BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Peste 130 de copii au beneficiat de serviciile Centrului de Primire în Regim de Urgenţă „Sf. Maria” Călăraşi, în 2017

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Sf. Maria” Călăraşi are ca misiune asigurarea copilului abuzat, neglijat şi exploatat, pe o perioadă determinată, accesul la găzduire, îngrijire, asistenţă medicală, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării/integrării în familie; asigurarea copilului 0-3 ani cu handicap/polihandicap, pe o perioadă determinată, accesul la găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire.

         Scopul centrului este de a acţiona prompt în găsirea cât mai rapidă a alternativelor la protecţia de tip rezidenţial, pentru fiecare caz în parte.

Centrul are o capacitate de 22 de locuri. În cursul anului 2017 s-au emis Hotărȃri/Sentinţe Civile de admitere în centru pentru 19 copii, dar au beneficiat de serviciile centrului un număr de 45 de copii.

După instrumentarea dosarelor în cursul anului 2017, s-a dispus: plasamentul în cadrul altor centre din subordinea D.G.A.S.P.C. Călăraşi pentru un număr de 12 copii; reintegrare în familie - 3 cazuri; plasament familial -2 cazuri; plasament la AMP – 4 cazuri, sistare măsură de protecţie 1 caz, încredinţare în vederea adopţiei- 2 cazuri.

Centrul a asigurat găzduirea unui număr de 134 de copii care au fost aduşi de reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Călăraşi.

După identificarea şi evaluarea situaţiilor socio-familiale, au fost finalizate cu: instituirea unei măsuri de protecţie 18 cazuri (6 plasamente alte centre, 5 plasament AMP, 6 plasament C.P.R.U. "Sf. Maria" Călăraşi şi 1 plasament familial); 33 cazuri au revenit în familie, iar un număr de 83 de copii au fost găzduiţi în cadrul CPRU „Sf. Maria” fiind rezidenţi ai altor centre din subordinea DGASPC Călăraşi.

Activitǎţi desfǎşurate:

- Au fost stabilite şi consemnate măsuri de intervenţie pe termen scurt (în P.I.S.-uri), în funcţie de nevoile identificate la fiecare caz în parte.

- Centrul a asigurat sprijinul necesar elaborării PIP (plan individualizat de protecție), pentru toţi copiii aflaţi în evidenţa sa, plan elaborat de către asistentul social în colaborare cu echipa pluridisciplinară (medic, manager de caz, asistent medical, psiholog, educator, şef centru) şi cu consultarea copilului.

- Supravegherea şi menţinerea stării de sănătate a beneficiarilor.

- S-au efectuat demersuri pentru depunerea documentelor şi eliberarea cărţii de identitate pentru rezidenţii care au împlinit vârstă de 14 ani.

- Au fost întocmite/reevaluate dosarele pentru încadrarea în grad de handicap pentru un număr de 3 rezidenţi.

- Copiilor li s-a oferit sprijin concret şi au fost încurajaţi să menţină legăturile cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante pentru ei în vederea pregătirii reintegrării familiale (au fost înregistrate la sediul centrului vizite ale familiei/persoanelor importante pentru copii/tinerii rezidenţi; 10 copii au fost învoiţi petrecȃndu-și vacanţele/sărbătorile în familie sau la persoane din comunitate cu care au menţinut o relaţie constantă).

- 23 copii rezidenți au beneficiat de intervenție psihologică, realizându-se ședințe de consiliere individuală desfășurate săptămânal, și de grup organizate bilunar, pentru a sprijini depășirea situațiilor dificile în care aceștia s-au aflat și pentru a se dezvolta adecvat posibilităților psihofizice.

S-au desfăşurat activităţi instructiv-educative, de recreere şi socializare prilejuite de evenimente deosebite: vizionare filme de animaţie la Cinema 3D - Centrul Cultural Judeţean Călăraşi; excursii organizate la Vălenii de Munte, jud.Prahova,  Constanța- la Complexul Muzeal de Științele Naturii; tabără la Complexul 2 Mai- organizată de Ministerul Tineretului și Sportului; tabără în localitatea Frasin, jud.Suceava; activităţi desfășurate în cadrul „Școala Altfel”; vizită la Căminul de bătrâni “Antim Ivireanu” Călărași; participare la vernisajul expoziției de pictură „Viorica Hagianu și copii” la Muzeul Dunării de Jos Călărași; participarea la Festivalul de teatru ”D-ale lui Caragiale”; participare la evenimentul pentru marcarea Zilei Internaționale de Luptă Împotriva Traficului și Consumului de Droguri; participare la proiectul „Să umplem Călărașiul de muzică și culoare”-  inițiat de către Asociația „Un Călărași mai bun”; participare la săptămâna prevenirii criminalității- acțiune organizată și desfășurată de către Compartimentul Proximitate din Cadrul Poliției municipiului Călărași, având că temă „Prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și victimizării minorilor; excursie la Școală Gimnazială „George Vâlsan” din localitatea Independența, cu ocazia „Zilei mondiale a educației”, excursie organizată în cadrul unui proiect de colaborare dintre școală și CPRU, cu scopul integrării copiilor instituționalizați prin participarea la viața comunitară, asumarea unor roluri și responsabilități în viața socială cu desfășurarea de activități sociale, practice și artistice-acest proiect se va derula și în decursul anului 2018; participare la Spectacolul intitulat „Copiii noștri au talent”.

S-au încheiat parteneriate/protocoale de colaborare: Parteneriatul educațional „Din Tolba Moșului” cu Școală Gimnazială N.Titulescu, care include activități de confecționare a unor ornamente, felicitări, costume; Proiect de parteneriat cu Biblioteca Județeană „Al.Odobescu” Călărași „Călătorie în lumea cărților” 2017-2018, avȃnd ca obiectiv dezvoltarea gustului pentru lectură, stimularea interesului pentru cunoaștere și lectură,îmbogățirea experiențelor de învățare, informarea copiilor despre rolul bibliotecii în formarea lor.

COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).