BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
AntetNou

Ultimele articole

 • Comunicat de presă >

  Vezi comunicat Read More
 • Comunicat de interes public - Schimbare de adresă: >

  Schimbare de adresă: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași anunță schimbarea sediului social la noua adresă situată Read More
 • Comunicat de presa - schimbare adresa centru CPRU Sf. Maria >

    Deschide comunicat Read More
 • Rezultat final concurs recrutare 28.05.2024 - proba scrisă >

  deschide rezultat Read More
 • Comunicat de presa - inaugurare apartamente >

  Deschide comunicatul     Ap. Str. Belsugului, nr.12 bl.k22, sc.3, parter, ap.2   Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Text Size

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi - (DGASPC) - a fost infiintata prin Hot. nr. 106/ 27 octombrie 2004 apartinand Consiliului Judetean Calarasi, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Calarasi si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Calarasi şi  preluarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocaneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

Activitate cu publicul

DGASPC Călărași activitate cu publicul pdf page 0001

CENTRUL DE PLASAMENT IN REGIM DE URGENTA « SF. MARIA » CĂLĂRAŞI

Informatii centre
Adresa
Sef Centru
Tel.Fix
Tel.Mobil
Pers.deservite
Angajati
str. Bărăganului nr.l, mun Călăraşi Nitulescu Sanda  0242334136   22  

Date de contact

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Sf. Maria” Călăraşi

Str. Bărăganului nr.1

Tel./Fax : 0242/334136     

 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL Centrul de Primire in Regim de Urgenta “Sf. Maria ” Calarasi

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Sf. Maria” Călăraşi este un serviciu de tip rezidenţial, ce are ca misiune  asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se afla în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă.

 Servicii oferite

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Sf. Maria” Călăraşi are o capacitate de 22 locuri şi asigură beneficiarilor următoarele :

a)          cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor,  în funcţie de nevoile şi de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari;

b)           supravegherea stării de sănătate, asistenţa  medicală, recuperarea, îngrijirea şi supravegherea permanentă a beneficiarilor ;                                          

c)           protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor    ;

d)          accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură ;                    

e)            educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;                                                

f)            socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea ;  

g)          climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor ;                      

h)           participarea la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor ;                                                                               

i)             evaluarea şi consilierea psihologică;                                               

j)            posibilităţi de petrecere a timpului liber;

k)          urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate.

 

 

Categoria de beneficiari

 

Beneficiarii C.P.R.U. „Sf. Maria” Călăraşi sunt:

 1.  copii cu vârste cuprinse între 2-18 ani, abuzaţi, neglijaţi, exploataţi sau separaţi de părinţi din motive obiective ( dificultăţi financiare sau locative);
 2. copii cu vârste cuprinse între 0-3 ani, cu handicap.

                                                                                                          

 

Parteneriate, colaborări an şcolar 2012-2013

 

1.     Actualmente se află în derulare  Protocolul de colaborare (nr.46241/18.12.2012) încheiat  cu Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi pentru realizarea proiectului de voluntariat : „Împreună ieri, azi şi mâine” în care sunt implicaţi elevii claselor IX-XI.

2.     Prin Parteneriatul educaţional de voluntariat „Zâmbet şi suflet” încheiat cu Grădiniţa cu Program Normal nr. 7, din cadrul Liceului Danubius Călăraşi  s-au desfăşurat/se vor desfăşura în centru, următoarele activităţi :

18.03. 2013 – „Să petrecem împreună”

4.04.2013 – „Împărtăşim bucuria Învierii”

25.04.2013 – „Darurile iepuraşului”

9.05.2013 – „Zâmbet şi suflet”

25.06.2013 – Masă rotundă

----

Hotararea C.J. 113/26.06.2019

Anexa 11

 

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

AL SERVICIULUI SOCIAL Centrul de Primire in Regim de Urgenta

“Sf. Maria ” Calarasi

 

 

 

 

ART. 1 Definiție

 • Regulamentul de organizare si funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de Primire in Regim de Urgență „Sf. Maria” Călărași, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași (DGASPC) aprobat prin Hotărârea nr.62/31.07.2002 a Consiliului Județean Călărași, în vederea asigurării funcționarii acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate  aplicabile si a asigurării accesului persoanelor beneficiare la  informații privind condițiile de admitere si serviciile oferite.

   (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele

  beneficiare, cat si pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei

  beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2 Identificarea serviciului social

    Serviciul social Centrul de Primire în Regim de Urgență „Sf. Maria” Călărași, cod serviciu social 8790 CR-C-II, este înființat si administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000258, eliberat la data de 17.04.2014, deține Licență de funcționare Seria LF nr. 0000105 pentru o perioadă de 5 ani, de la data de 19.06.2015 la data de 19.06.2020, cu sediul in mun. Călărași, strada Bărăganului nr. 1, jud. Călărași.

ART. 3 Scopul serviciului social

        Scopul serviciului social ”Centrul de Primire în Regim de Urgență Sf. Maria” Călărași,   asigura protectia si asistenta de urgenta copilului (cu varsta cuprinsa intre 7-18 ani) aflat in situatie de risc, urmare a abuzului, neglijarii si exploatarii, pe o perioada determinata (maxim 6 luni) accesul la gazduire, ingrijire personala, asistenta medicala, educatie non formala si informala, sprijin emotional, consiliere psihologica si dezvoltarea deprinderilor de viata independenta realizate pentru a raspunde nevoilor individuale in vederea depasirii situatiilor de dificultate, a cresterii calitatii vietii, a reintegrarii/integrarii familiale si sociale.

ART. 4 Cadrul legal de înființare, organizare si funcționare

       (1) Serviciul social Centrul de Primire în Regim de Urgență „Sf. Maria” Călărași functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea 292/2011 Legea asistentei sociale, cu modificarile ulterioare, Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata.

       (2)Standarde minime de calitate aplicabile – conform Ordinului Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 25/2019 – Anexa 4, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre de primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat.

       (3) Centrul de Primire în Regim de Urgență „Sf. Maria” Călărași este organizat și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași conform HCJ Călărași nr. 106/27.10.2004, fără personalitate juridică. Centrul este înființat din august 2002 și funcționează în baza HCJ Călărași nr.62/31.07.2002, fiind transformat din Centru de plasament în Centrul de primire în regim de urgență pentru a asigura copilului abuzat, neglijat, exploatat, pe o perioadă determinată,  accesul la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea integrării/reintegrării în familie. Acest serviciu a fost reorganizat în baza HCJ Călărași nr.16/17.02.2006, a HCJ Călărași nr. 28/10.03.2010, a HCJ Călărași nr. 141/27.11.2014, precum și a HCJ Călărași nr. 57/29.04.2015.

ART.5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

       Serviciul social Centrul de Primire în Regim de Urgență „Sf. Maria” Călărași, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de  calitate aplicabile.

       Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență „Sf. Maria” Călărași  sunt următoarele:

 1. a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 2. b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare.
 3. c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;
 4. d) deschiderea către comunitate;
 5. e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;
 6. f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 7. g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;
 8. h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;
 9. i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 10. j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;
 11. k) asigurarea protecției copilului pe o perioada determinate, pana la integrarea sau reintegrarea acestuia in familia naturala, extinsa sau substitutive sau pana la instituirea unei masuri de protecție specială la un alt centru;
 12. l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 13. m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;
 14. n) colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială.

ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

 • Beneficiarii serviciilor sociale acordate in Centrul de Primire în Regim de

Urgență „Sf. Maria” Călărași sunt copiii aflați în una din situațiile următoare:

 1. copil abuzat - fizic, psihic, verbal, emoțional, sexual;
 2. copil neglijat;
 3. copil exploatat;

          Beneficiarii direcți ai centrului  sunt copiii aflati in pericol iminent in propria familie sau in familia extinsa, precum si copiii aflati in aceeasi situatie in perioada plasamentului sau , in familie de plasament sau la asistent maternal profesionist, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii a masurii plasamentului in regim de urgenta, in baza dispoziție emisa de către directorul executiv al direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

          In cadrul CPRU pot fi primiți 22 copii abuzati, neglijati sau exploatati, care au domiciliul sau au fost identificați pe raza administrativ-teritorială a județului Călărași.

 • Condiții de acces/admitere in centru:

      Admiterea in cadrul C.P.R.U. ”Sf. Maria se realizeaza in baza deciziei

directorului executiv al D.G.A.S.P.C., privind plasamentul copilului in regim de urgenta.

      Accesul in centru se refera exclusiv la situatiile in care plasamentul de urgenta al copilului aflat in risc iminent nu se poate face la asistentul maternal profesionist sau in familia de plasament.

       Fiecare copil aflat in situatii de risc in propria familie/ familia largita,  sau în familia substitutivă familie de plasament, asistent maternal profesionist, identificat de specialistii din echipa mobila de interventie din cadrul telefonului copilului, precum si copiii intrati in atentia serviciilor publice de asistenta sociala, urmare a sesizarilor primite de la alte persoane, sunt evaluati si inregistrati la D.G.A.S.P.C.

      O dată cu admiterea în centru, copilul beneficiază de o serie de măsuri care să-i asigure igiena (control medical), hrană, odihnă şi sprijinul psihologic pentru evitarea traumelor plasării în instituție.

      De asemenea, la admitere, fiecărui copil i se prezintă clar, în funcţie de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare şi funcţionare ale centrului, pe care trebuie să le respecte.

            Copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea sub toate aspectele ei şi este încurajat să-şi exprime sentimentele legate de separarea faţă de părinţi sau căminul în care a trăit până la admiterea în CPRU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.

               

 • Iesirea din cadrul Centrului de Primire in Regim de Urgență “Sf. Maria” Călărași se efectuează în următoarele condiții:

 

  Incetarea serviciilor se realizeaza numai cu pregatirea prealabila a copiilor si in conditiile prevazute de lege .

- în baza evaluării detaliate a situației copilului, managerul de caz poate formula

următoarele propuneri care vor fi luate in considerare de către Comisia pentru Protecția      Copilului sau instanța de judecată :

- reintegrarea copilului în familie

- plasamentul în familia extinsă/persoana/familie

- plasamentul la un asistent maternal profesionist

- plasament într-un alt centru.

- adopția

 De asemenea, încetarea serviciilor oferite de C.P.R.U. “Sf. Maria”  se mai

întemeiază și pe următoarele motive:

- la cererea beneficiarului care a împlinit 18 ani

- incetarea de drept a acordarii serviciilor (decesul beneficiarului)

 Documentele care atestă pregătirea copilului pentru ieșirea din centru și după caz a familiei/ persoanei:

- documentele referitoare la întâlniri  ale copilului cu familia , asistentul maternal, în prezența personalului centrului;

- fișe și rapoarte de consiliere efectuate cu copilul sau familia acestuia.

  La plecarea copilului din centru se va întocmi un bilet de externare și o adeverință medicală în care se vor consemna toate datele referitoare la starea de sănătate a copilului, antecedentele medicale, tratamentele efectuate în centru, imunizări etc.,  se vor returna lucrurile personale și obiectele primite în timpul rezidenței, actele originale de la dosarul DGASPC cu semnăturile de rigoare. Dacă copilul se reintegrează în familia naturală sau lărgită, centrul va asigura transportul acestora la domiciliu, acest fapt consemnându-se  în dosarul personal al copilului.

        Documentele care atestă pregătirea copilului și după caz a familiei/ persoanei sunt:

- documentele referitoare la întâlniri  ale copilului cu familia, asistentul maternal, în prezența personalului centrului;

- ședințe de consiliere efectuate cu copilul sau familia.

      Monitorizarea situației copilului care iese din evidența sistemului de protecție se realizează pentru cel puțin  3 luni și maxim 6 luni, cu posibilități de prelungire în anumite situații, cu implicarea autorităților de la nivelul Serviciilor Publice de Asistență Socială din cadrul Primăriilor de domiciliu al copilului , monitorizare asigurata de către managerul de caz desemnat.

 • Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Centrul de Primire în Regim de Urgență “Sf. Maria” Călărași au următoarele drepturi:

 

 • Beneficiarii au dreptul la un program adaptat nevoilor lor, la intimitate, confidențialitate.
 • Garantarea drepturilor copiilor prin respect, toleranță, acceptare, încurajare, sprijin, nediscriminare în ceea ce privește vârsta, sexul, religia, etnia sau unele particularități ale bolii.
 • Sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplica.
 • Sa fie protejați de lege atât ei, cât si bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu.
 • Să participe la evaluarea serviciilor sociale primite.
 • Să li se respecte toate drepturile speciale.
 • Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Centrul de Primire in Regim de Urgență “Sf. Maria” Călărași au următoarele obligații:

-   Să respecte regulamentul de ordine interioară din instituție

 -   Să participe la activitățile organizate de instituție

 -   Să respecte programul centrului

 -   Să aibă o comportare civilizată și o ținută vestimentară decentă

 -   Să folosească și să păstreze cu grijă dotările din centru

 -   Să folosească și să păstreze cu grijă jocurile, cărțile și celelalte bunuri puse la             dispoziția lor în cadrul instituției

 -   Să furnizeze informații concrete cu privire la identitate, situație familiala, socială, medicală și economică

   -  Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală

   -  Să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale.

  - Să stabilească o relație de colaborare cu personalul centrului în acordarea serviciilor sociale.

ART. 7 Activități si funcții

Principalele funcții ale serviciului social Centrul de Primire în Regim de Urgență „Sf. Maria” Călărași, sunt următoarele:

 1. de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:
 2. cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si condițiile igienico-sanitare în funcție de nevoile fiecărei categorii de beneficiari;
 3. supravegherea stării de sănătate, asistența medicală, îngrijire și supravegherea permanenta a beneficiarilor;
 4. asigura pază si securitatea beneficiarilor;
 5. protecție și asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
 6. accesul la educație, informare, cultura;
 7. asigură educația informală și non-formală a beneficiarilor în vederea asimilării cunoștințelor și a deprinderilor necesare integrării sociale;
 8. asigura socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;
 9. asigura climatul favorabil dezvoltării personalității copiilor;
 10. asigură participarea beneficiarilor la activități de grup și la programe individualizate, adaptate nevoilor și caracteristicilor lor;
 11. asigura intervenție de specialitate;
 12. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecție;
 13. urmăresc modalitățile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecție specială, integrarea și evoluția beneficiarilor în cadrul serviciului și formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecție sau îmbunătățirea calității îngrijirii acordate;
 14. asigura posibilități de petrecere a timpului liber.
 1. de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
 2. afișarea la loc vizibil a ghidului beneficiarului;
 3. informații oferite mediei privind misiunea centrului;
 4. distribuire de pliante către comunitate;
 5. de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia;
  1. elaborarea și aplicarea Ghidului Beneficiarului și asigurarea informării beneficiarilor/reprezentanților legali ai acestora.
  2. planificarea și organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor, precum și privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijența asupra beneficiarilor.
  3. Deținerea și aplicarea unui Cod propriu de Etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor și pentru protecția acestora, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii și organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de Etică referitoare la metodele de abordare, comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psihocomportamentale ale acestora.
  4. Inițierea unor colaborări cu instituțiile publice sau private din comunitate pentru promovarea unei imagini pozitive ale beneficiarilor și prevenirea situațiilor de dificultate în care aceștia pot intra.
 6. de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor

 activități:

 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de

           acordare a serviciilor;

 1. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 1. de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:
  1. asigura aprovizionarea unității cu materiale și bunuri necesare, în baza contractelor încheiate de către DGASPC Călărași;
  2. administrarea și coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate.

           

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 

         Serviciul social Centrul de Primire în Regim de Urgență „Sf. Maria” Călărași funcționează cu un număr de 22 de angajați cu normă întreagă ,total personal conform prevederilor Hotărârii Consiliului  Județean, din care:

 1. personal cu funcție de conducere: 1sef de centru;
 2. personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar, din care personal de reabilitare și educație : 1psiholog, 1 asistent social, 4 educatori, 3 supraveghetori de noapte; personal asistență medicală: 1 medic prestator de servicii , 5 asistente medicale;
 3. personal administrativ: 1 magazioner, 2 bucătărese, 1 lenjereasă, 2 îngrijitoare și 1 muncitor de întreținere ;
 4. voluntari: DA, ocazional, cu aprobarea furnizorului de servicii sociale.
 5. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aproba prin Hotărâre a autorității administrației publice locale prin care s-a aprobat înființarea centrului.
 6. Personalul de specialitate reprezintă 50% din totalul personalului.
 7. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

        Raportul angajat/beneficiar este 1/1 (22 angajați / 22 beneficiari), asigură prestarea serviciilor din cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

ART. 9 Personalul cu funcție de conducere

 • Personalul de conducere este reprezentat de șeful de centru.
 • Atribuțiile șefului de centru sunt:
 1. a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 2. b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
 3. c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecţionare;
 4. d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 5. e) întocmește raportul anual de activitate;
 6. f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;
 7. g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;
 8. h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
 9. i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 10. j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 11. k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;
 12. l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;
 13. m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 14. n) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere al exercițiului bugetar.
 15. o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;
 16. p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 17. r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

       (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

       (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

         (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART. 10  Personalul de specialitate de îngrijire și asistență.

 • Personalul de specialitate
 1. Asistent medical (325901);
 2. Asistent social (263501);
 3. Educator (2342013);
 4. Psiholog (263411);
 5. Medic primar (221108)
 • Atribuții ale personalului de specialitate:
 1. a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;
 2. b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;
 3. c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
 4. d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranță beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
 5. e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
 6. f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;
 7. g) respecta prevederile prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, Regulamentul DGASPC, Regulamentul de Ordine Interioara, Codul Etic, Metodologia de Organizare și Funcționare a centrului, respecta Misiunea, și orice alte prevederi specifice angajaților.
 8. h) respecta toate drepturile copiilor prevăzute în Legea 272/2004 actualizata privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
 9. i) participa la formele de perfecționare organizate de către DGASPC Călărași.
 10. j) respecta prin activitatea care o desfășoară normele de prevenire a incendiilor, de protecția muncii, si celor de protecția mediului.
 11. k) respecta prevederile Legii 132/2010 privind colectarea selectiva a deșeurilor.
 12. l) are obligația în cazul în care există suspiciuni sau identifică situații de abuz, neglijare si exploatate a copilului să înștiințeze imediat coordonatorul serviciului, care va aplica legislația în vigoare.
 13. m) acționează prin tot ce intreprinde pentru realizarea obiectivelor fundamentale ale DGASPC Călărași.
 14. n) cunoaște legislația în domeniul protecției drepturilor copilului și se înformează asupra modificărilor ce survin ulterior.
 15. o) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației.
 16. p) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atribuțiile medicului primar în cadrul centrului sunt:

-    participă alături de specialiștii centrului la elaborarea strategiilor de evaluare a fiecărui copil și întocmirii Planului individualizat de protecție;

             - asigura o intervenție personalizată, conform Programului de intervenție specifică pentru sănătate, în vederea respectării și afirmării personalității copilului;

            -efectuează examenul clinic general al copiilor la intrarea în centru;

            - stabilește diagnosticul, tratamentul sau măsurile ce se impun din punct de vedere medical;

            - asigură examinarea zilnică  necesara copiilor din centru;

            - asigură prin colaborare, examinarea medicală de specialitate necesară copiilor rezidenți, efectuarea analizelor de laborator și a altor investigații;

            - verifica respectarea tratamentului prescris;

            - asigura aprovizionarea cu medicamente pentru diagnosticele stabilite, prin eliberarea rețetelor medicale;

            - răspunde de activitatea de imunizare activă/vaccinări a copiilor din centru, conform agendei normelor sanitare;

            -monitorizează starea de sănătate a copiilor și in cazul apariției bolilor  infecto-contagioase, asigura izolarea acestora in centru;

            - asigură efectuarea educației sanitare a personalului;

            - verifică efectuarea controlului medical periodic al personalului centrului;

            - colaborează și se consulta cu celelalte persoane implicate în îngrijirea copiilor;

            - îndeplinește și alte sarcini atribuite de către coordonatorul de centru, în concordanță cu specificul postului.

         Atribuțiile asistentului medical în cadrul centrului sunt:

- primește copiii în unitate efectuând triajul epidemiologic al acestora, întocmind dosarul medical cu datele personale și anamnezice și verifică prezența copiilor consemnând în caietul de triaj;

- completează în fișa medicală a copilului antecedentele și vaccinările, temperatura, greutatea, talia, perimetrele și le analizează periodic;

            - informează medicul de orice neregulă înregistrată în sănătatea copilului nou primit, urmărește evoluția zilnică a copiilor, sesizează medicul sau unitatea de urgență în caz de probleme medicale apărute în rândul copiilor;

            - efectuează tratamentul prescris de medic și răspunde de corectitudinea administrării;

            - efectuează igiena locală a tegumentelor când este cazul;

            - asigură asistență medicală de urgență, ia măsuri de internare a copiilor în spital, pregătindu-l pentru internare;

            - în cazul spitalizărilor ține legătura permanent cu medicul terapeut și personalul secției, obținând informații despre eventualele regimuri, tratamente etc.;

            - colaborează și se consultă cu celelalte persoane implicate în educarea și îngrijirea copiilor;

            - efectuează sub îndrumarea medicului: tratamente medicale si recoltări de probe, imunizările și testele biologice planificate;

            - izolează copiii bolnavi sau suspecți și informează medicul;

- în lipsa medicului poate administra din proprie inițiativa antitermice, calmante, unguente, decide internarea în spital a copiilor când este necesar;

            - realizează educația pentru sănătate a copiilor;

            - completează termograma frigiderului din cabinetul medical;

            - urmarește și controlează efectuarea zilnică a curățeniei, urmărește realizarea curățeniei generale și dezinfecției periodice;

            - executa sub îndrumarea medicului măsuri de lupta în focarele de boli transmisibile;

            - ține evidența problemelor și activităților antiepidemice și de igienă;

            - efectuează sterilizarea instrumentarului și a materialelor necesare tratamentelor și consultațiilor medicale;

            - întocmește referate de constatare a abaterilor de la normele de igiena și antiepidemiologice;

            - încurajează părinții copilului să mențină o relație cât mai strânsă cu aceștia;

            - ține evidență vizitelor în familie, asigură menținerea stării de sănătate a acestora în perioadele petrecute în familie prin consilierea părinților;

            -la revenirea copilului în unitate efectuează triajul și solicită consult medical medicului de centru;

            - observa și notează comportamentul și evoluția copiilor ținând cont de stadiile de dezvoltare ale acestora;

            - face necesarul de medicamente și asigură existența baremului de urgență;

            - efectuează lunar instructajul personalului auxiliar conform normelor sanitare in vigoare;

            - ține și verifică carnetele de sănătate ale personalului angajat și ia măsuri pentru completarea acestora, conform normelor in vigoare;

            - se va prezenta periodic la control medical în vederea actualizării carnetului de sănătate; obligativitatea purtării echipamentului sanitar de protecție;

            - anunță zilnic coordonatorul despre problemele copiilor și situația prezentei acestora;

            - anunță coordonatorul cu privire la lipsa fără permisiune a rezidenților din centru, informându-l verbal și în scris cu privire la contextul dispariției acestora și a măsurilor înteprinse în acest sens ;

            - întocmeşte procese-verbale de predare – primire la internarea, respectiv externarea minorilor din centru, în absența coordonatorului sau asistentului social.

            - îndeplinește alte sarcini încredințate de către coordonatorul de centru;

            - asigura îngrijirea copiilor astfel încât sa le asigure o dezvoltare optimă;

- asigură supravegherea copiilor în absență educatorului;

            - participă la vizita medicală și executa indicațiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului, regimului alimentar și igiena copiilor;

            - administrează personal, conform indicațiilor medicale, medicamentele prescrise copiilor bolnavi;

            - supraveghează în permanenta starea copiilor bolnavi, înscriind zilnic în foaia de observație temperatura și orice alte date stabilite de medic și îl informează pe acesta asupra oricărei modificări în evoluția copiilor;

            - asigură și răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentului și aparaturii cu care lucrează și se îngrijește de bună întreținere și folosire a mobilierului și inventarului moale existent în dotare;

            - se întegrează în graficul de tură stabilit și predă în scris la ieșirea din tură, situația și planul de investigații și tratament al copiilor, asistentei care intra în tura;

            - observă și notează comportamentul copiilor și evoluția acestora, ținând cont de stadiile de dezvoltare ale acestora;

            - respectă ritmul individual și personalitatea fiecărui copil, asigurându-i o bună stare fizică, psihică și emoțională;

            - supraveghează vizitele părinților în unitate, modul de desfășurare a acestora și le consemnează în registrul de vizite;

            - încurajează părinții copilului să mențină o legătură cât mai strânsă cu acesta;

            - colaborează și se consultă cu celelalte persoane implicate în îngrijirea copiilor;

            - discută cu persoanele imediat superioare ierarhic sau cu alți specialiști care pot ajuta asupra relațiilor cu copiii, părinți, alți membri ai personalului;

            - îndeplinește  sarcinile asistentului dietetician când acesta lipsește din centru;

            - atenționează prin referat asupra stocului de siguranța privind medicamentele si materialele sanitare din aparatul de urgență;

            - participă la servirea mesei; participă la baia copiilor.

Atribuțiile asistentului social în cadrul centrului sunt:

- îndeplinește atribuții de  responsabil de caz   pentru copiii rezidenți ai centrului; 

            - informează beneficiarii în privința serviciilor oferite în cadrul centrului și a condițiilor de acordare;

            - stabilește scopul și obiectivele intervenției, în mod individualizat, împreuna cu managerul de caz, ceilalți membrii ai echipei și beneficiarul (în funcție de vârsta și gradul lui de maturitate);

            - asista beneficiarul în toate activitățile prevăzute pentru atingerea obiectivelor propuse în planul  individualizat de protecție;

            -întocmește și implementează  planul de intervenție specifică pentru menținerea și dezvoltarea  legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

            - întocmește raportul privind  re-evaluarea măsurii de protecție  și îl înaintează CPC sau instanței judecătorești;

            - demarează procedurile privind înregistrarea tardivă a nașterii;

            - sprijină beneficiarul în rezolvarea problemelor cu care se confruntă (suport, îndrumare, însoțire etc).;

            - oferă suport și consiliere individuală și familială;

            - mediază și facilitează relația copil-familie-școala-comunitate;

            - colaborează permanent cu ceilalți membrii ai echipei pentru a realiza conexiunea informațiilor și a sprijini acțiunile pentru soluționarea cazurilor;

            - evaluează rezultatele intervențiilor întreprinse și gradul de atingere a obiectivelor stabilite pentru fiecare caz; în cazul neîndeplinirii obiectivelor analizează cauzele, după caz, propune managerului de caz, reformularea acestora și identifica soluții și alternative pentru îndeplinirea obiectivelor în planul de intervenție;

            -participa la întâlnirile de lucru ale echipei desfășurate în cadrul centrului;

            -prezinta informațiile și documentele legate de beneficiari/intervenții/rezultate, ori de cate ori sunt solicitate de către superiorul direct;

            -îndeplinește orice alta sarcină care îi este atribuită de către coordonatorul de centru.

            Atribuțiile psihologului în cadrul centrului sunt:

 1. a) sarcini legate de evaluarea psihologică:

- realizează împreuna cu ceilalți membrii ai echipei, evaluarea inițială și detaliată a cazului;

- realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor;

- identifică probleme comportamentale, cognitive, afective etc. ale beneficiarilor;

-cuantifică toate informațiile de la evaluarea psihologică, definește problema din perspectiva psihologică, stabilind obiective specifice intervenției.

 1. b) sarcini legate de intervenții specifice:

- contribuie la realizarea planului individualizat de protecție în echipa, împreună cu beneficiarul (în funcție de gradul sau de maturitate);

- elaborează planul personalizat de consiliere stabilind obiectivele intervenției  psihologice, precum și metodele și tehnicile adecvate, reevaluându-l trimestrial;

- aplică teste, chestionare psihologice și le interpretează;

- realizează interviuri și urmărește în permanență evoluția cazurilor (prin observație, evaluări  etc.);

- desfășoară ședințe de consiliere individuală/familială sau de grup;

- participă la organizarea și susținerea activităților educative în cadrul grupei;

- îndrumă cazurile identificate cu afecțiuni psihopatologice către serviciile specializate;

- propune măsuri adecvate pentru copii identificați cu CES;

- colaborează permanent cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare, pentru a realiza conexiunea informațiilor și a sprijini acțiunile întreprinse pentru soluționarea cazurilor;

- pregătește beneficiarii în vederea reintegrării familiale sau pentru alta măsura de protecție;

- supervizează vizitele rudelor beneficiarilor în vederea aprecierii relației dintre aceștia;

- încurajează menținerea relațiilor dintre beneficiari și familia naturală/lărgită.

 1. c) sarcini legate de monitorizare, evaluare, raportare:

- completează instrumente specifice utilizate in centru;

- consemnează activitățile întreprinse și rezultatele obținute ( fișe individuale de consiliere, rapoarte trimestriale privind atingerea obiectivelor din  Programul Personalizat de Consiliere);

-evaluează periodic evoluția beneficiarilor, gradul de îndeplinire al obiectivelor stabilite în cadrul planului de intervenție specifică. În cazul neîndeplinirii obiectivelor, analizează cauzele și va reformula obiectivele;

- supervizează activitatea educatorilor, urmărind modul în care sunt realizate obiectivele stabilite în  Programele de Intervenție Specializate;

-prezinta informațiile și documentele legate de beneficiari, ori de câte ori sunt solicitate de către managerul de caz sau superiorul direct;

 1. d) sarcini organizatorice și administrative:

- identifică și solicită coordonatorului de centru necesarul de resurse materiale pentru desfășurarea unor activități de evaluare psihologică sau de consiliere;

- asigură menținerea și utilizarea în condiții adecvate a obiectelor și bunurilor existente;

-participă la elaborarea metodologiei de intervenție și a instrumentelor de lucru la nivel de centru;

-respectă regulamentul de organizare si funcționare al centrului.

Atribuțiile educatorului în cadrul centrului sunt:

-asigură securitatea și starea de sănătate a copiilor în timpul zilei, de la preluarea și până la predarea turei supraveghetorului de noapte;

            -realizează evaluări în plan educativ-comportamental a beneficiarilor pentru  identificarea și definirea problemelor/nevoilor/dificultăților cu care se confruntă; cuantifică toate informațiile de la evaluarea educativă, definește probleme din perspectiva educativ-comportamentală, stabilind obiective specifice educative;

            -informează beneficiarii în privința serviciilor oferite în cadrul centrului și a condițiilor de acordare;

            - stabilește scopul și obiectivele intervenției în echipa pluridisciplinară, în mod individualizat, împreună cu beneficiarul;

            - realizează pentru fiecare beneficiar  programe de intervenție specifice pentru educație și recreere/socializare. Modalitatea de realizare impune consultarea beneficiarului (în funcție de vârsta și gradul său de maturitate) și a celorlalți membri ai echipei; reevaluează și revizuiește PIS, trimestrial sau atunci când se impune;

            -planifică, organizează și desfășoară activități instructiv-educative;

            - însoțește copiii la școală sau grădiniță  ( îi duce și aduce  de la școală sau grădiniță); 

            - sprijină copiii în formarea deprinderilor de studiu individual ;

            - asigură condițiile necesare pentru desfășurarea activităților de timp liber și recreative potrivit vârstei copiilor;

            - planifică, organizează și realizează activități de socializare în conformitate cu planificarea activităților din PIS de recreere și socializare;

            -planifică, organizează și derulează cu copiii activități de formare a autonomiei personale și sociale, precum și a deprinderilor de viață independentă;

- anunță coordonatorul cu privire la lipsa fără permisiune a rezidenților din centru, informându-l verbal și în scris cu privire la contextul dispariției acestora și a măsurilor întreprinse în acest sens;

            - identifică și face propuneri privind necesarul de resurse materiale pentru desfășurarea unor activități;

            - asigură menținerea și utilizarea în condiții adecvate a obiectelor/bunurilor existente în centru;

            - evaluează periodic evoluția copiilor, gradul de îndeplinire al obiectivelor și atingerea indicatorilor de performanță stabiliți în cadrul programelor de intervenție specifice. În cadrul neîndeplinirii  obiectivelor, analizează cauzele și va reformula obiectivele, reajustând parametri obiectivelor și ai indicatorilor respectivi;

            -evaluează gradul de însușire și de utilizare a deprinderilor de autonomie personală, de studiu individual;

            -colaborează permanent cu ceilalți membrii ai echipei pentru a realiza conexiunea informațiilor și a sprijini acțiunile întreprinse pentru soluționarea cazurilor;

            - întocmește și înaintează periodic documentele legate de beneficiari/intervenții/rezultate, sau ori de câte ori sunt solicitate de către coordonatorul  centrului;

            -îndeplinește orice altă sarcină care îi este atribuită de către coordonatorul de centru.

ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

 

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc.

 Atribuțiile bucătarului în cadrul centrului sunt:

 • Asigură prepararea hranei în perfectă stare de igienă, potrivit meniurilor stabilite, răspunzând de calitatea preparatelor;
 • Respectă circuitele funcționale ale blocului alimentar (servirea preparatelor separat de accesul materiilor prime și al debarasărilor, depozitarea reziduurilor alimentare, a materialelor igienizate și a obiectelor personale în afara spațiului de preparare a hranei);
 • Ridică alimentele de la magazie în prezența asistentului medical și confirma prin semnătură, pe foaia de masa, primirea alimentelor;
 • Nu accepta alimentele alterate sau cu termen de garanție expirat;
 • Transportă alimentele de la magazie în perfectă stare de igiena, iar înainte de începerea pregătirii hranei, are în vedere că suprafețele să fie spălate și dezinfectate cu soluție de cloramina;
 • Nu ține alimentele crude alături de cele preparate;
 • Este interzisa oprirea de hrana preparată de la o masa la alta sau de la o zi la alta;
 • Porționează hrana în mod egal pentru toți copiii, respectând cantitatea prevăzută în foaia zilnică de alimente;
 • Asigura dezinfecția cănilor, tacâmurilor și veselei din bucătărie în conformitate cu normele sanitare în vigoare
 • Păstrează probele la frigider  timp de 48 de ore, în borcane curate și etichetate;
 • Respectă destinația blaturilor fiecărei categorii de alimente;
 • Gestioneză bunurile din dotare și răspunde de evidența și depozitarea lor;
 • Interzice servirea mesei de către personal cu excepția asistentei medicale de serviciu care poate gusta mâncarea;
 • Ridică de la magazie pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică necesarul de alimente fiind direct răspunzător de condițiile igienice de păstrare și cantitățile ridicate;
 • Este direct răspunzător de cantitatea și calitatea alimentelor preluate de la magazia unității;
 • Repectă normele igienico-sanitare specifice pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare în rândul copiilor din centru;
 • Răspunde de buna utilizare, întreținere și funcționare a instalațiilor, aparatelor și mașinilor din dotare;
 • Asigură efectuarea curățeniei zilnice și generale în bucătărie
 • Poarta permanent halat alb, boneta sau batic alb în perfectă stare de curățenie și respectă cu strictețe regulile de igienă personală;
 • Nu permite accesul în bucătărie persoanelor străine sau din celelalte sectoare;
 • Anunță medicul când apar modificări ale stării sale de sănătate sau a celorlalți lucrători din blocul alimentar;
 • Respectă cu strictețe orele de servire a meselor și gustărilor;
 • Ajuta educatorul la servirea mesei  copiilor;
 • Respectă normele de igienă personală, de protecție contra incendiilor și normele de protecție a muncii;

Atribuțiile îngrijitorului în cadrul centrului sunt:

 • Efectuează zilnic curățenia, în condiții corespunzătoare, a spațiului repartizat (module, grupuri sanitare, holuri, mobilier, ferestre);
 • Efectuează dezinfecția și deratizarea tuturor încăperilor, respectând concentrațiile stabilite;
 • Curăță și dezinfectează zilnic grupurile sanitare cu materiale și ustensile folosite numai în aceste locuri;
 • Răspunde de securitatea și starea de sănătate a copiilor în tura de serviciu;
 • Efectuează igienizarea totală și igienizarea zilnică a spațiilor conform graficului;
 • Oferă copiilor un exemplu personal de igienă, vocabular si comportament;
 • Are o atitudine corespunzătoare față de copii și întreg personalul centrului, promovând relații de colaborare și respect;
 • Păstreză în bune condiții materialele primite și răspunde de buna lor gestionare și depozitare, astfel încât sa nu prezinte pericol pentru copii;
 • Deparazitează și prelucrează sanitar copiii depistați cu parazitoze, la indicația și sub supravegherea asistentei medicale;
 • Se îngrijește de evacuarea permanentă a gunoiului și depozitarea lui în locurile stabilite și asigură curățenia și dezinfecția recipientelor;
 • Periodic, participă la instructajul efectuat de cadrele medicale privind respectarea etapelor de efectuare a curățeniei și dezinfecției;
 • Se va prezenta la control medical periodic în vederea actualizării carnetului de sănătate;
 • Îndeplinește orice alte sarcini date de coordonatorul centrului;

 Atribuțiile muncitorului  calificat (lenjereasă) 

- cu obiectiv principal - spălarea și călcarea echipamentului, cazarmamentului sau altor articole textile; asigură buna gestionare a magaziei de lenjerie și echipament a centrului; 

-Asigură gestionarea magaziei de lenjerie și echipament a centrului, primește și eliberează materiale și obiecte de inventar pe care le are în gestiune, ține evidența lor și completează la timp operațiile de înregistrare și eliberare a acestora, eliberează bunurile solicitate pe baza referatului de necesitate avizat de coordonatorul centrului;

-respectă circuitul separat al rufelor murdare de cel al rufelor curate.

     -respectă etapele spălării rufelor : dezinfecția cu soluție clorigenă 0.5-1%, timp de 30 minute; înmuierea cu detergent manual – soluție 0,5%; spălarea: la mașină cu detergent automat, sau manual cu detergent manual; la nevoie fierberea rufelor care permit aceasta; limpezirea; uscarea ; călcarea obligatorie a:

 • lenjeriilor de pat
 • lenjeriilor de corp
 • fețelor de masa
 • halatelor

      - răspunde de aspectul echipamentului, cazarmamentului și al celorlalte rufe spălate, deci de calitatea spălării.

       - manevrează cu atenție mașinile din dotare, le menține în perfectă stare de igienă și anunță orice defecțiune apărută.

       - calcă rufele manual.

       -respectă principiul ”lucru în echipa”, cooperând și comunicând civilizat cu ceilalți angajați, în interesul copiilor.

      -oferă în permanenta copiilor un exemplu personal de igienă, vocabular și comportament.

      -sprijină și ajută  educatorul atunci când acesta solicită ajutorul în situați în care viață unui copil se afla în pericol (în situații de criză, fuga, agitație psihomotorie);

      -are o atitudine corespunzătoare față de copii și întreg personalul centrului, promovând relații de colaborare și respect;

     - efectuează examenele medicale obligatorii și prezintă rezultatele la cabinetul medical, respectând cu strictețe periodicitatea acestora..

 

  

  Atribuțiile magazionerului în cadrul centrului sunt:

-Asigură aprovizionarea unității cu materiale și bunuri necesare, în baza contractelor încheiate de către D.G.A.S.P.C. Călărași

     -Răspunde de gestionarea patrimoniului unității;

     - Repartizează bunurile unității și controlează felul în care sunt păstrate și folosite acestea;

     -Are obligația de a preveni la timp orice formă de risipă, sustragere sau degradare a mărfurilor din gestiune;

    - Se îngrijește în permanentă pentru asigurarea bunei funcționalități a unității: asigură și supraveghează efectuarea diferitelor reparații sau prestări de servicii, asigura securitatea clădirii și ia măsuri pentru prevenirea incendiilor;

    - Organizează activitatea administrativ gospodărească a unității, repartizează sarcini de serviciu personalului de deservire potrivit nevoilor unității și specificul muncii, controlează activitatea acestora (ordine, curățenie, respectarea circuitelor);

  - Controlează calitatea alimentelor, se îngrijește de procurarea certificatelor sanitar-veterinare odată cu aprovizionare alimentelor;

  - Ține evidența consumului de alimente conform foilor de masa zilnice;

  - Asigură păstrarea arhivei unității conform normelor legale;

  - Aplica și răspunde de respectarea normelor de igiena, protecția muncii și PSI la locul de muncă;

  - Primește și eliberează alimente, materiale și obiecte de inventar pe care le are în gestiunea sa, ține evidența lor și completează la timp operațiile de înregistrare și eliberare a acestora, precum și centralizarea consumurilor la sfârșit de luna;

 - Eliberează bunurile solicitate pe baza de referat aprobat de conducerea unității, alimentele vor fi eliberate pe baza foii de masă, verificată și avizată de conducerea unității;

 -  previne în scris orice formă de risipă, sustragere și degradare a mărfurilor din gestiunea sa;

 - comunică în scris conducerea unității despre plusurile și minusurile din gestiune, despre cazurile în care se constată că bunurile sunt distruse, degradate sau sustrase ori există pericol de a se ajunge în asemenea situații, cazurile în care stocurile aflate în gestiune au atins limitele cantitative minime sau maxime, stocuri de bunuri fără mișcare, cu mișcare lentă sau greu vandabile;

   -Împreună cu asistentul medical și bucătarul, întocmesc meniul săptămânal și îl supune spre aprobare conducerii unității;

   -Controlează zilnic calitatea preparatelor alimentare, dar și modul de păstrare și conservare al acestora;

   -Asigură și menține curățenia în magaziile pe care le gestionează;

   - Respectă cu strictețe dispozițiile Legii 22/1969 si HCM 2230/1969 privind drepturile gestionarului;

  - Aplică și răspunde de respectarea normelor de igienă;

  - Se va prezenta la controlul medical periodic în vederea actualizării carnetului de sănătate;

  - Îndeplinește orice alta sarcina data de coordonatorul  centrului. 

Atribuțiile muncitorului calificat cu obiectiv principal întreținere-reparații, sunt următoarele:

          -execută reparațiile și lucrările de întreținere necesare instalațiilor din dotarea centrului;

          -la intrarea în serviciu ia în primire efectiv pe teren toate spațiile unității, consemnând   starea gardului și instalațiilor din instituție în procesul verbal;

          -la venirea la serviciu se impune ca la intervale de 30 minute să se facă rondul în curtea instituției, să se observe toate localurile și starea acestora;

         -se îngrijește de aspectul exterior al centrului;

         -se ocupă de  igienizarea periodică în centru (zugrăvit, vopsit, reparat etc.);

         -este obligat sa anunțe orice neregula sesizată în atelier -prin referat (furturi, consumul nejustificat al apei, energiei electrice etc.);

 -este obligat să aducă la cunoștință conducerii dovada ridicării containerului de gunoi conform cu realitatea;

- îndeplinește  atribuții de pază în cadrul centrului, având ca obiectiv atât clădirea cat și curtea centrului

- răspunde de buna gospodărire și utilizare a sculelor, aparatelor și materialelor;

- participă la acțiuni mobilizatoare ce implică urgențe de serviciu, rămânând chiar și după program;

-răspunde de executarea lucrărilor din punct de vedere profesional precum și de justificarea materialelor folosite;

-aplică și răspunde de respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor, de protecția muncii si respectarea normelor de igiena;

- răspunde de utilarea și păstrarea inventarului PSI;

- răspunde de buna funcționare a instalațiilor electrice;

- este obligat să aducă la cunoștință conducerii unității orice neregulă sesizată în sectorul propriu de activitate;

- execută lucrări de reparații și întreținere în cadrul centrului;

- ajută la încărcarea/descărcarea bunurilor intrate/ieșite din unitate;

- îndeplinește atribuții de paza în cadrul centrului, având ca obiectiv atât clădirea cât și curtea centrului.

- răspunde de securitatea  copiilor în tura de serviciu;      

- sprijină și ajută  educatorul atunci când acesta solicită ajutorul în situați în care viața unui copil se află în pericol (în situații de criză, fuga, agitație psihomotorie);

- are o atitudine corespunzătoare față de copii și întreg personalul centrului, promovând relații de colaborare și respect;

-îngrijește și răspunde de buna funcționare a instalației de încălzire, a instalației electrice și sanitare;

-îndeplinește și alte sarcini pe care le primește din partea coordonatorului, administratorului  sau a altor persoane cu funcții de conducere.

 - îndeplinește atribuții în domeniul situațiilor de urgență (apărare împotriva incendiilor și protecţie civilă);

            - efectuează instructajul specific locului de muncă, instructajul periodic, instructajul pe schimb, instructajul special pentru lucrări periculoase, instructajul pentru personalul din afara societății, conform normativelor în vigoare;

           - verifică respectarea prevederilor privind fumatul doar în spații special amenajate;

           - efectuează instructajul personalului privind măsurile generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu focul deschis;

           - întocmește plan de măsuri speciale pentru prevenirea incendiilor în perioadele caniculare sau secetoase;

         - răspunde de buna gestionare a deșeurilor;

         - efectuează lucrări premergătoare sezonului rece.

         - efectuează lucrările de întreținere și reparații curente necesare pentru păstrarea în stare de funcționare a obiectelor de inventar și mijloacelor fixe din unitate; asigurarea pazei, având ca obiectiv clădirea şi curtea instituţiei; îndeplineşte atribuţii în domeniul SSM.

          -respectă prevederile Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;

         - instruiește personalul angajat privind însuşirea normelor SSM;

         - completează fișele de instructaj SSM, conform legii;

         - verifică respectarea normelor de protecția muncii de personalul angajat;

         - aplică teste de verificare personalului privind însușirea normelor SSM.

         Măsurile de siguranță și securitate sunt aplicate pentru asigurarea protecției beneficiarilor, personalului împotriva evenimentelor și accidentelor cu potențial vătămător.

            Atribuțiile supraveghetorului de noapte în cadrul centrului sunt:

-Răspunde de securitatea și starea de sănătate a copiilor în timpul nopții, în intervalul cuprins de la preluarea beneficiarilor de la educator și încredințarea lor, a doua zi, educatorului;

            -Ține legătura cu educatorii și comunică observațiile sale asupra comportării și sănătăți copiilor, pe care le consemnează într-un registru special;

            -Supraveghează și îndrumă copii la servirea cinei și la efectuarea toaletei de seara și dimineața, urmărind formarea și consolidarea deprinderilor igienico-sanitare, stinge lumina în dormitor și trezește copiii dimineața la orele fixate prin regimul zilnic;

            - anunță coordonatorul cu privire la lipsa fără permisiune a rezidenților din centru, informându-l verbal și în scris cu privire la contextul dispariției acestora și a măsurilor interprinse în acest sens ;

            - Controlează echipamentul copiilor, îi ajuta pe copii la unele mici reparații  ( ex. cusutul nasturilor), îi îndrumă și ajută la curățarea echipamentului;

            - Se îngrijește de aerisirea si încălzirea dormitoarelor;

            - Supraveghează programul de dimineața al copiilor la baie, scuturatul cearceafurilor și paturilor, îmbrăcarea copiilor, servirea mesei de dimineața, face patul copiilor preșcolari seara și dimineața;

            -Participă la baia generală a copiilor, sprijină personalul sanitar în administrarea medicamentelor la copii, respectă indicațiile medicale privind tratamentul copiilor enuretici;

            -Cunoaște numerele de telefon ale coordonatorului unității, pompieri, salvare, poliție, pentru a sesiza la nevoie aceste organe;

            - informează verbal sau în scris, după caz, coordonatorul cu privire la evenimentele deosebite care se petrec în timpul turei de serviciu;

            -Îndeplinește orice sarcină care îi este atribuită de către șeful de centru.

ART. 12 Finanțarea centrului

(1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

Centrul este finanțat din bugetul de stat, bugetul Consiliului Județean Călărași, donații,  sponsorizări, alte surse, conform actelor normative în vigoare.

ART. 13 Dispoziții finale

 

 • Beneficiarii au obligația să păstreze bunurile din dotarea centrului şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.
 • Personalul Centrului “Sf. Maria ” , indiferent de funcţia pe care o ocupa este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.
 • Personalul centrului are obligaţia de a depune toate diligentele în scopul îmbunatăţirii calităţii serviciilor prestate la locul de muncă.
 • Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilui Călăraşi, precum şi cu orice dispoziţie legală ce priveşte organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului de Primire în Regim de Urgenţă “Sf. Maria ” Călăraşi.

 

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Ulmu
 • Vâlcelele

InfoCons – protectia consumatorilor

InfoCons

Date de contact D.G.A.S.P.C. Călărași:

Secretariat Direcție:  0242/311060

TELEFONUL COPILULUI: 0242/983

 Serviciul Monitorizare, Secretariat CPC,

Intervenție în Caz de Urgență: 0242 /311846

 Serviciul Evaluare Complexă Copii

0242/311060, int. 208

Serviciul Evaluare Complexă Adulți:

0242/313640

0728728472

0746251763

Adresa: Strada Bărăganului, nr. 1, Călărași, România

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comunicate de presa

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Evaluare complexa minori/adulti

ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP MINORI

Adresele de email pe care puteti trimite:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     Acte necesare

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    Acte necesare

DESPRE SERVICIUL DE URGENȚĂ 112

Non-Standard Elements
 

Informatie de interes public

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/RASPUNSURI-16-20-martie.pdf

Spune NU violentei domestice!

1. RO Pocket Card A5 page 0001                                                             2. RO Poster A3 page 0001

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).