BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Serviciul de evaluare complexa , consiliere copil si protectie de tip rezidential

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA, CONSILIERE COPIL SI PROTECTIE DE TIP REZIDENTIAL

Serviciul evaluare complexa

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All

 

3.1.Compartiment evaluare complexa si consiliere copil
- identifica copii cu dizabilitati si dificultati de invatare si adaptare socio scolara, care necesita incadrare intr-un grad de handicap si orientare scolara / profesionala;
- verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;
- in situatii exceptionale, efectueaza evaluarea complexa a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului;
- intocmeste raportul de evaluare complexa si planul de recuperare a copilului cu dizabilitati si propune CPC incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;
- intocmeste planul individualizat de protectie pentru copilul cu dizabilitati;
- urmareste realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilitati, respectiv a planului individualizat de protectie, aprobat de comisie;
- efectueaza reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap;
- comunica in scris parintilor/ reprezentantului legal data stabilita pentru reevaluare;
- efectueaza reevaluarea pe ciclu scolar a conditiilor privind orientarea scolara / profesionala a copiilor cu dizabilitati;
- in situatii exceptionale, efectueaza evaluarea complexa a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului;
- intocmeste raportul de evaluare complexa si planul de recuperare a copilului cu dizabilitati si propune CPC incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;
- efectueaza reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap;
- verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;
3.2.Compartiment protectie de tip rezidential
- identifica copiii pentru care este necesara o masura de protectie de tip rezidential
- propune comisiei / instantei judecatoresti o masura de protectie de tip rezidential;
- colaboreaza cu celelalte servicii pentru a identifica o alternativa la protectia de tip rezidential;
- tine evidenta copiilor care beneficiaza de o masura de protectie de tip rezidential;

 

Servicii

Serviciile sociale reprezintă o formă de suport activ pentru familiile și comunitățile aflate în dificultate.

Serviciile sociale reprezintă un ansamblu complex de măsuri și acțiuni realizate menite să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii, combaterii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru protecția persoanei, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și in scopul creșterii calității vieții.

Cine poate beneficia de serviciile sociale?

Oricine poate fi beneficiar de servicii sociale:

  • copiii şi familia
  • persoane vârstnice
  • persoane cu handicap
  • persoane fără adăpost
  • persoane abuzate
  • persoane dependente de cosnumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice
  • bolnavi cronici şi persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

 

Cine furnizeaza serviciile sociale?

Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, in conditiile legii.

 

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).