BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

La Călărași, va fi construit“Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi”

La Călărași, va fi construit“Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi”

        Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.06.2018, a aprobat asocierea judeţului Călăraşi cu Fundația SERA România și cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, pentru realizarea obiectivului de investiții “Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi Călărași”.

   În promovarea interesului superior al copilului, eforturile societăţii trebuie îndreptate în direcţia susţinerii şi asumării responsabilităţilor faţă de el, în vederea creşterii calităţii vieţii, urmărindu-se ca toate serviciile, din oricare dintre domeniile de interes, să respecte standardele pentru dezvoltarea sa armonioasă.

   Dizabilitatea este parte a condiției umane. Oricine poate ajunge la o situație de dizabilitate, rezultată din interacțiunea condițiilor de sănătate cu mediul în care persoana trăiește, se dezvoltă și își desfășoară activitatea.

Dizabilitatea este un fenomen complex, multidimensional și în dinamică, în prezent accentul fiind pus pe înlăturarea barierelor de atitudine și de mediu, care împiedică participarea deplină și efectivă a persoanelor cu dizabilități în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți.

Fundația SERA România a venit cu o propunere de acord de asociere între judeţul Călăraşi cu Fundația SERA România și cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, pentru realizarea obiectivului de investiții „Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi Călărași”.

      Prin acest acord, Fundaţia SERA se obligă să suporte cheltuielile generate de construcţia sediului, Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi Călărași, precum şi dotările acestuia, în proporție de 85 %, iar Consiliului Judeţean Călăraşi îi revine un procent de 15 % din întreaga valoare a obiectivului.  

Obiectivele principale ale asocierii sunt:

- sprijinirea minorilor diagnosticați cu tulburare de spectru autist și Sindrom Down;

- oferirea de asistență și suport pentru familie/reprezentant legal pentru dobândirea unor calități de coterapeut în procesul de recuperare al minorilor.

       Grupul țintă al serviciilor oferite îl constituie minorii diagnosticați cu tulburare de spectru autist și Sindrom Down. La nivelul județului Călărași sunt identificați un număr de aproximativ 237 minori cu tulburare de spectru autist, din care în municipiul Călărași un număr de aproximativ 70 și 49 minori cu Sindrom Down, 10 minori fiind din municipiul Călărași. Precizăm că numărul de beneficiari mai sus menționați se află în evidență Serviciului de Evaluare Complexă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, ca beneficiari ai unui certificat de încadrare în grad de handicap.

Funcționarea unui centru de zi, în cadrul căruia să se acorde servicii de recuperare (Terapie ABA, educațională, psihologică, logopedie, kinetoterapie) pentru minorii cu afecțiunile descrise mai sus, se justifică prin înregistrarea unui număr în creștere a afecțiunilor menționate și o slabă acoperire a acestor servicii/terapii. Precizăm că, în prezent, în municipiul Călărași funcționează în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, un compartiment destinat consilierii și asistenței persoanelor cu tulburare de spectru autist, care oferă servicii de recuperare (terapie educațională, psihologică, logopedie, kinetoterapie) pentru un număr de 26 beneficiari /30 locuri și Centru de Recuperare de Zi, unde se oferă servicii de recuperare similare pentru minorii cu handicap - 35 beneficiari/50 locuri.

Compartiment Relații cu Publicul

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).