BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

În 2017, Serviciul de Evaluare Complexă a eliberat 1.137 de certificate și hotărȃri de încadrare în grad de handicap

În 2017, Serviciul de Evaluare Complexă a eliberat 1.137 de certificate și hotărȃri de încadrare în grad de handicap

Serviciul de Evaluare Complexǎ şi Protecţie de Tip Rezidenţial, din cadrul DGASPC Călărași, are în componență două compartimente: Evaluare Complexǎ și Protecţie de Tip Rezidenţial.

Compartimentul Evaluare Complexǎ are ca misiune acordarea de protecţie socială pentru copiii cu nevoi speciale, prin eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.

Obiectivele generale ale compartimentului sunt:

- Eliberarea de certificate de încadrare într-un grad de handicap ;

- Consilierea psihologică/educaţională pentru copii şi familie.

Serviciul de Evaluare Complexă a eliberat, în cursul anului 2017, un număr de 1.137 de certificate și hotărȃri de încadrare în grad de handicap: 792 gradul I de handicap; 137 gradul II de handicap; 198 gradul III de handicap; 10 gradul IV de handicap.

Dupǎ aria de provenienţă cele 1137 certificate de handicap sunt structurate astfel: 91 pentru copii proveniţi din centrele de plasament; 59 pentru copii proveniţi de la AMP; 945 pentru copii proveniţi din familia biologică; 28 pentru copii proveniţi din familia extinsă; 14 pentru copii aflaţi în plasament la alte familii.    

La sfârșitul lunii decembrie 2016 a fost modificată legislaţia cu privire la evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

În acest sens, Serviciul de Evaluare Complexă a întreprins următoarele demersuri:

- a elaborat Proceduri Operaționale privind întocmirea Planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități;

- a elaborat Procedurile Operaționale ale Serviciului de Evaluare Complexă și Graficul de circulaţie a documentelor;

- a solicitat SPAS (Serviciilor de Asistență Socială) / DAS (Direcțiilor de Asistență Socială) desemnarea Responsabililor Caz Prevenire pentru copiii încadrați în grad de hándicap, aflați în comunitate;

- a solicitat SPAS / DAS care au desemnat Responsabilul Caz Prevenire transmiterea de către aceștia a Rapoartelor de monitorizare a serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau CES (Cerinţe educative speciale) cuprinse în Planul de abilitare-reabilitare;

- a elaborat Procedurile Operaţionale privind colaborarea dintre Sistemul Educațional și cel al Protecției Drepturilor Copilului în domeniul încadrării în grad de handicap și al orientării școlare și profesionale a copiilor cu dizabilități și/sau CES;

- a elaborat Procedurile vizând colaborarea interinstituțională în vederea punerii în practică a Managementului de Caz pentru copiii cu dizabilități și/sau CES;

- a procedat la informarea specialiștilor (asistenți sociali, psihologi, etc.) din cadrul Serviciului AMP și din centrele de plasament aflate în subordinea DGASPC cu privire la modificarea legislației în vederea întocmirii dosarelor de handicap pentru minorii aflați în asistență maternală sau centre;

- a informat instituțiile partenere (DSP, ISJ, CJRAE, Colegiul Psihologilor) cu privire la responsabilitățile specialiștilor din cadrul acestora vizând atribuțiile specifice pentru copilul cu dizabilități, respectiv familia acestuia;

- a trimis informări și formulare unui număr de 55 de primării privind modificarea legislației în vederea informării beneficiarilor de certificate de încadrare în grad de handicap;

- a trimis informări unui număr de 940 părinţi/reprezentanți legali ai minorilor cu dizabilități cu privire la modificarea Legislației în vederea întocmirii dosarelor de handicap pentru minori.

Compartimentul Protecţie de Tip Rezidenţial (aparat propriu) – obiective generale :

– Plasamentul în centre de plasament pentru copii proveniți din comunitate și referiți din cadrul celorlalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Călărași ;

– Reintegrarea sau integrarea familială a copiilor /tinerilor aflați cu mǎsură de protecție specială în centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. Călărași ;

– Integrarea socioprofesională a tinerilor rezidenți care urmează să părăsească sistemul de protecție ;

– Adopția copiilor/tinerilor aflați cu mǎsură de protecție specială în centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C Călărași ;

– Accesul la serviciile oferite de Centrul de Zi din cadrul C.S.S.C.F “SERA” Călărași pentru evitarea instituționalizării minorilor beneficiari ai acestor servicii.

În perioada 01.01.2017-31.12.2017, Serviciul Rezidențial a instrumentat un număr de 16 de cazuri copii/tineri pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului/ Instanța judecătorească au stabilit mǎsuri de protecţie specialǎ. Serviciul Rezidențial și-a propus reintegrarea/sistarea a unui număr de 15 măsuri de protecție specialǎ (plasament). În perioada 01.01.2017-31.12.2017, Serviciul Rezidențial (aparat propriu) a instrumentat și finalizat un număr de 16 cazuri de reintegrări în familie/sistări măsură de protecție.

Specialiștii Serviciului Rezidenţial -aparat propriu au reevaluat, trimestrial, conform legii, măsurile de protecţie pentru un număr de 105 beneficiari, pentru aceştia având calitatea de manager /responsabil de caz.

S-au solicitat celor 55 de primării din judeţul Călărași, informaţii cu privire la înfiinţarea și funcţionarea Consiliului Comunitar Consultativ- au transmis răspuns un număr de 33 unităţi administrativ teritoriale.

În cadrul Serviciului Rezidențial au fost instrumentate și încheiate un număr de 12 contracte cu familia, pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de Centrul de Zi din cadrul C.S.S.C.F “SERA” Călărași.

 

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).