Compartiment adoptii

Procedura legala pe care trebuie sa o urmeze o familie/ persoana pentru adoptia interna

Etape adoptiei unui copil aflat in sistemul de protectie

  1. Obtinerea atestatului de persoana/ familie apta sa adopte

Nu pot adopta persoanele care:

 Dupa realizarea informarii prealabile persoana/ familia care doreste sa adopte depune la DGASPC cerere privind eliberarea atestatului pentru adoptie insotita de urmatoarele documente:

Dupa evaluarea din punct de vedere social, psihologic si parcurgerea celor trei sesiuni de curs privind asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte specialistii compartimentului adoptii vor propune in baza raportului final eliberarea/ neeliberarea atestatului de perosna/ familie apta sa adopte.

  1. Incredintarea in vederea adoptiei a copilului pe o perioada de 90 de zile la perosana/ familie apta sa adopte.
  2. Incuviindarea adoptiei la sfarsitul perioadei de incredintare in baza raportului de potrivire intre copil/ copii cu persoana/ familia adoptatoare.
  3. Monitorizarea postadoptie pe o perioada de 2 ani realizata trimestrial de la data ramanerii definitiva prin neapelare a Sentintei Civile de incuviintare a adoptiei.

Etape in potrivirea initiala si paractica a unui copil declarat adoptatbil

 

  1. Potrivirea initiala care presupune identificarea/ selectarea persoanei/ familiei din punct de vedere teoretic care sa raspunda nevoilor copilului
  2. In termen de 7 zile familia este instiintata privind potrivirea teoretica cu copilul adoptatabil, acestia avand obligativitatea sa se prezinte in cadrul Compartimentului Adoptii pentru a formula o decalaratie privind initierea potrivirii practice si totodata sa stabileasca data primei vizite in mediul de viata al copilului.
  3. De la data vizitarii copilului familia/ persoana are obligatia de a formula o declaratie cu privire la continuarea procesului de potrivire practica in temen de 3 zile.
  4. Responsabilul de caz al copilului stabileste de comun acord cu adoptatorul/ familia adoptatoare programul si modul de desfasurare a urmatoarelor intalniri (minimm patru)
  5. La finanul potrivirii practice se intocmeste raportul de potrivire prin care se solicita instantei de judecata incredintarea copilului pe o perioada de 90 zile la familie/ persoana.
  6. La finalul perioadei de 90 zile se intocmeste raportul final prin care se solicita instantei de judecata incuviindarea adoptiei copilului.

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Formă aplicabilă de la 23 septembrie 2016

Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 23 septembrie 2016. Formă aplicabilă la 23 septembrie 2016.

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52896

 

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).