BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Strada Prelungirea Independentei, nr. 5A Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. +4.0242.311.060 Telefonul Copilului 0242.983
AntetNou
Text Size

Legislatie

GDPR:

  1. Brosura regulament 2018
  2. Pliant elemente de noutate 2018
  3. Ghid GDPR

· Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

· Legea nr. 292/2011 asistentei sociale

· Legea Nr. 136 din 18 iulie 2012privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şicompletarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cuhandicap

· Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

· Hotărârea nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

· Hotărârea nr. 1665/2008privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

· Hotărârea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

· Hotărârea nr. 884/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007

· Hotărârea nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

· Hotararea 89 din 5 februarie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007

· Ordinul 62 din 23 aprilie 2007 (Ordinul 62/2007) pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia

· Ordinul nr. 762/31.08.2007 al MMFES pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad dehandicap

· Ordinul nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap, precum si a nivelului contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustinatorii acestora

· Ordinul nr. 468/2009 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

· Ordinul nr. 2298 din 23.08.2012privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap

· Ordinul nr. 2299 din 23.08.2012privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

· Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

· Ordinul nr. 286/2006 –Pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea planului de servicii si a normelor metodologice privind intocmirea planului individualizat de protectie ;

· Ordinul nr. 21/2004 - Aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential;

· Legea nr.272/2004- Privind protectia si promovarea drepturilor copilului

· Ordinul nr.288/2006- Aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului

· Ordinul nr.24/2004-Aprobarea standardelor minime obligatorii pentru céntrele de zi

· Legea nr. 273 / 2004 privind regimul juridic al adopţiei;

· HGR nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;

· Ordin nr.35/2003 – privind apobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de împlementare a acestor standarde ;

· Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 - privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

· Ordin al ANPDC nr. 288/2006 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului;

· Ordin al ANPDC nr. 137/2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti;

· Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternaliprofesionişti;

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).