BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Comunicat de presă - Comunicat de presă Centrul de Plasament “Fǎurei”asigură accesul copiilor aflaţi în dificultate, în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale

Comunicat de presă

Centrul de Plasament “Fǎurei”asigură accesul copiilor aflaţi în dificultate, în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale

   Complexul de Servicii “Fǎurei” este structurat în 3 vile, având o capacitate totalǎ de 36 locuri, din care 24 pentru copii cu nevoi speciale. Asigură accesul copiilor aflaţi în dificultate, pe o perioadǎ determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

Numǎr beneficiari la data de 01.01.2017 – 35 copii/tineri.

Număr intrări în 2017 – 11 beneficiari (3 proveniţi din familie; 8 proveniţi din alte centre de plasament aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Călăraşi).

Număr încetǎri mǎsură de protecţie specială din cadrul centrului, în cursul anului 2017, 16 beneficiari (6 transferuri în alte centre de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C.; 3 reintegrări în familia naturală; 7 la împlinirea vȃrstei de 18/26 ani conform legii).

La data de 31 decembrie 2017, în cadrul centrului, beneficiau de mǎsurǎ de protecţie 31 copii/tineri.

Activitǎţi desfǎşurate în anul 2017:

- au fost asigurate condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea, monitorizarea şi menţinerea stării de sănătate ;

- copiilor li s-a oferit sprijin concret şi au fost încurajaţi să menţină legătura cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante pentru ei, în vederea pregătirii reintegrării familiale (55 vizite fǎcute de cǎtre pǎrinţi, familia lǎrgitǎ sau alte persoane importante pentru copii, 10 învoiri pentru petrecerea vacanţelor şi sǎrbǎtorilor în familie, 5 deplasǎri la domiciliul pǎrinţilor împreunǎ cu copilul pentru reluarea legǎturilor cu familia);

- rezidenţii au participat la toate activitǎţile iniţiate de şcoli;

- au fost sǎrbǎtorite zilele de naştere ale rezidenţilor;

-s-a asigurat educaţia formală prin frecventarea formelor de învăţământ, s-au asigurat rechizite, uniforme, material necesar frecventǎrii cursurilor şcolare;

- au fost revizuite certificatele de încadrare în grad handicap pentru 20 copii.

- un număr de 14 copii au beneficiat de consiliere psihologică. După identificarea problemelor au fost făcute recomandări personalizate.

- au fost realizate activităţi recreative şi de socializare (tabere, excursii, picnicuri, serbări care au marcat zile precum Crăciunul şi “3 Decembrie” –Ziua Persoanelor cu Dizabilităţi).

COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).