BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

C.S.C.C.H.S.

COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP SEVER

 

Informatii centre
Adresa
Sef Centru
Tel.Fix
Tel.Mobil
Pers.deservite
Angajati
 Aleea Grădiniţei nr.4, mun. Călăraşi  ARBAGIC DANIELA  0242-3313999  0730931978  50  

 

 1. DENUMIREA SERVICIULUI SOCIAL:

 

COMPLEX SERVICII COMUNITARE PENTRU COPII CU HANDICAP SEVER CALARASI – SERVICIUL REZIDENTIAL (CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPII CU HANDICAP SEVER)

 

 

2. DESCRIEREA ACTIVITATILOR DESFASURATE SI A METODOLOGIEI DE LUCRU UTILIZATE:

            Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Calarasi a fost creat prin parteneriat cu  Fundatia SERA, Consiliul Judetean Calarasi si AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI – Banca Mondiala in decembrie  2002.Complexul a fost organizat in fosta Sectie de Recuperare Pediatrica a Spitalului Judetean Calarasi preluat de la Directia Sanitara in 2000.

            Complexul cuprinde :

-serviciul rezidential pentru 50 de beneficiari,

-serviciul de recuperare de zi pentru copii cu nevoi speciale ( 50 locuri pentru copii cu dizabilitati din comunitate); este oferita consiliere si sprijin pentru parintii copiilor cu nevoi speciale .

OBIECTIVE:

1.Promovarea si protejarea drepturilor copiilor cu handicap sever care sunt temporar sau definitiv privati de mediul lor familial.

2.Prevenirea abandonului prin oferirea de asistenta terapeutica gratuita.

3. Reducerea duratei de institutionalizare.

4. Integrarea- reintegrarea copiilor cu handicap in familia naturala /largita sau la asistentii maternali.

 ACTIVITATI:

 • ingrijire si interventie educationala;
 • evaluare medico-psiho-sociala la intrare in centru;
 • proiecte de interventie specifica pentru fiecare copil si stabilirea obiectivelor;
 • programe de recuperare pentru dezvoltarea autonomiei personale si sociale;
 • activitati educationale;

          Definitia oficiala a mandatului institutiei : Institutie publica de ingrijire , ocrotire si recuperare/reabilitare a copiilor cu handicap sever.

 1. - componenta functionala a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului ,din subordinea Consililui Judetean Calarasi, avand misiunea de:

-asigurarea promovarii si protejarii drepturilor copilului cu handicap sever care este temporar sau definitiv, privat de mediul sau familial sau care, pentru respectarea acestor drepturi nu poate fi lasat in mediul sau familial, necesitand o masura de protectie;

-acordarea de servicii de recuperare gratuite, oferite copiilor cu handicap sever din comunitate;

-consilierea parintilor copiilor cu handicap,integrarea\reintegrarea copiilor in familia naturala\largita sau substitutiva.

 

Centrul rezidential este organizat ca un centru de tip familial avand la baza structura modulara. Este alcatuit din (3) trei module (fiecare compus din doua dormitoare, o sala de activitati, doua bai), in care sunt gazduiţi 36 de copii / tineri.

Centrul are o capacitate de 50 locuri si ofera protectie rezidentiala temporara pentru copiii cu handicap sever.

Incepand cu luna februarie 2006, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Calarasi si-a modificat structura prin amenajarea unor module de tip familial, destinate tinerilor peste 18 ani, cu dizabilitati, proveniti din centrul rezidential, pentru care nu au fost identificate posibilitati de integrare familiala sau de ingrijire alternativa.

Capacitatea acestor module este folosita la maxim – 14 tineri.

Personalul care deserveste aceste module a fost asigurat prin reorganizare interna, la acea data,  fiind  reprezentat  in prezent, de 5 educatori si 2 supraveghetori noapte. 

Aripa noua cuprinde 6 dormitoare, 4 bai, 1 oficiu si o sala de activitati.

 

In prezent, situatia beneficiarilor, pe categorii de varste , este urmatoarea:

$1·         26 copii

$1·         24 adulti (tineri peste 18 ani, proveniti din sistemul rezidential pentru copii)

Initial, s-a dispus pentru acesti tineri, masura plasamentului la

C.S.C.C.H.S.Calarasi pe o perioada de 2 ani, conform Legii 272/2004, capitolul III, sectiunea 1, art.. 51, al. 3. Ulterior, in urma reevaluarilor periodice a situatiei sociofamiliale a acestora, nu au fost identificate posibilitati de integrare in familia naturala / largita / substitutiva, astfel incat pentru a se evita excluderea lor sociala, Comisia pentru Protectia Copilului a dispus  mentinerea plasamentului tinerilor in cadrul C.S.C.C.H.S.Calarasi pana la transferul efectiv intr-un centru pentru adulti. Aceasta mentinere este menita sa asigure securizarea tinerilor şi continuitatea in procesul de educatie si adaptare sociala a acestora, pana cand acest proces va putea fi asigurat la standardele legale si in centrele pentru adulti, aflate in prezent, intr-un proces de restructurare, in stadiul de finalizare.

Pentru ca printre conditiile de admitere intr-un centru pentru adulti cu dizabilitati se afla si acelea ca beneficiarii sa fie pusi sub interdictie si sa aiba stabilit un tutore, personalul centrului a facut toate demersurile pentru obtinerea  hotararilor judecatoresti de punere sub interdictie (din 24 de beneficiari adulti , 23  sunt pusi sub interdictie) si de stabilire a tutelei (pentru 6 beneficiari  adulti este stabilita tutela, 3 sunt in curs de stabilire tutela, avand acordul persoanelor pentru aceasta calitate, pentru ceilalti  aflandu-ne in situatia de refuz / respingere din partea unor membri ai familiei sau ai comunitatii locale sau  imposibilitate de exercitare  a acestei calitati).

 

Capacitatea serviciului:

$1-          centrul rezidential – 50 locuri;

Numar de rezidenti la sfarsitul lunii decembrie:: 50

 

3. DURATA IN TIMP ESTIMATA: NEDETERMINATA

4.DATA DE LA CARE FUNCTIONEAZA SERVICIUL SOCIAL: DECEMBRIE 2002

 

5. SEDIUL DE LA CARE SE ORGANIZEAZA FURNIZAREA SERVICIULUI SOCIAL: str.Aleea Gradinitei nr.1, localitatea Calarasi, judetul Calarasi.

 

6. ARIA DE DESFASURARE A ACTIVITATII:JUDETUL CALARASI

Mijloace de acces :transport in comun, autoturism din dotarea centrului.

7.CATEGORIA DE PERSOANE BENEFICIARE : copiii cu handicap sever institutionalizati in caminele spital din tara si centrele de plasament din judet care nu beneficiau de activitati de recuperare/reabilitare.

Gradul de handicap al rezidentilor este profund sau sever; handicapul psihic este asociat cu probleme fizice care agraveaza starea generala (beneficiari diagnosticati cu hepatita cronica, ciroza hepatica, hidrocefalie, epilepsie, etc.). In cazul spitalizarii unuia dintre ei, centrul asigura   insotitor pe toata perioada spitalizarii.  Beneficiarii complexului au nevoie de supraveghere si ingrijire permanenta datorita gradului inalt de dependenta fata de adult.

Motivul plasarii in institutie : desfiintarea caminelor spital din tara si obligativitatea preluarii copiilor cu dizabilitati  care proveneau din judetul Calarasi; familia naturala/  largita nu  poate asigura o ingrijire adecvata la domiciliu a acestor beneficiari datorita problemelor de dezvoltare psihofizica ale rezidentilor, dar si datorita dificultatilor sociofamiliale;  renuntarea asistentilor maternali la copiii cu dizabilitati luati in plasament;  calamitati naturale (inundatii).

Tipuri de dificultati handicap sever : grad I ;

$1-          actual, varsta beneficiarilor variaza intre 5 si 27 ani;

$1-          gradul de handicap al rezidentilor este profund sau sever;

$1-          handicapul psihic este asociat cu probleme fizice care agraveaza starea generala;

 

8. MODALITATEA DE SELECTARE A BENEFICIARILOR

           Admiterea in centrul rezidential se face pe baza hotararii C.P.C. sau sentintei date de instanta de judecata;

             Dosarul beneficiarului   cuprinde urmatoarele documente:

$1·         certificat si hotarare de incadrare intr-un grad de handicap;

$1·         hotararea de ocrotire sau sentinta data de instanta de judecata;

$1·         ancheta psiho-sociala;

$1·         declaratia parintilor;

$1·         certificatul de nastere al copilului;

$1·         copie dupa B.I. ;

$1·         -   certificat de casatorie, deces, sentinta civila   divort, acolo unde este cazul;

$1·         acte ale rudelor de pana la gradul al IV-lea de rudenie;

$1·         fisa de evaluare primara;

$1·         proces verbal al intalnirii personalului la intrarea unui copil in centru;

$1·         -     program de acomodare pentru beneficarul nou – intrat in unitate.

$1·         PIP-  contine obiective generale reale.

$1·         PIS –  contine obiectivele stabilite de  specialisti, in  functie de nevoile identificate; acesta are doua anexe: PIS pentru recreere si socializare si PIS pentru formarea deprinderilor de autonomie (obiectivele sunt fixate in functie de gradul si tipul de dizabilitate).

$1·         PIS pentru mentinerea legaturilor cu familia;

$1·         PIS privind starea de sanatate a beneficiarilor

$1·         raport pentru sarbatorirea zilei de nastere

           

           

            MISIUNEA consta in asigurarea accesului copiilor cu dizabilitati psihomotorii severe, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, educatie, recuperare si pregatire penru (re)integrare in familie si comunitate.

            OBIECTIVUL este socializarea si obtinerea celui mai inalt  grad de autonomie posibil, tinand cont de problematica individuala, valorificand la maxim potentialul individual in vederea compensarii deficientelor existente.

 1. SCOPUL  (re)abilitarea si (re)integrarea copiilor cu dizabilitati severe in familie si comunitate.

 

CARACTERISTICILE COPIILOR PRIMITI:

$1·         dificultati de comunicare;

$1·         dificultati ale mobilitatii fizice generale;

$1·         abilitati reduse de auto-ingrijire;

$1·         dificultati majore de relationare cu cei din jur;

$1·         necesitati de ingrijire medicala pe termen lung;

$1·         tendinte de auto-mutilare, auto si hetero-agresivitate, autostimulare;

$1·         comportamente perseverative, stereotipii;

$1·         dificultati de invatare;

$1·         tulburari de dezvoltare etc.

$1·         tulburari majore de comportament cu instabilitate psihoemotionala, agitatie extrema, auto-heteroagresivitate, distrugeri de bunuri, tulburari psihosexuale, etc;

 

Mediul de origine - judetul Calarasi

 

Dosarul copilului:

Dosarele copiilor sunt pastrate si arhivate  la cabinetul asistentului social. Persoanele care au acces la dosarele copiilor sunt : specialistii centrului, autoritatile competente, parintii care nu au restrictie in acest sens. Persoana care raspunde si este abilitata sa-l completeze este asistentul social.

Din ce piese este compus:

- anchete sociale, raport de ancheta sociala, hotararea C.P.C., hotarari judecatoresti, rapoarte de evaluari, P.I.P., P.I.S., raport pentru sarbatorirea zilei de nastere a beneficiarului, etc.

Dosarul copilului este completat si actualizat  de catre asistentul social  si echipa pluridisciplinara a complexului.

Se intocmesc rapoarte trimestriale de evaluare a situatiei beneficiarilor.

 

9.MODALITATILE DE IMPLICARE A BENEFICIARILOR IN ACTIVITATILE DESFASURATE

- in functie de handicap si gradul lor de maturitate.

 

10. MODALITATILE DE CONTROL PERIODIC A CALITATII SERVICIULUI

- raportul  anual  al complexului care cuprinde activitatile ambelor servicii de-a lungul anului ; rapoarte trimestriale de evaluare a situatiei beneficiarilor, reuniuni de lucru; procese verbale ale sedintelor cu personalul (conduse de coordonator sau persoana imputernicita cu supervizarea interna); planificarea lunara a activitatilor, evaluari psihologice  ale beneficiarilor; intreaga activitate a educatorilor este supervizata de asistentul social (acesta este desemnat supervizor al activitatii educatorilor de pe Centrul Rezidential prin decizie de supervizare, conform Ordinului nr. 27/2004 si prin nota interna), evaluari/reevaluari psihologice; intreaga documentatie este vizata atat de supervizor cat si de coordonator. Supervizarea externa a coordonatorului se realizeaza conform aceluiasi Ordin nr. 27/2004, de catre persoana desemnata cu aceasta activitate, prin decizie a directorului adj. al D.G.A.S.P.C.,  existand  procese verbale lunare  de supervizare la nivelul centrului

.

11. MODALITATILE PERIODICE DE CONTROL A GRADULUI DE SATISFACTIE A BENEFICIARILOR

- evaluari/reevaluari;registru de opinii si sugestii; in functie de gradul de dizabilitate, beneficiarii participa(in functie de gradul dizabilitatii si tipului de handicap)  la organizarea diverselor evenimente ce ii vizeaza in mod direct (1 Iunie, Paste, Craciun, 3 decembrie – Ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati, diverse aniversari – zi de nastere, zi de nume, cand vremea permite, plimbari in parcurile din oras, etc.).

 

12. RESURSE UMANE PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI SOCIAL:

 

 

Studii Superioare

Studii postliceale

studii medii / elementare

Personal angajat prin contract individual de muncă

19,5

16

28

Funcţionari publici 

-

-

-

Personal remunerat sub alte forme

-

-

-

Voluntari

-

-

-

Total

19,5

16

28

Din care administrativ

-

-

19

TOTAL POSTURI:                                 68

                 Din care:                    Ocupate:     63,5

                                                           Vacante:      4,5

          Organizare: Organigrama institutiei : incadrarea personalului s-a realizat de catre D.G.A.S.P.C.Calarasi , pe baza statului de functii aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Calarasi nr.72 din 31.05.2012

 

$11.       Costurile serviciului

costuri estimate anual

Din care administrative

1.840.295

1.315.857

 

2.Resurse financiare pentru susţinerea serviciului

Din fondurile proprii ale furnizorului

-

Din subvenţii de la bugetul de stat

1.840.295

Din subvenţii de la bugetele locale

-

Din contribuţii ale partenerilor

-

Din contribuţii ale beneficiarilor

-

Altele

-

 

 

DATE TEHNICE REFERITOARE LA UNITATEA DE ASISTENTA SOCIALA PRIN CARE SE ACORDA SERVICIUL :

Spatiul disponibil

La parterul unitatii se afla:

$1·         1 sala kinetoterapie;

$1·         1 cabinet psiholog;

$1·         1 cabinet logoped;

$1·         1 cabinet terapie ocupationala;

$1·         2 grupuri sanitare;

$1·         Vestiar personal;

$1·         Sala de vizita;

$1·         Sala de control comportamental;

$1·         Modulul ingrijire pentru nedeplasabili  (2 dormitoare +1 sala activitati +2 bai);

$1·         Bucatarie ;

$1·         Magazie;

$1·         Spalatorie;

La nivelul unitatii avem :

$1·         2 module de ingrijire : fete - baieti ( cuprinzand fiecare in parte :1 sala de activitati, 2 dormitoare, 2 bai;

$1·         1 modul de ingrijire mixt ( 2 garsoniere a câte 3 locuri pentru fete si 4 garsoniere a câte 2 locuri pentru baieti);

$1·         1cabinet medical;

$1·         1 izolator;

$1·         Birou coordonator;

$1·         Magazie;

$1·         1 grup sanitar;

Suprafata locuibila/persoana asistata : 6 mp/copil

Numar de persoane /dormitor: 5 sau 6 copii la modulele tip; 2-3 locuri la modulul mixt

Conditii de petrecere a timpului liber: salile de activitatii, curtea unitatii care este amenajata cu spatii de joaca (topogan, balansoar, leagan), in parcul orasului.

Conditii de comunicare cu exteriorul: telefon , fax,posta, internet.

Conditii de servire a mesei : - in sala de mese de la parterul unitatii; pentru copiii nedeplasabili masa se serveste in sala de activitati

Grupuri sanitare: 10 la 50 copii asistati;

1 lavou la  5 copil asistat; 

1 dus/cada la  5 copil asistat;

Conditii de preparare si servire a hranei: - bucatarie dotata corespunzator. Hrana este servita in sala de mese de la parterul unitati :

$18.0        - micul dejun, 12.00 - pranzul, 16.00 - gustarea, 18.00 – cina.

 REZULTATELE  PRECONIZATE ALE ACTIVITATII:

$1·         prevenirea separarii copilului cu handicap de familia sa naturala sau largita;

$1·         reintegrarea copilului cu handicap in familia naturala sau largita;

$1·         integrarea copilului din centrul rezidential la asistentul maternal profesionist;

$1·         recuperarea/reabilitarea copilului cu handicap.

 

 

 

EFECTELE BENEFICE ALE ACTIVITATII LA NIVELUL COMUNITATII:

$1-          Toate serviciile destinate copilului cu handicap, atat publice cat si cele private accentueaza rolul implicarii familiei naturale/substitutive in recuperarea, integrarea sociala si educationala, precum si o intelegere mai buna a nevoilor copiilor cu dizabilitati. Prin mediatizarea activitatilor desfasurate se urmareste constientizarea comunitatii asupra problematicii copiilor cu handicap si familiilor acestora si a importantei integrarii lor sociale. La majoritatea evenimentelor importante din viata beneficiarilor ( 1 Iunie, Paste, Craciun, Ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati, etc,.) sunt invitate sa participe persoane  din comunitate – D.G.A.S.P.C. Calarasi, centre din subordinea D.G.A.S.P.C. Calarasi, biserica, politie, primarie, voluntari, elevi de la diverse scoli din oras si din judet, etc.,  familiile altor copii cu dizabilitati din comunitate. Evenimentele sunt facute publice (in limitele legii) atat in presa cat si in  televiziunea locala, si nu numai;

$1-          Consideram ca serviciul a imbunatatit simtitor situatia grupurilor tinta. Activitatile de educare si consiliere a familiilor copiilor cu nevoi speciale, integrarea copiilor cu handicap sever  in familia naturala sau substitutiva, au avut in vedere pregatirea intregii familii in exercitarea functiilor parentale;

$1-          - Chiar si in situatia limita, cand s-au epuizat toate solutiile,  copilul fiind totusi  institutionalizat, acestuia, in functie de gradul si tipul de dizabilitate, dar mai ales  membrilor familiei,   li  se ofera consiliere si sprijin pentru a putea trece peste efectele negative ale separarii copilului de parinti;

$1-          Prin diverse actiuni de sensibilizare a comunitatii ( evenimente la care este invitata si comunitatea sa participe, distribuire de pliante, brosuri, etc.) s-a reusit  incheierea unor contracte de voluntariat  cu elevi de la liceele din oras;

$1-          In fiecare an, la cerere, studentii de la facultatile de profil socio-uman  isi desfasoara orele de practica in cadrul C.S.C.C.H.S. Calarasi.

 

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Plataresti
 • Ulmu
 • Default
 • Title
 • Random

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).