BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Proiecte

PROIECTE DERULATE /ÎN CURS DE DERULARE

 

- « Pregătiţi pentru viată »- Proiectul implementat de către D.G.A.S.P.C. Călăraşi s-a înscris în Programul « Phare 2004-2006  Coeziune Economică şi Socială – schema de Servicii Sociale »

- “Uniţi pentru viitorul copiilor”, proiect finanţat din fonduri Phare, în cadrul programului de finanţare Phare 2004 ;

-   “Centre de Orientare şi Resurse pentru Educaţie Incluzivă  – Servicii educaţionale complexe pentru prevenirea şi corectare a  abandonului şcolar şcolar şi   reintegrării şcolare în scopul dobândirii competenţelor necesare adaptării la nevoile societăţii

- Reţele comunitare pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar proiect în cadrul campaniei naţionale ’’Hai la şcoală” iniţiată de UNICEF Romania

- Proiect PIN I/2006 – restructurare C.R.R.N. Plătăreşti- proiect în derulare

Proiecte europene

  • Id 124493
  • id 123636

Titlul proiectului:"Transforma dizabilitate in abilitate"

Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/118/6.2/G/124493

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Read More

Titlul proiectului:"MASURI INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALA"

Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/118/6.2/G/123636

Read More

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).