BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE ADMITERE IN CENTRUL DE TIP REZIDENTIAL

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

 

DE ADMITERE IN CENTRUL DE TIP REZIDENTIAL

 

– CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA CIOCANESTI

 

        

 

- cerere de admitere in centru din partea solicitantului sau reprezentantului legal adresata primariei de domiciliu (inregistrata la primarie);

 

- certificat de incadrare intr-un grad de handicap;

 

- domiciliul stabil in judetul Calarasi;

 

- acte de identitate ale persoanei care solicita admiterea (copii ale certificatelor de nastere, de casatorie, ale persoanei care solicita admiterea, ale parintilor, ale copiilor, ale sotului sau sotiei dupa caz, ori ale reprezentantilor si sustinatorilor legali);

 

- declaratie privind lipsa sustinatorilor legali, dupa caz (la notariat);

 

- acte doveditoare privind veniturile:adeverinta de salariu, talon de pensie, adeverinta de venit eliberata de organele financiare teritoriale, alte acte sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere ca nu are venituri, autentificata la notar;

 

- copii ale hotararilor judecatoresti actualizate, prin care s-au stabilit obligatii de intretinere ale unor persoane, in favoarea , sau in obligatia celui care solicita admiterea (copie dupa contract de vanzare-cumparare, intre persoana ce solicita internarea si unul dintre copii sau alti sustinatori legali-dupa caz);

 

- analize medicale( radiografie pulmonara, testul HIV, VDRL, ANTIGEN-hepatita, examen coproparazitologic si dovada de la medicul de familie ca poate convietui in colectivitate si nu are boli contagioase );

 

- ancheta sociala, realizata la domiciliul persoanei, care solicita admiterea in centrul rezidential de catre primaria din raza teritorial-administrativa respectiva, cu propunerea instituirii unei masuri de protectie de tip rezidential intr-o institutie de protectie sociala;

 

- actul de proprietate al locuintei;

 

- adeverinta de pamant de la primaria de domiciliu;

 

- declaratie pe propria raspundere din partea copiilor/rudelor din care sa reiasa motivele pentru care nu se pot ocupa de ingrijirea persoanei respective – inregistrata la primaria de domiciliu;

 

- dovada (adeverinta) prin care se atesta ca persoanei cu handicap  nu   i   s-au putut asigura protectia si ingrijirea la domiciliu sau in cadrul altor servicii din comunitate;

 

- declaratie pe propria raspundere din partea persoanei cu handicap ca este de acord cu institutionalizarea in centru;

 

- adresa de inaintare a dosarului – catre DGASPC Calarasi;

 

- declaratie notariala din care sa reiasa ca apartinatorii se obliga sa achite contributia lunara sau diferenta de plata pana la suma de 602 lei lunar.

 

 

           ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE

 

          ADMITERE IN CENTRUL DE TIP REZIDENTIAL – CENTRUL DE

 

          RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA PLATARESTI

 

 

 

-cerere de admitere in centru din partea solicitantului sau reprezentantului legal adresata primariei de domiciliu(inregistrata la primarie);

 

-certificat de incadrare intr-un grad de handicap;

 

-domiciliul stabil in judetul Calarasi;

 

-acte de identitate ale persoanei care solicita admiterea (copii ale certificatelor de nastere, de casatorie, ale persoanei care solicita admiterea, ale parintilor, ale copiilor, ale sotului sau sotiei dupa caz, ori ale reprezentantilor si sustinatorilor legali);

 

-declaratie privind lipsa sustinatorilor legali, dupa caz (la notariat);

 

-acte doveditoare privind veniturile:adeverinta de salariu, talon de pensie, adeverinta de venit eliberata de organele financiare teritoriale, alte acte sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere ca nu are venituri, autentificata la notar;

 

-copii ale hotararilor judecatoresti actualizate, prin care s-au stabilit obligatii de intretinere ale unor persoane, in favoarea , sau in obligatia celui care solicita admiterea (copie dupa contract de vanzare-cumparare, intre persoana ce solicita internarea si unul dintre copii sau alti sustinatori legali-dupa caz);

 

-analize medicale( radiografie pulmonara, testul HIV, VDRL, ANTIGEN-hepatita, examen coproparazitologic si dovada de la medicul de familie ca poate convietui in colectivitate si nu are boli contagioase );

 

-ancheta sociala, realizata la domiciliul persoanei, care solicita admiterea in centrul rezidential de catre primaria din raza teritorial-administrativa respectiva, cu propunerea instituirii unei masuri de protectie de tip rezidential intr-o institutie de protectie sociala;

 

-actul de proprietate al locuintei;

 

-adeverinta de pamant de la primaria de domiciliu;

 

-declaratie pe propria raspundere din partea copiilor/rudelor din care sa reiasa motivele pentru care nu se pot ocupa de ingrjirea persoanei respective – inregistrata la primaria de domiciliu;

 

-hotararea judecatoreasca definitiva de punere sub interdictie a persoanei care necesita protectie de tip rezidential;

 

-dispozitie emisa de Autoritatea Tutelara din cadrul primariei de domiciliu de numire a tutorelui;

 

-dovada (adeverinta) prin care se atesta ca persoanei cu handicap nu i s-au putut asigura protectia si ingrijirea la domiciliu sau in cadrul altor servicii din comunitate;

 

-declaratie pe propria raspundere din partea persoanei cu handicap/tutorelui ca este de acord cu institutionalizarea in centru;

 

- adresa de inaintare a dosarului – catre DGASPC Calarasi.

 

 

 

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).