Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever a avut 47 de rezidenți, în 2018

       

Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever asigurară accesul copiilor cu dizabilități psihomotorii severe, pe o perioadă determinata, la găzduire, îngrijire, educație, recuperare și pregătire pentru (re)integrare în familie și comunitate.

Specialiștii centrului urmăresc socializarea beneficiarilor și obtinerea celui mai înalt  grad de autonomie posibil, ținand cont de problematica individuală, valorificând la maxim potențialul individual, în vederea compensării deficiențelor existente.

   Pe parcursul anului 2018, numărul total de rezidenţi a fost de 47, dintre care 17 adulţi şi 20 copii. Toţi rezidenții prezintă tulburări severe sau profunde de dezvoltare neuropsihică şi/sau motorie, fiind încadraţi în gradul de handicap I grav, situația prezentându-se astfel:

     Din numărul total al beneficiarilor, 7 sunt incluşi în programele de recuperare kinetoterapeutică, psihologică, logopedică şi educaţională, în cadrul Centrului de Recuperare de Zi, şi 5 în programul terapiilor specifice, în cadrul Compartimentului de asistenţă şi consiliere pentru persoane cu tulburări de spectru autist.

   În 2018, s-a realizat primirea nou-intraţilor în centru şi integrarea lor la modul; au fost consultaţi şi diagnosticaţi noii rezidenţi de către medicii specialişti, stabilindu-se tratamentul de întreţinere pentru aceştia. S-au administrat curent tratamentele de întreţinere pentru afecţiunile cronice neuropsihice şi periodic, tratamentele pentru afecţiuni acute diverse (în special respiratorii şi digestive) sau pentru cele cronice acutizate; s-au efectuat examinări medicale în ambulatoriu de specialitate (psihiatrie pediatrică, chirurgie, ORL, dermatologie).

   Pe parcursul anului 2018, s-au efectuat analizele medicale periodice obligatorii, atât pentru personal, cât şi pentru rezidenţi. Un număr de 10 copii au prezentat afecţiuni medicale mai grave, supraadăugate patologiei cunoscute, care nu au putut fi tratate în centru, fiind necesară spitalizarea lor în cadrul S.J.U. Călăraşi sau în spitale din Bucureşti („Obregia”, „Marie Curie”, ‚Parhon”, „N.Robănescu”).

   Un număr de 20 beneficiari au menţinut legături cu familia şi/sau cu alte persoane importante: 17 vizitaţi de membri ai familiei,2 vizitaţi de alte persoane importante şi unul vizitat şi de familie şi de alte persoane importante, iar 2 rezidenţi au fost învoiţi în fosta familie de plasament, conform aprobărilor D.G.A.S.P.C. Călăraşi.

   De-a lungul anului 2018, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever a desfășurat următoarele activități:

     Toate serviciile destinate copilului cu handicap accentuează rolul implicării familiei naturale/substitutive în recuperarea, integrarea socială și educațională, precum și o înțelegere mai bună a nevoilor copiilor cu dizabilități. Prin mediatizarea activităților desfășurate se urmărește conștientizarea comunității asupra problematicii copiilor cu handicap și a familiilor acestora, precum și a importanței integrării lor sociale.

CSSCHS.jpg
 

Compartiment Relații cu Publicul

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).