BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size
 • În 2017, Serviciul de Evaluare Complexă a eliberat 1.137 de certificate și hotărȃri de încadrare în grad de handicap

  În 2017, Serviciul de Evaluare Complexă a eliberat 1.137 de certificate și hotărȃri de încadrare în grad de handicap

  Serviciul de Evaluare Complexǎ şi Protecţie de Tip Rezidenţial, din cadrul DGASPC Călărași,are în componență două compartimente: Evaluare Complexǎ și Protecţie de Tip Rezidenţial.

  Compartimentul Evaluare Complexǎ are ca misiune acordarea de protecţie socială pentru copiii cu nevoi speciale, prin eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.

  Obiectivele generale ale compartimentului sunt:

  - Eliberarea de certificate de încadrare într-un grad de handicap ;

  - Consilierea psihologică/educaţională pentru copii şi familie.

  Serviciul de Evaluare Complexăa eliberat, în cursul anului 2017, un număr de 1.137 de certificate și hotărȃri de încadrare în grad de handicap: 792 gradul I de handicap; 137 gradul II de handicap; 198 gradul III de handicap; 10 gradul IV de handicap.

  Dupǎ aria de provenienţă cele 1137 certificate de handicap sunt structurate astfel: 91 pentru copii proveniţi din centrele de plasament; 59 pentru copii proveniţi de la AMP; 945 pentru copii proveniţi din familia biologică; 28 pentru copii proveniţi din familia extinsă; 14 pentru copii aflaţi în plasament la alte familii.    

  La sfârșitul lunii decembrie 2016 a fost modificată legislaţia cu privire la evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

  În acest sens, Serviciul de Evaluare Complexă a întreprins următoarele demersuri:

  - a elaborat Proceduri Operaționale privind întocmirea Planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități;

  - a elaborat Procedurile Operaționale ale Serviciului de Evaluare Complexă și Graficul de circulaţie a documentelor;

  - a solicitat SPAS (Serviciilor de Asistență Socială) / DAS (Direcțiilor de Asistență Socială) desemnarea Responsabililor Caz Prevenire pentru copiii încadrați în grad de hándicap, aflați în comunitate;

  - a solicitat SPAS / DAS care au desemnat Responsabilul Caz Prevenire transmiterea de către aceștia a Rapoartelor de monitorizare a serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau CES (Cerinţe educative speciale) cuprinse în Planul de abilitare-reabilitare;

  - a elaborat Procedurile Operaţionale privind colaborarea dintre Sistemul Educațional și cel al Protecției Drepturilor Copilului în domeniul încadrării în grad de handicap și al orientării școlare și profesionale a copiilor cu dizabilități și/sau CES;

  - a elaborat Procedurile vizând colaborarea interinstituțională în vederea punerii în practică a Managementului de Caz pentru copiii cu dizabilități și/sau CES;

  - a procedat la informarea specialiștilor (asistenți sociali, psihologi, etc.) din cadrul Serviciului AMP și din centrele de plasament aflate în subordinea DGASPC cu privire la modificarea legislației în vederea întocmirii dosarelor de handicap pentru minorii aflați în asistență maternală sau centre;

  - a informat instituțiile partenere (DSP, ISJ, CJRAE, Colegiul Psihologilor) cu privire la responsabilitățile specialiștilor din cadrul acestora vizând atribuțiile specifice pentru copilul cu dizabilități, respectiv familia acestuia;

  - a trimis informări și formulare unui număr de 55 de primării privind modificarea legislației în vederea informării beneficiarilor de certificate de încadrare în grad de handicap;

  - a trimis informări unui număr de 940 părinţi/reprezentanți legali ai minorilor cu dizabilități cu privire la modificarea Legislației în vederea întocmirii dosarelor de handicap pentru minori.

  Compartimentul Protecţie de Tip Rezidenţial (aparat propriu) – obiective generale :

  – Plasamentul în centre de plasament pentru copii proveniți din comunitate și referiți din cadrul celorlalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Călărași ;

  – Reintegrarea sau integrarea familială a copiilor /tinerilor aflați cu mǎsură de protecție specială în centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. Călărași ;

  – Integrarea socioprofesională a tinerilor rezidenți care urmează să părăsească sistemul de protecție ;

  – Adopția copiilor/tinerilor aflați cu mǎsură de protecție specială în centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C Călărași ;

  – Accesul la serviciile oferite de Centrul de Zi din cadrul C.S.S.C.F “SERA” Călărași pentru evitarea instituționalizării minorilor beneficiari ai acestor servicii.

  În perioada 01.01.2017-31.12.2017, Serviciul Rezidențial a instrumentat un număr de 16 de cazuri copii/tineri pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului/ Instanța judecătorească au stabilit mǎsuri de protecţie specialǎ. Serviciul Rezidențial și-a propus reintegrarea/sistarea a unui număr de 15 măsuri de protecție specialǎ (plasament). În perioada 01.01.2017-31.12.2017, Serviciul Rezidențial (aparat propriu) a instrumentat și finalizat un număr de 16 cazuri de reintegrări în familie/sistări măsură de protecție.

  Specialiștii Serviciului Rezidenţial -aparat propriu au reevaluat, trimestrial, conform legii, măsurile de protecţie pentru un număr de 105 beneficiari, pentru aceştia având calitatea de manager /responsabil de caz.

  S-au solicitat celor 55 de primării din judeţul Călărași, informaţii cu privire la înfiinţarea și funcţionarea Consiliului Comunitar Consultativ- au transmis răspuns un număr de 33 unităţi administrativ teritoriale.

  În cadrul Serviciului Rezidențial au fost instrumentate și încheiate un număr de 12 contracte cu familia, pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de Centrul de Zi din cadrul C.S.S.C.F “SERA” Călărași.

   

 • D.G.A.S.P.C. Călărași/ Servicii specializate în domeniul protecţiei copilului, centrate pe interesul superior al copilului

  Download document

  D.G.A.S.P.C. Călărași/ Servicii specializate în domeniul protecţiei copilului, centrate pe interesul superior al copilului

  D.G.A.S.P.C. Călărași are în structura organizatorică servicii specializate în domeniul protecţiei copilului, a căror activitate este centrată pe interesul superior al copilului.

  Serviciul Alternative de Tip Familial  este parte integrantǎ a paletei de servicii sociale pe care le oferǎ D.G.A.S.P.C Cǎlǎraşi. Serviciile de tip familial au rolul de a asigura la domiciliul unei persoane fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv, de pǎrinţii sǎi. Serviciile de tip familial au un caracter specializat în funcţie de nevoile şi caracteristicile copiilor protejaţi.

 • Comunicat - DGASPC Călărași acordă facilitati persoanelor cu handicap

       În baza prevederilor Legii nr. 448/2006 și a unei Convenții tripărtite încheiate cu Ministerul Transporturilor și CNADNR, DGASPC Călărași  acordă, la cerere roviniete gratuite persoanelor cu handicap, deținătoare de autoturisme adaptate, precum și îngrijitorilor acestora, anul trecut fiind acordate un număr de 214 de roviniete.               

 • Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități marcată în centrele DGASPC Călărași

  Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități marcată în centrele DGASPC Călărași

  În fiecare an, la data de 3 decembrie, la nivel mondial este marcată Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități.

  Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Călărași (CSCCHC), Centrul Faurei și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești, din cadrul DGASPC Călărași, au marcat această dată printr-o serie de evenimente privind promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și incluziunea lor socială.

    Directorul DGASPC, Doiniţa Nicolae, prezentă la sărbătoarea organizată de CSCCH Călărași i-a felicitat pe copii și le-a mulțumit celor care îi îngrijesc:

  „Doresc să urez un sincer: „La mulţi ani!”, în această zi deosebită, semenilor noştri, cu nevoi speciale. Totodată, doresc să adresez felicitări tuturor colegilor care pun suflet în tot ceea ce fac, pentru  aceşti copii minunaţi.”

 • 3 decembrie,Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități

  3 decembrie, Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități

  În fiecare an, la 3 decembrie, la nivel mondial este marcată Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități. Această zi a fost adoptată de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în anul 1992, iar marcarea acestei zile are ca obiectiv promovarea înțelegerii problemelor legate de dizabilitate și mobilizarea susținerii demnității, drepturilor și bunăstării persoanelor cu dizabilități.

  Centrele din cadrul DGASPC Călărași vor marca această dată, printr-o serie de evenimente privind promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și incluziunea lor socială.

 • ,,Placheta de recunoştinţă” oferită directorului DGASPC Călărași, Doinița Nicolae

  ,,Placheta de recunoştinţă”oferită directorului DGASPC Călărași, Doinița Nicolae,

  de către Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

  Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor prin Sectorul Social – Misionar a organizat marţi, 28 noiembrie 2017, a V-a ediţie a Conferinţei din judeţulCălăraşi, cu tema „Modele de bună practică din activitatea social-filantropică desfășurată în parohiile din Episcopia Sloboziei și Călărașilor”, cu scopul de a promova activitatea filantropică din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.

  Evenimentul a fostorganizat în Sala Barbu Ştirbei a Consiliului Judeţean Călăraşi şi a reunit reprezentanţi ai Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor,

 • Prima expoziție cu vânzare realizată de copiii instituționalizați

  Prima expoziție cu vânzare realizată de copiii instituționalizați, un succes

   

      ,,Ziua Internationala a Drepturilor Copilului’’ a fost un bun prilej pentru copiii din centrele instituționalizate, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, ,,SERA”, ,,Sf. Maria” și C.T.F. ,,Făurei”, să își prezinte lucrările făcute de ei, în cadrul unei expoziții cu vânzare, găzduită în foaierul sălii de spectacole „Barbu Știrbei”.

  Peste 100 de obiecte confecționate manual au fost prezentate publicului, fiind apreciată munca celor care au lucrat cu migală, iar rezultatul nu a întârziat să apară. Majoritatea lucrărilor, făcute din material reciclabil sau quilling, a fost cumpărată de cei care au venit cu bucurie la evenimentul anunțat și prin intermediul rețelelor de socializare, aceștia știind deja ceea ce își doreau să achiziționeze: de la obiecte specifice sărbătorilor de iarnă, până la simple, dar frumoase, suporturi de flori ori ingenioase obiecte din plastic sau lemn.

 • ,,Ziua Internatională a Drepturilor Copilului’’ sărbătorită de copiii instituționalizați

  ,,Ziua Internatională a Drepturilor Copilului’’ sărbătorită de copiii instituționalizați

     Luni, 20 noiembrie 2017, Serviciul de Dezvoltare a Deprinderilor de Viata Independenta, împreuna cu copiii si tinerii din Centrele de plasament ,,Sf Maria’’ si ,.S.E.R.A.’’, a marcat ,,Ziua Internationala a Drepturilor Copilului’’, prin organizarea unei actiuni de informare si promovare cu privire la drepturile si indatoririle copilului, avand ca motto: ,,Ne cunoastem drepturile’’. 

 • INVITATIE VERNISAJ

  INVITATIE VERNISAJ 001

 • INVITATIE VERNISAJ

  INVITATIE VERNISAJ 001

 • Modificarea Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Comunicat de presă referitor la modificarea Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  DGASPC Călărași vine cu o informare referitoare la modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin O.U.G nr. 51/2017, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 508/2017.

  Noi facilități pentru persoanele cu dizabilități

   La propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Guvernul României a aprobat un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care va aduce o serie de beneficii persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora.

  Copiii cu handicap grav nu vor mai fi puşi pe drumuri la comisiile de evaluare

 • Activitatea Centrului Maternal Călărași

  Comunicat privind activitatea Centrului Maternal Călărași

        În prima jumătate a anului 2017, au beneficiat de măsura de suport a Centrului Maternal Călărași  8 cupluri (mamă-copil). Din  cele 8 cazuri procesate până la sfârșitul semestrului I 2017, 4 mame s-au înscris în cazuistica de violenţă conjugală; s-a solicitat expertiza medico-legală în cazul unui copil abuzat fizic și a fost depusă plângere penală la IPJ Călărași, iar în alt caz s-a depus la Poliţia municipiului Călăraşi plângere privind violenţa asupra mamei; o mamă a beneficiat de consiliere juridică, în vederea întocmirii acţiunii de încredinţare cu  stabilire de  domiciliu minori.

   Total cupluri ce au beneficiat de măsura de suport: 

  8  mame (1 caz mama minora) –  13  copii,  dintre care:

  Mame cu doi copii:  2 cazuri

 • Activitatea compartimentului Social Stradal

  Comunicat privind activitatea compartimentului Social Stradal, din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași

  În decursul anului 2017, stadiul de implementare a HG NR.18/2015, pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rrome, pentru perioada 2015-2020, este următorul:

  De la începutul anului 2017, în evidența Serviciului M.S.I., compartiment Social Stradal, se află un numar de 100 cazuri de abuz și neglijare; dintre acestea, 12 cazuri de copii ai străzii, 1 caz abuz sexual, 1 caz abuz fizic.

  Pentru 11 copii s-a emis Dispoziția de Plasament în Regim de Urgență în servicii de tip rezidențial, respectiv 1 caz-Centrul Maternal Oltenița, 4 cazuri la Centrul de Plasament Făurei, 2 cazuri-plasament la asistenți maternali profesioniști, 4 cazuri la CPRU „Sf. Maria” Călărași.

 • Copiii nostri au talent

  „Copiii noştri au talent”- prima ediție a unui eveniment de excepţie, organizat de DGASPC Călăraşi

  Talent, puritate, candoare, implicare, muncă, dedicare sunt doar câteva cuvinte care au zugrăvit starea de spirit a unui eveniment de excepţie, organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Călăraşi.

  Ediţia, în  premieră, a spectacolului „Copiii noştri au talent”  a reunit, vineri, 20 octombrie, pe scena sălii „ Barbu Ştirbei” mlădiţele talentate din centrele de plasament ale D.G.A.S.P.C. Călăraşi: „Sf. Maria”, SERA, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever; „Sf. Ștefan” Perișoru, Făurei, care au  excelat pe parcursul întregului eveniment.

  Ei au impresionat prin expozițiile de pictură, tablourile confecționate folosind tehnica quilling, fotografii, dar și handmade-uri, realizate  în urma frecventării Serviciului pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

 • Comunicat de Presa - Ziua Educatiei

  Ziua Educației a fost sărbătorită de copiii Centrului Sf. Maria, la școala din Independența

          Elevii Școlii gimnaziale ,,George Vâlsan” din comuna Independența i-au întâmpinat cu bucurie pe copiii Centrului de Primire în Regim de Urgență ,,Sfânta Maria”, din cadrul DGASPC Călărași. Aceștia au desfășurat activități educative, specifice zilei de 5 octombrie, Ziua Educației, sub îndrumarea colectivului de cadre didactice: Gabriela Vasile, Ioana Bălașa și Mioara Bucur și a directorului Mihai Aurelian Dorin.

          Cu ajutorul și contribuția părinților din comună, copiii veniți de la Centru Sf. Maria au primit si punguțe cu dulciuri.

  Implicarea în activitățile de voluntariat dezvoltă celor implicați abilități și competențe sociale, cum ar fi: spiritul civic, solidaritatea și toleranța, încrederea în sine și în ceilalți.

  Obiectivele parteneriatului sunt:

  -implicarea copiilor în activități de cooperare, în vederea rezolvării unor sarcini de lucru;

  -formarea unei conduite participative la viața socială și de grup;

 • Comunicat de Presa - Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice - Ciocanesti

  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Ciocănești a marcat  Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

  1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, a fost marcată la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Ciocănești. 
  Slujba a fost oficiată de preotul Costin Avram, fiind sărbătorit şi hramul paraclisului şi al întregului aşezământ, care poartă denumirea ,,Acoperământul Maicii Domnului”, ce se sărbătoreşte tot pe 1 octombrie.
  La eveniment a participat directorul-executiv al DGASPC Călărași, Doinița Nicolae, dar au răspuns prezent și angajații Centrului, ca de fiecare data, la un astfel de moment aniversar.

  După oficierea slujbei de pomenire, preotul Costin Avram a spus câteva cuvinte despre însemnătatea zilei de 1 octombrie:

  ,,Pe 1 octombrie, sărbătorim Acoperământul Maicii Domnului, în cinstea Maicii Domnului, fiindcă, în urmă cu câteva sute de ani, s-a întâmplat o minune. Unui episcop, prelaților și

 • Comunicat de Presa - Vizita Principesa Maria

  Comunicat de Presa - Vizita Principesa Maria

  Centrul de Servicii Sociale SERA, aflat în subordinea Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, a primit o vizită mai puțin obișnuită, în cursul zilei de miercuri, 27 septembrie.

   Alteța Sa Regală Principesa Maria a dorit ca în cadrul vizitei efectuate în Călărași să poposească și la un centru de copii, pentru a sta de vorbă cu aceștia, dar și cu personalul din cadrul instituției.

     Principesa Maria a venit însoțită de președintele Consiliului Județean, Vasile Iliuță, și a fost întâmpinată de directorul-executiv al DGASPC, Doinița Nicolae, șeful de Centru, Ionuț Pătru, precum și de alți reprezentanți ai instituției, aceștia fiind primiți în ropote de aplauze de copiii instituționalizați.

 • Comunicat de Presa - Actiune privind importanta unei alimentatii sanatoase

  Copiii instituționalizați, din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași, au participat la o acțiune privind importanța unei alimentații sănătoase

     C.S.S. Sera a găzduit luni, 25 septembrie, o dezbatere organizată de Direcția pentru Sănătate Publică, împreună cu Serviciul pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, din cadrul DGASPC Călărași.

    Celor peste 20 de copii prezenți le-a fost explicată importanța unei alimentații sănătoase, punându-se accentul pe cunoașterea și înțelegerea faptului că nutriția are un impact fizic și nutrițional, dar și pe cunoașterea alimentelor din grupa proteinelor, lipidelor, glucidelor, a vitaminelor și importanța acestora în alimentație.

 • Comunicat de Presa - Serviciile educaționale gratuite, oferite de Centrul de Zi „SERA”

  Continuă înscrierile la serviciile educaționale gratuite, oferite de Centrul de Zi „SERA”

  Centrul de Zi din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Copil și Familie „SERA” oferă, GRATUIT, servicii de educație (formală, non-formală și informală) pentru copiii cu vârste cuprinse între 3-6 ani, proveniți din familii devaforizate/monoparentale, în anul școlar 2017-2018.

  Cursurile au început pe data de 05 septembrie a.c., iar înscrierile continuă, până la completarea locurilor rămase libere.

  Programul este de luni-vineri, între orele: 7.00 - 19.00.

  Criteriile de acces sunt:

  -vârsta minorului, între 3-6 ani;

 • Comunicat de Presa - Copiii Centrului ,,Sf. Maria” au fost sărbătoriți, pe 8 septembrie

  Copiii Centrului,,Sf. Maria” au fost sărbătoriți, pe 8 septembrie 

  Centrul de Primire în Regim de Urgenţă ,,Sf. Maria”, din Călăraşi, care o are ca protectoare pe Fecioara Maria, a marcat ziua de 8 septembrie, printr-un eveniment dedicat copiilor instituționalizați aici.
  Părintele Costin, care a ținut o slujbă de mulțumire, avându-i alături pe copiii din centru, angajați și invitați, a rostit câteva cuvinte:
  ,,Îmi doresc ca fiecare Centru să aibă un sfânt protector, așa cum are instituția în care ne aflăm. Motivul pentru care sunt în astfel de locuri este de a păstra acea scânteie, pentru binele copiilor, și chiar să o aprind, pentru ca îngerul fiecăruia dintre noi, atunci când va sufla în inima noastră, să se aprindă, și o vâlvătaie mare de credință să ia naștere în noi.” 

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).