BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Seminar de închidere a proiectului "Ascultă! Privește! Alege!", inițiat de DGASPC Călărași

 

     În data de 26 iunie, Ziua Internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri, o zi ce are menirea de a ne aminti că fiecare dintre noi are datoria de a se implica în încurajarea unei vieți sănătoase, fără droguri, D.G.A.S.P.C. Călărași și partenerii săi, Federația Internațională a Comunităților Educative FICE –Secțiunea România, Filiala Călărași și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog - CPECA Călărași, au organizat la sediul Muzeului Municipal Călărași, seminarul județean de încheiere a proiectului “Ascultă! Privește! Alege!”.

   Cu acest prilej, au fost prezentate activitățile și rezultatele din cadrul proiectului inițiat de instituția noastră și a fost expusă o selecție a lucrărilor celor 230 de elevi ai claselor a VII-a și a VIII-a, din localitățile participante la proiect: Fundulea, Oltenița, Lehliu-Gară, Ștefan cel Mare și Dragalina.

La seminar au participat cadre didactice, membri ai autorității publice locale și consilieri școlari, care își desfășoară activitatea profesională în localitățile mai sus menționate, precum și specialiști din cele trei organizații partenere, care au contribuit la buna implementare a proiectului, în perioada septembrie 2017 –iunie 2018.

   Proiectul “Ascultă! Privește!Alege!”, prin activitățile desfășurate atât în mediul rural, precum și în mediul urban a avut în componență:

- activități de informare a elevilor (în total 18 activități dedicate elevilor), activități educative, artistice, de încurajare a implicării elevilor în activități creative (ex. desen sau interpretarea de roluri în scenete);

- activități dedicate specialiștilor din comunitățile locale și din școli –prin organizarea de mici dezbateri referitoare la identificarea timpurie a consumului de droguri, rolul activităților de prevenire și de promovare a vieții sănătoase, conștientizarea riscurilor consumului de droguri și importanta intervenției timpurii a specialiștilor;

- activități dedicate relației părinte -copil, fiind desfășurate în cadrul proiectului 6 activități pentru părinți, care au avut că teme de discuție: promovarea comunicării pozitive, prezentarea caracteristicilor adolescenței, recunoașterea primelor simptome de consum de droguri, a riscurilor asociate abuzului de substanțe psihotrope, prezentarea posibilităților de sprijin pentru copil și familie în astfel de situații.

Activitățile de prevenire au fost considerate ca fiind foarte utile în școlile din comunitățile participante la proiect, atât de cadrele didactice, precum și de către elevi și părinții acestora.

Pe parcursul seminarului desfășurat în această zi, s-a accentuat ideea că într-o societate precum cea în care adolescenții întâlnesc adesea diverse provocări, este foarte important să se desfășoare programe de prevenire, de informare, de responsabilizare a elevilor și părinților. De asemenea, s-au menționat ca elemente ce pot ține copilul la distanță de droguri și de anturajele nefavorabile: existența unor relații familiale pozitive, a comunicării constante între părinți și copii, a oferirii unor modele de viață valoroase și cu o încărcătură morală deosebită, a responsabilizării, a încurajării unei vieți sănătoase și implicării în activități intelectuale, sportive, artistice, de voluntariat etc., care să-i pregătească pentru o viață de adult responsabilă.

   Participanții și-au exprimat dorința de a se implica, și pe viitor, în astfel de proiecte de informare, educare, conștientizare cu privire la riscurile consumului de droguri și promovarea unei vieți sănătoase; au fost de părere că acest proiect poate fi un model pentru următoarele activități din mediul școlar și că ar trebuie extins și implementat în cât mai multe școli din județ.

*Precizăm că Legea 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului – (Republicată și Actualizată), la Secţiunea 2 - Protecţia copilului împotriva consumului de droguri, are următoarele prevederi:

Art. 93

(1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope.

(2) Este interzisă vânzarea de solvenți copiilor, fără acordul părintelui ori al altui reprezentant legal.

(3) Agenția Națională Antidrog, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și, după caz, cu alte autorități sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, are obligația de a lua măsurile corespunzătoare pentru:

a) prevenirea folosirii copiilor la producția și traficul ilicit al acestor substanțe;

b) conștientizarea publicului larg și, în mod particular, a copiilor cu privire la această problematică, inclusiv prin intermediul sistemului de învățământ și, după caz, prin introducerea acestui subiect în programă școlară;

c) sprijinirea copiilor și familiilor acestora, prin consiliere și îndrumare - dacă este necesar, de natură confidențială, dar și prin elaborarea de politici și strategii care să garanteze recuperarea fizică și psihică și reintegrarea socială a copiilor dependenți de droguri, inclusiv prin dezvoltarea în acest scop de metode de intervenție alternativă la instituțiile psihiatrice tradiționale;

d) dezvoltarea suplimentară a sistemelor pentru adunarea unor date reale asupra apariției consumului de droguri la copii, ca și asupra implicării acestora în producția și traficul ilicit de droguri; evaluarea permanentă a acestor situații, a progreselor realizate, a dificultăților întâmpinate și, respectiv, a obiectivelor propuse pentru viitor;

e) dezvoltarea unui sistem de informare publică, privind reducerea toleranței în ceea ce privește consumul de droguri și care să ajute la recunoașterea primelor simptome de consum de droguri, mai ales în rândul copiilor.

(4) Instituțiile prevăzute la alin. (3) se vor asigura că opiniile copiilor sunt luate în considerare la elaborarea strategiilor antidrog.

 

Compartiment Relații cu Publicul

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).