BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

Compartimentul adoptii si postadoptii

                Pentru fiecare copil pentru care s-a stabilit in conditiile legii o masura de protectie speciala, directia este obligata sa verifice trimestrial imprejurarile care au stat la baza acesteia, si sa procedeze la revizuirea planului individualizat de protectie.

                Pentru indeplinirea acestei obligatii se desemneaza un manager de caz,si un responsabil de caz. In demersurile sale managerul si resonsabilul de caz,realizeaza :

reintegrarea copilului in familia naturala  ;

integrarea copilului in familia extinsa.

                Daca in baza demersurilor managerului de caz copilul nu a putut fi reintegrat in familia naturala sau integrat in familia extinsa, el poate propune,stabilirea adoptiei interne ca finalitate a planului individualizat de protectie.

Compartimentul adoptii are urmatoarele atributii:

-identifica , evalueaza, selecteaza si pregateste familii potential apte sa adopte si propune eliberarea atestatului de familie apta sa adopte in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind Procedura adoptiei modificata si completata prin Legea nr.233/2011 si a H.G. 350/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 republicata.

-sesizeaza instanta de judecata,prin consilierul juridic pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei;

-sesizeaza instanta de judecata prin consilierul juridic pentru incuviintarea in vederea adoptiei;

-pregateste si consiliaza persoana /familia pentru asumarea rolului de parinte/parinti in cunostinta de cauza;

-realizeaza demersuri pentru stabilirea adoptiei interne ca finalitate a planului individualizat de protectie;

-realizeaza demersuri de potrivire teoretica intre copil si familie in baza listei de potrivire teoretica initiata de Oficiul Roman pentru Adoptii;

-realizeaza compatibilitatea (potrivirea practica) dintre copil si persoana/familia adoptatoare careia urmeaza sa-i fie incredintat copilul in vederea adoptiei interne in baza listei de potrivire teoretica primita de la ORA;

-intocmeste rapoarte bilunare pe perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei(minim 90 zile) si rapoarte post-adoptie dupa incuviintarea in vederea adoptiei din momentul cand sentinta a ramas definitiva si irevocabila pe o perioada pana la 2 ani;

-furnizeaza si asigura accesul copilului si familiei la servicii post-adoptie in functie de nevoile identificate, precum si organizarea de grupuri suport pentru familiile care au adoptat in conformitate cu Hotararea nr. 1435/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei.

Descrierea activitatilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate:
Activitatea Compartimentului Adoptii si Postadoptii, se desfasoara conform urmatoarelor norme legislative in vigoare:
- Legea 273/2004, privind regimul juridic al adoptiei ,republicata modificata si completata prin Legea nr.233/2011;

-H.G.nr.350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare de pe langa Oficiul Roman pentru Adoptii;
- Ordinul nr.552/2012 privind aprobarea modelului cadru al atestatului de persoana/familie apta sa adopte precum si a modelului si continutului unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei;
- Ordinul nr.550/2012 privind aprobarea criteriilor in baza carora se realizeaza potrivirea teoretica.


Compartimentul Adoptii  si Postadoptii urmareste cu precadere sa mediatizeze si sa identifice cat mai multe familii de adoptie, dand astfel posibilitatea unui mare numar de copii sa creasca si sa se dezvolte intr-un mediu familial.

Obiective:
- integrarea copilului intr-o familie permanenta;
- prevenirea institutionalizarii copilului;
- dezinstitutionalizarea.
Durata de timp estimata:

- pentru eliberarea atestatului de familie/persoana apta sa adopte 120 de zile de la data inregistrarii cererii;

- incredintarea in vederea adoptiei 90 de zile de la data pronuntarii sentintei civile;

- monitorizare postadoptie pe o perioada de minim 2 ani de la data definitivirii adoptiei;

Data de la care functioneaza compartimentul adoptii si postadoptii:

Compartimentul adoptii si postadoptii a fost infiintat in baza H.C.J Calarasi nr.

 57 din data de 30.06.2010 ,conform Hotararii nr.329/31.03.2010 a Guvernului Romaniei privind unele masuri de eficientizare a activitatilor in domeniul adoptiei.

Sediul de la care se organizeaza furnizarea serviciului social

Sediul compartimentului adoptii si postadoptii este la sediul DGASPC Calarasi,

Str.Baraganului nr.1,mun.Calarasi.

Aria de desfasurare a activitatii

Activitatea compartimentului adoptii si postadoptii se desfasoara in totalitatea judetului Calarasi,prin asistentii sociali responsabili de caz pe adoptii si postadoptii.

Categoria de persoane beneficiare

Numarul de beneficiari

Atestate de familie / persoana apta sa adopte eliberate in urma evaluarii conditiilor materiale si garantiilor morale                                                                                                                         12          

Incredintari in vederea adoptiei                                                                                                   5

-     Incuviintari                                                                                                                                 4

-     Cereri in vederea eliberarii atestatului                                                                                 4

-     Revocarea incredintarii in vederea adoptiei                                                                        2

-     Nulitatea adoptiei                                                                                                                     1

Dosare privind copiii adoptabili pentru care instanta de judecata a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne prin sentinta civila pentru care au fost au fost initiate urmatoarele demersuri: consilierea si informarea familiei biologice si a familiei extinse, completarea dosarelor cu acte necesare in vederea deschiderii procedurii adoptiei interne, cum ar fi: IPJ, Primarii de domiciliu, invitatii catre parintii biologici si familia extinsa, consilierea si informarea copiilor care au implinit varsta de 10 ani                                                                                                                            41 copii ;                                                       

                                                                                                                                          

Dosare DPA fara sentinta civila, dar inainte instantei de judecata, pentru care au fost au fost initiate urmatoarele demersuri:  consilierea si informarea familiei biologice si a familiei extinse, completarea dosarelor cu acte necesare in vederea deschiderii procedurii adoptiei interne, cum ar fi: IPJ, Primarii de domiciliu, invitatii catre parintii biologici si familia extinsa; consilierea si informarea copiilor care au implinit varsta de 10 ani                                                                                                       41 copii ;                                                                  

Copii aflati  in procesul de potrivire cu familii potential adoptatoare                             2 copii;

-      Dosare in lucru cu finalitate PIP adoptie  inaintate de Serviciul AMP,pentru care au fost initiate urmatoarele demersuri in vederea inantarii instantei de judecata in vederea DPA:         

consilierea si informarea familiei biologice si a familiei extinse, completarea dosarelor cu acte necesare in vederea deschiderii procedurii adoptiei interne, cum ar fi: IPJ, Primarii de domiciliu, invitatii catre parintii biologici si familia extinsa; consilierea si informarea copiilor care au implinit varsta de 10 ani;                                                                                                                      21copii ;

                                                             

  Adrese  catre alte DGASPC –uri privind consilierea si informarea familiei biologice si a familiei extinse, care au domiciliul pe raza judetului Calarasi,in vederea DPA – 39 cazuri                                                                        

Dosare cu finalitate PIP adoptie, returnate  Serviciului AMP ,avand in vederea necesita

tea completarii documentatiei existente si ca urmare a modificarii Codului Civil: obtinerea de informatii privind familia biologica sau extinsa a copiilor, care nu au mai fost de acord cu deschiderea procedurii adoptiei interne, depunerea la doasar a actelor doveditoare privind parintii biologici care au probleme de sanatate, sunt incadrati in categoria persoanelor cu handicap, etc.    31copii;                                                                                                                                       

  -   Transmiterea actelor de identitate, certificatelor de nastere si sentintelor civile privind deschiderea procedurii adoptiei interne a copiilor din evidenta Serviciului AMP ,Oficiului Roman pentru  Adoptii ;                                                                                                       -  40 copii

 -    Transmiterea dosarelor privind familiile atestate, incredintariile in vederea adoptiei si incuviintarile, Oficiului Roman pentru Adoptii;                                                              -  19 cazuri

 -      Amanarea acordarii unui atestat de familie apta sa adopte pana la finalizarea locuintei

unei familii din jud.Calarasi;                                                                              

  -      Potrivirea teoretica a copiilor adoptabili aflati in evidenta serviciului AMPdin cadrul DGASPC Calarasi cu familiile potential adoptatoare din evidenta altor DGASPC –uri din tara                                                                                                                               

                                                                                                                                                  - 33 copii;

 -     Selectarea si potrivirea teoretica a copiilor adoptabili aflat in evidenta serviciului AMP din cadrul DGASPC Calarasi cu familiile potential adoptatoare din evidenta altor DGASPC –uri din tara                                                                                                                             - 33 copii; 

  -     Informarea persoanelor/familiilor care au depus cerere de eliberare a atestatului privind actele necesare, etapele adoptiei, participarea la cursuri, efectuarea vizitelor la domiciliu, etc.

   -     Organizarea de cursuri de “pregatire si dezvoltare a abilitatilor parintesti” cu familiile potential adoptatoare care au depus cerere in vederea eliberarii atestatului ca persoana/

familie apta sa adopte, desfasurate in doua etape a cate 3 ore/etapa.                   12 familii;

  -     Selectarea familiilor adoptatoare din evidenta DGASPC Calarasi care pot raspunde nevoilor copiilor adoptabili din evidenta DGASPC Calarasi, in functie de varsta, sex, etnie, limba, stare de sanatate, etc. 

   -    Informarea in scris a familiilor adoptatoare cu privire la istoricul copilului (stare de sanatate, origine etnica, caracteristici comportamentale, daca mai are frati adoptati sau in evidenta noastra) si la starea de sanatate a parintilor biologici (daca sunt incadrati in categoria persoanelor cu handicap).                                      

   -    Participarea la intalnirile dintre copil si familia adoptatoare in procesul de potrivire practica si intocmirea rapoartelor care pun in evidenta atasamentul dintre ei, capacitatile parentale, comportamentul si obiceiurile copilului, nevoile acestuia, modul in care persoana/familia adoptatoare poate raspunde nevoilor copilului.

  -     Efectuarea a 6 vizite la domiciliul fiecarei persoane/familii care a depus cerere in vederea eliberarii atestatului ca apta sa adopte.

                                         6 vizite x 12 familii   = 78 vizite

 -      Intocmirea rapoartelor de vizita, a raportului de ancheta sociala si a raportului final de evaluare a familiei adoptatoare.

-       Intocmirea raportului de compatibilitate si a raportului de incredintare in vederea adoptiei dintre copil si familia adoptatoare.

-       Efectuarea vizitelor bilunare in perioada de 90 de zile a incredintarii in vederea adoptiei la domiciliul familiilor adoptatoare si a copilului adoptat.

                         3 (copii si fam. adoptatoare) x 6 vizite     =  18 vizite  

-       Intocmirea raportului de incuviintare a adoptiei si a raportului final privind evolutia dintre copil si  persoana/familia adoptatoare.

 -      Pregatirea dosarelor (copii xerox si conform cu originalul) privind copii si persoanele/

familiile adoptatoare, care vor fi depuse in instanta pentru etapa incredintarii in vederea adoptiei si incuviintarii adoptiei interne.                             

Pregatirea dosarelor (copii xerox si conform cu originalul) care au ca finalitate PIP adoptia interna. 

-     Consilierea si informarea parintilor biologici si a parintelui adoptator privind adoptia in familie.

-     Evaluare psihologica in vederea obtinerii atestatului de familie/persoana apta sa adopte – 21 persoane evaluate;

-     Intocmire fise psihologice familii/persoane apte sa adopte – 11 cazuri;

-     Evaluare copii adoptabili/relatie familie apta sa adopte     12 cazuri;

-     Participare intalniri proces de potrivire intre copil adoptabil si familie atestata ca apta sa adopte si intocmire rapoarte;

-   Participare la evaluare psihosociala initiala in vederea adoptiei (evaluare initiala la domiciliul familiei)  -  11 cazuri;

-   Consiliere copii cu varsta de peste 10 ani in vederea D.P.A. ; 

-   Intocmit recurs pentru pentru neacordare atestat de familie apta sa adopte :la Tribunalul Calarasi si ulterior la Curtea de Apel Bucuresti;

-   Legalizare S.C.,depus intampinari in instanta,documentatia solicitata de instanta judecatoreasca,intocmirea rapoartelor de consiliere juridica pentru parintii firesti;familiei adoptatoare,minori cu varsta peste 10 ani cu privire la efectele adoptiei si incetarea legaturii de filiatie;

-    Verificarea legalitatii ,completarea dosarelor si inaintarea acestora catre instanta de judecata in conformitate cu prevederile legale;

itia DGASPC-urilor.

Componenta de monitorizare post adoptieIn cadrul anului 2012 s-au aflat in perioada de monitorizare postadoptie un numar 33 de copii .Perioada de monitorizare postadoptie este de min.2 ani de la ramanerea definitiva si irevocabila a S.C. de incuviintare a adoptiei copilului.Monitorizarea se efectueaza de echipa pluridisciplinara formata din asistent social responsabil de caz si psiholog prin rapoarte trimestriale in care se urmareste evolutia relatiilor dintre copil si familia adoptiva,evolutia copilului din punct de vedere social si emotional.La finalul perioadei de monitorizare postadoptie se intocmeste un raport final asupra evolutiei copilului in cadrul familiei adoptive care este inaintat Oficiului Roman pentru Adoptii.

In cadrul anului 2012 au fost finalizate un numar de 16 cazuri de monitorizare postadoptie cu rapoarte finale inaintate ORA Bucuresti.

De asemenea s-au intocmit adrese de instiintare a parintilor biologici cu privire la adoptia copilului lor si incetarea relatiei de filiatie.

Au fost intocmite un numar de 91 de evaluari psihologice pentru copii aflati in perioada de monitorizare postadoptie;

La solicitarea ORA Bucuresti au fost depuse initiative de modificari la Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei,precum si asupra reglementarilor la Codul de procedura civila care nu este in concordanta cu realitatile sociale existente.                                                                                         

              

Beneficiari:

- directi:
- copilul
- familia biologica
- familia de adoptie

indirecti: - comunitatea
ACTIVITATI PRINCIPALE

Etapele adoptiei:Procesul de adoptie presupune parcurgerea etapelor privind identificarea, recrutarea, selectia, evaluarea familiilor potential adoptatoare, incredintarea in vederea adoptiei, incuviintarea adoptiei si monitorizarea post-adoptie.

1. Identificarea si recrutarea familiilor adoptatoare
Identificarea si recrutarea potentialelor familii/persoane adoptive reprezinta o activitate a centrului avand drept scop: familiarizarea publicului in legatura cu adoptia, sensibilizarea opiniei publice la problematica protectiei copilului si recrutarea potentialelor familii/persoane adoptive.

2. Consiliere a persoanei/familiei potential adoptatoare
La prima intalnire dintre persoana/familia solicitanta si specialistii din cadrul compartimentului , realizeaza o informare administrativa preliminara, oferind informatii despre actele solicitate de lege pentru intocmirea dosarului in vederea atestarii si etapele procesului de adoptie.
Profesionistul va oferi solicitantului sau solicitantilor un material informativ despre procedura adoptiei interne.

3.Cererea familiei potenţial adoptatoare
(solicitarea familiei, adresată Com. Adoptii in vederea evaluarii ca familie potential adoptatoare).

Dupa intocmirea actelor prevazute de lege, persoana/familia depune o cerere scrisa in vederea evaluarii conditiilor morale si materiale.
Responsabilul de caz si psihologul stabilesc de comun acord cu familia programul interviurilor, al vizitelor la domiciliu, al intalnirilor cu rude, vecini, colegi de la locul de muncă al solicitantului/solicitantilor.

Intre profesionişti şi persoanele/familiile potenţial adoptatoare au loc mai multe intalniri (conform legislatiei in vigoare fiind stabilite un minimum obligatoriu de 6 intalniri).
Pe intreaga perioada de evaluare este imperios necesara respectarea confidenţialităţii.

Pe parcursul intalnirilor, profesionistul va proceda la:
- informarea familiei potenţial adoptatoare despre:
- copiii adoptabili;
- rolurile si responsabilităţile familiei potenţial adoptatoare;
- procedura de urmat pentru a deveni familie adoptatoare (cerintele/criteriile de indeplinit, caracteristicile pentru a deveni familie adoptatoare);
 incurajarea solicitantilor in constientizarea punctelor slabe si punctelor tari (resurselor) si in analizarea acestora;
- sprijinirea solicitantilor in vederea dezvoltarii capacitatii de reflectie asupra propriei persone, exprimării emotiilor/sentimentelor si mobilizarii resurselor proprii pentru a lua decizia de a continua sau a se retrage din procedura adoptiei;
- angajarea in discutii fara a emite pareri sau opinii critice.

4.Evaluarea familiei potential adoptatoare
Evaluarea familiei potential adoptatoare este un proces complex, planificat, prin care se urmareste istoricul persoanei/familiei, evolutia, dinamica si functionarea acesteia in timp, interactiunile din cadrul familiei si in comunitate, capacitatile parentale ale persoanei/familiei care solicita obtinerea atestatului. Evaluarea se realizeaza pe parcursul a 60 de zile.

Procesul de evaluare include trei componente:
- evaluarea sociala a familiei/persoanei potential adoptatoare;
- evaluarea psihologica a familiei/persoanei potential adoptatoare;
- pregatirea pentru asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte a familiei/persoanei potential adoptatoare.

Evaluarea sociala vizeaza urmatoarele aspecte:
• date privind solicitantul/solicitantii;
- date generale despre solicitanti: structura familiei cu detalii generale despre data si locul nasterii, domiciliul solicitantilor, studiile si domeniul in care profeseaza, locul de munca si venitul obtinut, etnia, religia si limba vorbita in familie, daca au avut antecedente penale;
- date despre copii bilogici/ adoptati/ in plasament (daca este cazul): cum se vad ei insisi, relatii semnificative cu alte persoane si cu parintii; identitatea etnica, temperamentul, talentele si nevoile speciale; atitudinea fata de potentiala adoptie; modul in care au fost implicati in procesul de adoptie;
-informatii despre alte persoane care locuiesc la acelasi domiciliu: relatia cu solicitantii, atitudinea lor fata de adoptia unui copil si cat de important este acordul lor pentru solicitanti;
- profilul solicitantilor (temperament; atitudini fata de alte etnii, culturi; perceptia fata de societatea actuala; relatii de familie, pasiuni, talente);
- climatul intrafamilial (stilul de viata, capacitatea parentala, comunicarea, sentimente, roluri si asteptari);
- motivul adoptiei;
- situatia financiara (inclusiv atitudinea fata de bani si probleme financiare).
• familia extinsa (structura familiei cu detalii despre parintii si fratii solicitantilor, detalii semnificative despre membrii familiei, relatiile trecute si prezente ale familiei);
• reteaua de sprijin (relatiile/sistemele cele mai semnificative si importanta acestora pentru solicitanti in legatura cu adoptia);
• informatii de la locul de munca (experienta de lucru, serviciul actual sau viitor, importanta muncii, atitudinea fata de munca, satisfactia in munca si relatiile cu colegii).

Evaluarea psihologica vizeaza urmatoarele aspecte:
- anamneza persoanei adoptatoare (antecdente psihiatrice; evenimente psihotraumatizante, autoadministrare excesiva de tranchilizante, sedative, consum de alcool; stabilitatea emotionala; capacitatea de autocontrol, capacitatea de exprimarea a emotiilor si sentimentelor; rezistenta la stres, capacitatea de a depasi esecurile si neimplinirile)
- istoria maritala si relatia de cuplu (relatia de cuplu de dinaintea casatoriei, modul de construire a rolurilor maritale, stabilitatea afectiva a cuplului, nivelul si calitatea comunicarii in cadrul cuplului, impartirea rolurilor maritale, proiecte de viitor, modalitati de rezolvarea problemelor/ conflictelor)
- relatia cu proprii parinti (relatia cu cu mama, relatia cu tata, propria copilarie, cum apreciaza abilitatile parentale ale propriilor parinti, ce ar face in aceleasi situatii in calitate de parinte, ce considera ca a fost gresit in comportamentul parintilor)
- relatiile cu ceilalti (relatia cu familia extinsa, prietenii si comunitatea; frecventa si calitatea contactelor cu acestia; eventualele conflicte; atitudinea acestora fata de adoptie; disponibilitatea familiei, prietenilor si vecinilor ca retea de sprijin)
- stilul de viata al familiei (sistemul de valori, convingeri si norme;atitudinea fata de viata; programul zilnic, saptamanal, lunar, anual al familiei; modul de petrecere a vacantelor; petrecerea timpului liber; reguli in familie; atitudinea fata de educatia copiilor)
- motivatia de a adopta (acceptarea propriei sterilitati; initierea proiectului adoptiei; avantajele si dezavantajele adoptiei; motivul pentru care doresc sa adopte; sperante legate de evenimentele adoptiei; ce a nume i-ar impiedica sa finalizeze adoptia)
- asteptarile in legatura cu adoptia (cunoasterea nevoilor copilului adoptabil; asteptari referitoare la copilul adoptat; temeri, anxietati, incertitudini; “copilul imaginar”: varsta, sex, etnie, religie, probleme medicale si psihologice versus “copilul real”: modalitati de informare a copilului despre adoptie si despre familia sa de origine; modelul educational pentru copil;proiecte de viitor pentru copil)
- capacitati parentale (reprezentarea ca familie;modul in care isi percep rolul de viitori parinti; experienta ingrijirii copiilor sau lucrului cu copiii;capacitatea de a-si imparti rolurile si responsabilitatile cresterii “copilului adoptat”;gestionarea sentimentelor si emotiilor in relatiile cu copii;gestionarea situatiilor dificile;disponibilitatea la schimbare;acceptarea individualitatii copilului; intelegerea etapelor de dezvoltare ale copiilor si a modului in care dezvoltarea este influentata de experientele timpurii ale “copilului adoptat”; sistemul de pedeapsa si recompensa; atitudinea fata de dezvaluirea secretului adoptiei; intelegerea motivelor separarii copiilor de parintii lor; capacitatea de a intelege relatia copilului cu familia sa de origine)

Pe parcursul intregului proces de evaluare psihologica, profesionistul va urmari cu prioritate existenta capacitatilor parentale ale solicitantilor, va identifica impreuna cu acestia resursele pe care le au in vederea dezvoltarii capacitatilor parentale insuficient dezvoltate si ii va consilia in legatura cu dobandirea/ dezvoltarea acestora.

Pregatirea persoanelor /familiilor potential adoptatoare se realizeaza la sediul institutiei si se structureaza pe parcursul a trei intalniri la care vor participa maxim 8 cupluri/16 persoane.
Pregatirea persoanelor/ familiilor potential adoptatoare are drept scop dezvoltarea capacitatilor parentale necesare cresterii si ingrijirii unui “copil adoptabil”, sensibilizare acestora in legatura cu particularitatile copilului adoptabil si intelegerea importantei acceptarii copilului “real.”

In cadrul sesiunilor de pregatire moderatorul (asistentul social, psihologul) are urmatoarele responsabilitati:
- crearea cadrului intalnirilor de grup;
- incurajarea participantilor sa-si exprime liber opiniile, sentimentele, experientele personale;
- facilitarea schimburilor informationale intre participanti;
- stabilirea unor relatii de incredere si de durata cu participantii;
- identificarea dificultatilor, obstacolelor si solutiilor;
- exprimarea lucrurilor importante care sunt dificil de verbalizat de catre participanti;
- evaluarea rezultatelor si impactului grupului asupra participantilor;
- solicitarea permanenta a feed-back-ului de la participanti;
- evaluarea progreselor si impactului sesiunilor de pregatire asupra participantilor.

Metodele de lucru care vor fi folosite in cadrul sesiunilor sunt: prezentarea, brainstormingul, demonstratia, exercitiul in grupuri mici, discutii de grup in plen, studiu de caz.
Intalnirea echipei multidisciplinare pentru elaborarea raportului final

Raportul final va contine sinteza informatiilor psiho-sociale, concluziile fiecarui profesionist pe baza evaluarii sociale si psihologice, evaluarea aptitudinilor parentale si recomandarea in vederea eliberarii sau neeliberarii atestatului de persoana/familie apta sa adopte. Concluziile raportului se aduc la cunostinta familiei.In cazul propunerii de neeliberare a atestatului, familia are dreptul de a contesta rezultatul acesteia in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului si poate solicita o noua revaluare, iar rezultatul nefavorabil al reevaluării poate fi contestat in termen de 15 zile in instanta.

Atestatul familiei adoptatoare – Acte necesare atestarii:

- copie după buletinul sau cartea de identitate a sotilor adoptatori;
- copie legalizata dupa certificatul de naştere a sotilor adoptatori;
- copie legalizata după certificatul de casatorie (sau hotararea de divort);
- copie legalizata dupa actul de proprietate al locuintei familiei;
- certificat de cazier judiciar al sotilor adoptatori;
- certificat medical;
- adeverinţe de venit;
- certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieste solicitantul;
- caracterizari de la ultimul loc de munca (minimum 2 pentru fiecare membru al cuplului);
- certificat medical privind starea de sanatate a celorlalte persoane cu care domiciliaza solicitantii;
- declaratie pe propria răspundere a fiecaruia dintre soti, data in fata notarului public, ca nu au fost decăzuti din drepturile parintesti;
- declaratie privind motivatia de a adopta si asteptările familiei cu privire la varsta,sexul si situatia psihosociomedicala a copilului pe care doresc sa-l adopte;
- declaratie privind indicarea motivelor pentru care unul dintre soti nu doreste sa adopte.

Atestarea familiei este de competenta Directiei de la domiciliul familiei respective.

Atestatul ca familie apta sa adopte un copil este valabil timp de un an.

5.Deschiderea procedurii de adoptie => Hotarare judecatorească de incuviintare a deschiderii procedurii adoptiei
Conform Legii nr. 272/2004 pentru copiii care au o masura de protectie se reevalueaza situatia psiho-sociala si se intocmeste planul individualizat de protectie, plan care poate avea ca finalitate adoptia interna.

Cazurile care au ca finalitate in planul individualizat de protectie adoptia interna, intra in evidenta Compartimentului Adoptii.
Specialistii din cadrul compartimentului iau legatura cu familiile biologice ale copiilor si le ofera informare si consiliere in ceea ce priveste adoptia, cu precadere asupra etapelor (unde pot interveni si pana la ce punct vor fi implicate) si consecintelor acesteia (sentimentul de pierdere, incetarea legaturii cu minorul, etc).

Pe baza dosarului intocmit, se solicita instantei deschiderea procedurii de adoptie, faza in care familia biologica isi exprima consimtamantul la adoptia copilului.
Consimtămantul parintilor firesti se da in faţa instantei judecatoresti odata cu solutionarea cererii de deschidere a procedurii adoptiei. Directia are obligatia de a prezenta instantei Raportul cu privire la faptul ca parintii firesti au beneficiat de consiliere si informare inaintea exprimarii consimtamantului.

Conform art 13 in mod exceptional, instanta de judecata poate trece peste refuzul parintilor firesti sau, dupa caz al tutorelui de a consimti la adoptia copilului, daca se dovedeste, prin orice mijloc de proba, ca acestia refuza in mod abuziv sa-si dea consimtamantul la adoptie;
Parintele firesc sau, dupa caz tutorele poate revoca consimtamantul in termen de 60 zile de la data exprimarii lui in conditiile legii.

Parti citate in judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adoptiei:
• Parinţii fireşti ai copilului (sau tutore)
• Directia de la domiciliul copilului

Copilul care a implinit varsta de 10 ani este audiat in sala de consiliu de catre instanta de judecata.
Dupa ramanerea definitiva a Sentintei Civile de incuviintare a deschiderii procedurii de adoptie, se informeaza in scris, in termen de 5 zile, Oficiul Roman pentru Adoptii si Managerul de caz al copilului cu privirea la hotararea instantei. Pentru copiii eligibili la adoptie, specialistii din cadrul compartimentului identifica nevoile copilului.

Daca ulterior ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii adoptie, dispare cauza care, potrivit art.12, alin 3 (daca unul dintre parintii firesti este decedat, necunoscut,declarat in conditiile legii, mort sau disparut,pus sub interdictie,precum si daca se afla, din orice imprejurare , in imposibilitate de a-si manifesta dorinta, consimtamantul celuilalt parinte este indestulator) a facut imposibila exprimarea de catre unul dintre parinti a consimtamantului la adoptie, impotriva hotararii se poate face cerere de revizuire.

Cererea de revizuire se poate introduce pana la data pronuntarii hotararii de incuviintare a adoptiei de oricare dintre parintii firesti ai copilului sau de catre directia care a solicitat deschiderea procedurii de adoptie interna. Ea se solutioneaza in camera de consiliu, cu citarea parintilor firesti, a directiei care a solicitat deschiderea procedurii de adoptie interna si daca este cazul, a directiei de la domiciliul familiei/ persoanei adoptatoare.

Cererea de revizuire suspenda solutionarea cererii de incredintare in vederea adoptiei a copilului, dupa caz de incuviintare a adoptiei, daca vreuna dintre acestea se afla pe rolul instantei judecatoresti. Directia are obligativitatea de a instiinta de indata instanta despre depunerea cererii de revizuire. In ceea ce priveste masura de protectie a copilului, sau dupa caz de incredintare in vederea adoptie se prelungeste de drept pe perioada solutionarii revizuirii sau se dispune revocarea masurii de incredintate in vederea adoptiei si luarea unei masuri de protectie provizorie pentru copil.

In cazul in care instanta incuviinteaza cererea de revizuire, va solicita consimtamantul parintelui care nu si l-a exprimat, numai dupa depunerea de catre directie a unui raport de consiliere si informare in conformitate cu prevederile art. 14 si a unei anchete sociale care sa vizeze situatia actuala a parintilor firesti, precum si potentialul de reintegrare a copilului in familia biologica/extinsa.

6.Matchingul

- Potrivirea teoretica se realizeaza in baza listei transmise de Oficiul Roman pentru Adoptii
Ca urmare a analizarii nevoilor copiilor eligibili la adoptie si profilelor psihologice ale familiilor/persoanelor atestate, se identifica cea mai potrivita familie pentru copil.
Potrivirea trebuie sa tina cont de varsta, etnia, religia, nevoile, temperamentul, atat ale copilului, cat si ale familiei.

- Potrivirea practica se realizeaza la nivelul DGASPC de domiciliu al copilului
Reprezinta totalitatea actiunilor realizate pentru copil si familie in vederea ajustarii, compatibilizarii si pregatirea acestora pentru adoptie. Aceasta etapa presupune informarea si pregatirea tuturor partilor implicate (copil-familie-persoana/institutia care ocroteste copilul).
Informarea copilului se realizeaza potrivit capacitatii sale de intelegere si gradul lui de maturitate, cu ajutorul unor mijloace adecvate: pozele familiei, scurte istorioare despre familie, consiliere etc.

Informarea familiei selectate se realizeaza de catre specialistii compartimentului care va aduce la cunostinta familiei toate informatiile (sociale, medicale, istoricul evolutiei) cu privire la copil. Se recomanda studierea dosarului inaintea contactului efectiv cu copilul. Familia trebuie sa fie convinsa ca poate sa faca parte nevoilor copilului.
Se va completa fisa matching-ului dintre copil si familie, care stipuleaza sub forma unor calificative gradul de acceptare si compatibilitatea dintre parti.

Pregatirea copilului pentru incredintare:
- o prima vizita este indicata sa se realizeze intr-un spatiu in care copilul se simte in siguranta (acasa la asistentul maternal profesionist, la sediul institutiei unde este ocrotit);
- o a doua intalnire se poate realiza pe teren neutru;
- in final, copilul se poate intalni cu familia la domiciliul acesteia.

Parintii adoptivi trebuie sa petreaca un timp considerabil pe teritoriul copilului.Acest lucru le da posibilitatea sa cunoasca programul copilului si cat mai multe date despre copil (mancarea favorita, rutina zilnica etc.).

7. Incredinţarea in vederea adopţiei
• Incredinţarea copilului in vederea adoptiei este de competenta Instantei Judecatoresti, de la domiciliul copilului;
• Este posibila in urma realizării potrivirii teoretice si practice dintre copil si familie adoptatoare;

La sfarsitul procedurii de potrivire practica responsabilul de caz intocmeste un raport final cu privire la compatibilitatea dintre copil/familie, cu propunerea vizand sesizarea instantei judecatoresti pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei;

Pe perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei (90 de zile), se vor realiza rapoarte bilunare privind evolutia copilului, precum si relatiile dintre copil si familia adoptatoare- primul raport va fi completat in prima saptamana dupa mutarea copilului la noul sau domiciliu.La sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei, echipa multidisciplinara elaboreza raportul final referitor la evoluţia relaţiilor dintre copil şi familia adoptatoare, care se transmite Instantei Judecatoresti competente sa incuviinteze adoptia ( in cazul unui raport favorabil), revocarea Sentintei de incredintare in vederea adoptiei ( in cazul unui raport nefavorabil), sau de prelungire a perioadei de incredintare in vederea adoptiei .

Incredintarea in vederea adoptiei nu este necesara in cazul in care copilul se afla in plasament la familia de adoptie, iar masura de plasament dureaza de mai mult de 90 de zile

Pe perioada incredintarii in vederea adoptiei,domiciliul copilului se afla la persoana/familia careia i-a fost incredintat.Efectuarea actelor obisnuite necesare exercitarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor parintesti , cu exceptia celor care conduc la incheierea unui act juridic, se realizeaza de catre persoana sau familia careia i-a fost incredintat in vederea adoptiei.

Cererea de incuviintare a adoptiei adresata instantei judecatoresti prelungeste de drept perioada de incredintare pana la solutionarea cererii prin hotarare judecatoreasca irevocabila.

Parti citate in judecarea cererilor de incredintare a copilului in vederea adoptiei:
• Directia de la domiciliul copilului;
• Directia de la domiciliul familiei sau familia adoptatoare.

Dupa ramanerea definitiva a Sentintei Civile de incredintare in vederea adoptiei, se informeaza in scris in termen de 5 zile Oficiul Roman pentru Adoptii si Managerul de caz al copilului cu privirea la hotararea instantei.

8.Incuviinţarea adopţiei-Hotarare judecatoreasca de incuviintare a adoptiei
Incuviintarea adoptiei este de competenta Instantei Judecatoresti, de la domiciliul familiei adoptatoare.
Cererea pentru incuviintarea adoptiei poate fi introdusa fie de catre familia adoptatoare (art. 35, alin. 1) sau de catre Directia de la domiciliul familiei, la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei;

Acte care insotesc cererea de incuviintare:
- certificatul de naştere al copilului (copie legalizata);
- certificat medical privind starea de sănătate a copilului;
- atestatul familiei adoptatoare;
- hotararea judecatoreasca irevocabila de incredintare in vederea adoptiei;
- certificatele de nastere ale sotilor adoptatori (copie legalizata);
- certificatul de casatorie al sotilor adoptatori (copie legalizata);
- cazierul judiciar al soţilor adoptatori şi al fiecărui membru al familiei adoptatoare;
- certificatele medicale privind starea de santate ale sotilor adoptatori).
Alaturi de aceste acte, Directia va depune Raportul de monitorizare post incredintare de la sfarsitul perioadei de incredintare si Raportul final de evaluare a relatiilor dintre familie si copil.

Parti citate in judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei:
• Directia de la domiciliul copilului
• Directia de la domiciliul adoptatorului sau familia/persoana adoptatoare.
Copilul care a implinit varsat de 10 ani este audiat in camera de consiliu de catre instanta judecatoreasca.

Dupa ramanerea definitiva a Sentintei Civile de incuviintare adoptiei, se informeaza in scris in termen de 5 zile Oficiul Roman pentru Adoptii si managerul de caz al copilului cu privirea la hotararea instantei si se specifica ca dosarul copilului va fi transferat in cadrul Compartimentului Post-Adoptie si va fi monitorizat timp de 2 ani.

9. Post-adoptie
Monitorizarea adoptiei se realizeaza de catre responsabilul de caz din cadrul compartimentului post- adoptie, timp de cel putin 2 ani de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii de incuviintare a adoptiei;
Se vor realiza rapoarte trimestriale care vor fi transmise si familiei adoptatoare;

La sfarsitul perioadei de monitorizare post-adoptie, responsabilul de caz intocmeste un Raport de inchidere a cazului care va fi transmis Oficiului Roman pentru Adoptie.
Rapoartele post-adoptie se pastreaza in arhiva pe o perioadă de minimum 10 ani.
Dupa perioada de monitorizare, se informeaza in scris managerul de caz a copilului cu privire la inchiderea cazului.

 

 

8.Modalitatea de selectare a beneficiarilor

beneficiarii sunt selectati,dupa cum urmeaza:

·         Familii/persoane potential adoptatoare in baza cererii pentru atestare ca familie apta sa  adopte;

·         Copii  in baza finalitatii PIP- adoptia interna in vederea deschiderii procedurii adoptiei prin deferire de la alte servicii;

·         Potrivirea teoretica si practica in vederea incredintarii in vederea adoptiei in baza nevoilor identificate pentru copil si a resurselor familiilor atestate ca apte sa adopte;

 

9.Modalitatile de implicare a beneficiarilor in activitatile desfasurate

                Beneficiarii serviciilor sunt implicati dupa cum urmeaza:

-sunt sprijiniti prin consiliere si explicarea tipologiei serviciilor sociale existente atat la nivelul DGASPC

-li se asigura suport in vederea obtinerii  atestatului de familie apta sa adopte organizand cursuri la nivelul compartimentului in vederea asumarii in cunostinta de cauza a rolului de parinte.

- pregatirea familiei si copilului in vederea realizarii procesului de potrivire practica in vederea incredintarii copilului in familie pe o perioada de 90 de zile.

-se asigura consilierea si sprijinul familiei naturale in vederea  acordarii consimtamantului la adoptie primand interesul superior al copilului.

 

 

 

 

12.Resursele umane pentru realizarea serviciului

            Categorii de personal

Studii superioare

Studii medii

Personal angajat prin contract individual de munca

      2

      -

Functionari publici

      3

     -          

Personal remunerate sub alte forme

      -

      -

Voluntari

      -

      -

TOTAL

      5

      -

Din care administrativ

      -

      -

 

 

Rezultatele preconizate ale activitatii :

Rezulatele activitatii compartimentului adoptii si postadoptii, consta in:

-atestarea de persoane/familii apte sa adopte pentru copil cu varsta mare sau cu dizabilitati;

-deschiderea procedurii adoptiei interne pentru toti copiii a caror reintegrare familiala ca finalitate a PIP a esuat;

-cresterea numarului de adoptii nationale pentru copiii care au ca finalitate a PIP adoptia interna in speta pentru cei cu varsta mare si dizabilitati;

- identificarea parintilor copiilor cu finalitate PiP adoptie si consilierea acestora in vederea acordarii consimtamtului  la adoptia copilului si identificarea unei familii potential adoptatoare care sa corespunda nevoilor identificate pentru copil in vederea identificarii si plasarii lui intr-o familie definitiv;

Modalitati de informare a comunitatii privind activitatile si rezultatele acestora

      a)-la nivelul comunitatii locale au fost prelucrate prin intermediul Directiei Generalae de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi si ORA  atat persoanele cu atributii de asistenta sociala cat si primarii cu privire la prevederileprocedurii adoptiei interne , minimul de acte necesare in vederea atestariii ca persoana/familie apta sa adopte,conditiile de fond ale procedurii adoptiei interne, cat si adoptia interna atat asupra atributiilor pe care le au comunitatile locale cat si serviciile specializate oferite de DGASPC Calarasi, modul de interventie a comunitatilor locale in vederea mentinerii copilului in familia biologica,intocmirea planului de servicii,fisei de monitorizare,necesitatea largirii paletei de servicii oferite la nivelul comunitatii locale respectiv:centre de zi,centre de consiliere pentru copil si familie in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa,avand in vedere faptul ca separarea copilului de familia sa este ultima masura.

In anul 2011, D.G.S.P.C. Calarasi a organizat o campanie de promovare a adoptiei interne:”Un copil are nevoie de tine”,  prin diseminarea de informatii la nivelul comunitatilor locale prin lipire de afise si distribuirea de pliante pentru a informa comunitatile privitor la copiii cu procedura adoptiei deschise aflati in lista compartimentului adoptii si postadoptii. 

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Plataresti
 • Ulmu

Program de lucru

Program de lucru

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aboneaza-te

Spune NU violentei domestice!

1. RO Pocket Card A5 page 0001                                                             2. RO Poster A3 page 0001

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).