BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Activitatea compartimentului Social Stradal

Comunicat privind activitatea compartimentului Social Stradal, din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași

În decursul anului 2017, stadiul de implementare a HG NR.18/2015, pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rrome, pentru perioada 2015-2020, este următorul:

De la începutul anului 2017, în evidența Serviciului M.S.I., compartiment Social Stradal, se află un numar de 100 cazuri de abuz și neglijare; dintre acestea, 12 cazuri de copii ai străzii, 1 caz abuz sexual, 1 caz abuz fizic.

Pentru 11 copii s-a emis Dispoziția de Plasament în Regim de Urgență în servicii de tip rezidențial, respectiv 1 caz-Centrul Maternal Oltenița, 4 cazuri la Centrul de Plasament Făurei, 2 cazuri-plasament la asistenți maternali profesioniști, 4 cazuri la CPRU „Sf. Maria” Călărași.

           Reprezentanții instituției noastre cunosc îndeaproape cartierele sărace ale municipiului Călărași (Oborul Nou, Livada- FNC, 2 Moldoveni) și problemele cu care se confruntă comunitățile  de rromi de pe raza județului Călărași.

 În perioada 30.03.-12.04.2017, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași a inițiat campania umanitară „IEPURAȘUL DE PAȘTE”, lansând invitația, de a se alătura inițiativei noastre, mai multor instituții (ISJ, IPJ, Instituția Prefectului, etc).

       Această campanie a constat în strângere de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, rechizite, dulciuri, beneficiind un număr de peste 100 copii.

       Scopul acestei campanii a fost de a aduce o raza de bucurie copiilor, persoanelor sau familiilor defavorizate social.

 Beneficiarii compartimentului Social Stradal sunt: copiii străzii, cei care trăiesc permanent în strada și nu întrețin niciun fel de legături cu familia; copii în stradă, cei care se află circumstanțial în stradă și care păstreaza legături ocazionale cu familia; cei care se află permanent pe stradă, trimiși de familie pentru a câștiga bani prin diverse munci, cerșit sau mici furturi; familii cu copii în stradă.

Accesul beneficiarilor la serviciile oferite este asigurat prin identificarea copiilor străzii, în teren, de către asistenții sociali ai serviciului M.S.I., prin identificarea lor în urma acțiunilor comune cu poliția, prin sesizări directe la sediul serviciului.

Asistenții sociali au realizat acțiuni stradale periodice cu poliția, în baza unui plan comun de intervenție. Acțiunile au fost pregătite de către D.G.A.S.P.C. Călărași, împreună cu Poliția Municipiului Călărași și Direcția Poliției Locale Călărași.

În perioada 04.09.2017-08.09.2017, reprezentanții instituției noastre au organizat acțiuni de depistare și identificare a copiilor străzii, la “Târgul de toamnă” în mun. Călărași, jud. Călărași.

      În urma derulării acțiunilor de depistare și identificare a copiilor străzii și a cerșetorilor, pe raza mun. Călărași, jud. Călărași, din data de 07.09.2017, 11.10.2017 și 18.10.2017, organizată de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, în colaborare cu organele de poliție din cadrul Poliției Municipiului Călărași, au fost depistate un număr de 20 persoane.  

      Părinții minorilor depistați practicând cerșetoria au fost consiliați, privind răspunderea ce le revine în exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor față de copii; conștientizarea riscului la care sunt expuși minorii, dacă sunt lăsați nesupravegheați.

În vederea părăsirii mediului stradal, copiii au fost consiliați privind alegerea grupului de prieteni, evitarea anturajelor și a circumstanțelor care se pot ivi, pe viitor, și care ar putea determina trecerea la act în săvârșirea unor infracțiuni, evitarea situațiilor de risc, conștientizarea consecințelor negative multiple ce intervin, în momentul trecerii la act, atât în plan social, cât și în planul personalității.

Părinții au fost informați cu privire la “dreptul copilului de a fi crescut în condiții care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială”, conform art. 37, și în conformitate cu art. 97: “părinții sau reprezentanții legali au obligația de a supraveghea copilul și de a lua toate măsurile în vederea prevenirii înlesnirii sau practicării cerșetoriei de către copil” din Legea 272/2004 (actualizată 2014) privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

În vederea rezolvării problemelor pe care le au, în funcție de nevoile identificate ale copilului și ale familiei, aceștia beneficiaza de îndrumare și sprijin în: obținerea actelor de identitate, înscrierea la medic, înscrierea la școală, înregistrarea tardivă a nașterii, obținerea ajutorului social, cantina socială, obținerea alocației de stat; încadrarea în grad de handicap, orientare școlară, facilitarea accesului într-un program de contracepție și planificare familială- pentru familiile cu mulți copii, servicii de consiliere socială și psihologică pentru copil și familie, identificarea problemei pentru care se află în stradă, identificarea motivației copilului și efectuarea demersurilor necesare pentru a determina copilul să părăsească, pe baze voluntare, grupul de copii ai străzii și să accepte sprijinul oferit.

În vederea prevenirii separării copiilor de familie, am solicitat reprezentanților Serviciului Public de Asistență Socială, din cadrul primăriilor de care aparțin, monitorizarea situației minorilor, asigurarea serviciilor de asistență și sprijin, în conformitate cu art. 5, alin. 3, art. 39, art. 40, alin. 1, alin. 3, alin. 4, alin. 5, art. 41, alin. 1, alin. 2, art. 48,  alin. 1, alin. 2, alin. 4, art. 113, art. 114, art. 118, din Legea 272/2004 (republicata 2014).

În data de 29.09.2017, reprezentanții D.G.A.S.P.C. Călărași au participat la „Educația sanitară-Campania de informare împotriva rujeolei-Beneficiile vaccinării”, organizată      de către Biroul Minorități din cadrul Primariei Municipiului Călărași, în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 7, „Carol I” Călărași și Asociația Partida Romilor „Pro-Europa”. Această acțiune s-a desfășurat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 7 Călărași și au fost invitați cadre didactice, elevi, părinți și reprezentanții unor instituții relevante.

În data de 09.10.2017, reprezentanții instituției noastre au participat la celebrarea Zilei Holocaustului, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Călărași. Evenimentul a adus în atenția publică un moment socio-istoric important pentru minoritatea rromă din municipiul Călărași.

      Reprezentantii D.G.A.S.P.C. Călărași au colaborat permanent cu profesioniștii, autoritățile administrației locale și serviciile din cadrul rețelei de intervenție, oferind:

       -  Servicii de prevenire a separării copilului de familie, asigurarea creșterii și educării acestuia în cadrul comunității;

        - Consilierea familiilor rome ai căror copii se află în evidenţa DGASPC Călărași, în vederea asumării rolului de părinte şi reintegrării copilului în familie;                                 

        - Continuarea procesului de înregistrare în registrele de stare civilă a persoanelor fără acte de identitate, consilierea părinţilor în vederea necesităţii declarării naşterii copilului;

       - Participarea femeilor rome la programele de protecţie, ocrotire şi educaţie a copilului, prin implicarea acestora în acţiunile derulate la nivel local şi judeţean;

       - Consilierea femeilor rome, în vederea prevenirii unei sarcini nedorite şi prevenirii abandonului copilului;

         -  Acţiuni de prevenire şi combatere a exploatării copiilor/tinerilor romi prin muncă, în vederea eliminării celor mai grave forme ale muncii copilului; identificarea cazurilor;

       - Acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale persoanelor cu handicap de etnie romă, în vederea incluziunii sociale la nivel de judeţ;

        - Facilitarea accesului la educație și la servicii medicale;

        - Desfasurarea unor programe educative pentru părinți și copii în vederea prevenirii abuzului și neglijării copilului și violenței familiale;

          - Diminuarea fenomenului copiii străzii.

        

  

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).