metodologia de repatriere a copiilor romani neinsotiti si asigurarea masurilor de protectie speciala in favoarea acestuia in baza careia se intocmeste planul de repatriere al minorului si reinsertie sociala a acestuia .

      In cadrul Serviciului Alternative de Tip Familial functioneaza: o Comisie de autorizare a casatoriei minorului care nu a implinit varsta de 18 ani in baza Legii nr.288/29.10.2007,formata din doi asistenti sociali si un psiholog care evaluaza din punct de vedere material si psihologic minora/minorul care urmeaza a se casatori.

     De asemenea la nivelul institutiei prin intermediul serviciului nostru funtioneaza: o Comisie de prevenire a abuzului si neglijarii copilului formata din mai multi specialisti respectiv: jurist,asistenti sociali,psiholog care instrumenteaza cazurile sesizate de: autoritati publice,persoane fizice sau cele primite prin intermediul telefonului copilului,in conformitate cu prevederile legii nr.272/2004,art.89-95.

                Functiile esentiale pe care le indeplineste serviciul ATF sunt: evaluare, pregatire, sprijinire si monitorizarea copilului si a familiei pentru realizarea eficienta a procesului de reintegrare/integrare familiala.

                Integrarea vizeaza copiii aflati in servicii rezidentiale, la asistentul maternal profesionist sau din comunitate, in familia extinsa, la o persoana sau familie, copii care au planuri individualizate de protectie (PIP), ce prevad integrarea copilului intr-un mediu familial stabil si permanent, altul decat familia biologica.

        3.Durata de timp estimata:

-pentru anchete sociale durata de timp estimata este de maxim 30 zile;

-pentru plasamente la familii pana la gradul IV pe toata perioada mentinerii plasamentului la familie/persoana;

-pentru minorul care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal se va intocmi ancheta sociala si evaluarea initiala in termen de 30 de zile ;

- pentru minorul repatriat de va intocmi in 7 zile ancheta sociala si planul de reinsertie sociala in baza carorar se vor efectua demersurile in vederea repatrierii minorului;

- pentru cazul de minori victime ale traficului de persoane se va intodmi in 30 de zile ancheta sociala si planul de consiliere psihosociala in vederea prevenirii unor noi cazuri de trafic si reinsertia sociala a copilului traficat;

 

4.Data de la care functioneaza serviciul ATF

                Serviciul ATF a fost infiintat in baza HCJ (in data de 1.11.2002) de modificare a organigramei DJPDC Calarasi, fiind preluat in data de 01.01.2005 conform HCJ nr. 106/2004 de aprobare a organigramei si regulamentului de organizare si functionare a DGASPC Calarasi.

 

5.Sediul de la care se organizeaza furnizarea serviciului social

                Sediul serviciului ATF este sediul DGASPC Calarasi str. Baraganului nr. 1, municipiul Calarasi.

 

6.Aria de desfasurare a activitatii

                Activitatea serviciului ATF se desfasoara in totalitatea judetului Calarasi, asistentii sociali-responsabili de caz din cadrul serviciului fiind repartizati pe zone.

 

7.Categoria de persoane beneficiare

   Numarul de beneficiari

-plasamente familiale =   341 cazuri;

Referitor la plasamente familiale este vorba de copii aflati in dificultate pentru care se instituie o masura de protectie special ape o perioada de timp determinate.

                Beneficiarii acestui tip de masura de protectie speciala sunt familii fara venituri, care conform planului de servicii intocmit de comunitatea locala de unde provine copilul sunt in imposibilitate temporara de a-si exercita drepturile parintesti, familii dezmembrate, unul din parinti este decedat iar celalalt nu isi poate creste copilul din lipsa de venituri; parinti care au fost decazuti din drepturile parintesti sau cei al caror domiciliu nu a putut fi identificat. Pentru acesti copii se instituie masura de plasament la rude pana la gradul IV. Finalitatea planului individualizat de protectie poate fi : reintegrarea copilului in familia naturala atunci cand conditiile o permit, sau adoptia interna pentru copii care au fost declarati adoptabili conform procedurii din Legea nr. 273/2004 sau a Ordinului 45/2004 privind standardele minime obligatorii privind procedura adoptiei interne.

8.Modalitatea de selectare a beneficiarilor

-beneficiarii sunt selectati in baza planului de servicii intocmit de comunitatile locale care propun o masura de protectie;

-in baza sesizarilor scrise primite la sediul DGASPC Calarasi.

9.Modalitatile de implicare a beneficiarilor in activitatile desfasurate

                Beneficiarii serviciilor sunt implicate dupa cum urmeaza:

- sunt ajutati prin consiliere si explicarea tipologiei serviciilor sociale existente atat la nivelul comunitatilor locale si a DGASPC;

- impreuna cu acestia sunt stabilite obiectivele PIP in functie de nevoile identificate in cadrul intalnirilor care se desfasoara atat la domiciliul acestora cat si la sediul institutiei;

- li se asigura suport in vederea obtinerii unui loc de munca prin intermediul cursurilor de reconversie profesionala, sau de obtinere a ajutorului minim garantat conform Legii nr. 416/2001.

- se asigura consilierea si sprijinul familiei naturale in vederea reintegrarii copilului in familia naturala tinand cont de interesul superior al copilului si necesitatea cresterii acestuia alaturi de parintii biologici( invitatii adresate atat parintilor biologici cat si copilului si familiei de plasament in vederea refacerii relatiei de atasament in vederea atingerii obiectivului final al PIP – reintegrarea familiala).

12.Resursele umane pentru realizarea serviciului

            Categorii de personal

Studii superioare

Studii medii

Personal angajat prin contract individual de munca

       1

      -

Functionari publici

     11

      -          

Personal remunerate sub alte forme

      -

      -

Voluntari

      -

      -

TOTAL

     12

      -

Din care administrativ

      -

      -

 

Rezultatele preconizate ale activitatii

Rezulatele activitatii serviciului ATF consta in:

-reducerea numarului de copii rezidenti in centre de plasament sau la AMP prin integrarea /reintegrarea familiala;

-mentinerea copilului in familia extinsa in baza unui PIP;

-cresterea numarului de adoptii nationale pentru copiii care au ca finalitate a PIP adoptia interna;

-consilierea si sprijinirea familiei si copilului pentru a nu mai savarsi fapte penale si integrarea sa in societate.

Modalitati de informare a comunitatii privind activitatile si rezultatele acestora

                -la nivelul comunitatii locale au fost prelucrate prin intermediul MMFPS_DGPC; ORA si Comunitatea Europeana atat persoanele cu atributii de asistenta sociala cat si primarii cu privire la prevederile pachetului legislative privind protectia copilului, atat asupra atributiilor pe care le au comunitatile locale cat si serviciile specializate oferite de DGASPC Calarasi, modul de interventie a comunitatilor locale in vederea mentinerii copilului in familia biologica.

Instrumentarea cazurilor referitoare la minori aflati in dificultate pentru care urmeaza a se institui o masura de protectie precum si pentru cei care au savarsit o fapta penala si nu raspund penal se realizeaza in baza unor proceduri de lucru in concordanta cu prevederile ordinului privind managementul de caz si legislatia in vigoare.

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Ulmu
 • Vâlcelele

InfoCons – protectia consumatorilor

InfoCons

Date de contact D.G.A.S.P.C. Călărași:

Secretariat Direcție:  0242/311060

TELEFONUL COPILULUI: 0242/983

 Serviciul Monitorizare, Secretariat CPC,

Intervenție în Caz de Urgență: 0242 /311846

 Serviciul Evaluare Complexă Copii

0242/311060, int. 208

Serviciul Evaluare Complexă Adulți:

0242/313640

0728728472

0746251763

Adresa: Strada Bărăganului, nr. 1, Călărași, România

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comunicate de presa

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Evaluare complexa minori/adulti

ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP MINORI

Adresele de email pe care puteti trimite:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     Acte necesare

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    Acte necesare

DESPRE SERVICIUL DE URGENȚĂ 112

Non-Standard Elements
 

Informatie de interes public

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/RASPUNSURI-16-20-martie.pdf

Spune NU violentei domestice!

1. RO Pocket Card A5 page 0001                                                             2. RO Poster A3 page 0001

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).