BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size
 • La Călărași, va fi construit“Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi”

  La Călărași, va fi construit“Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi”

          Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.06.2018, a aprobat asocierea judeţului Călăraşi cu Fundația SERA România și cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, pentru realizarea obiectivului de investiții “Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi Călărași”.

 • Seminar de închidere a proiectului "Ascultă! Privește! Alege!", inițiat de DGASPC Călărași

   

      În data de 26 iunie, Ziua Internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri, o zi ce are menirea de a ne aminti că fiecare dintre noi are datoria de a se implica în încurajarea unei vieți sănătoase, fără droguri, D.G.A.S.P.C. Călărași și partenerii săi, Federația Internațională a Comunităților Educative FICE –Secțiunea România, Filiala Călărași și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog - CPECA Călărași, au organizat la sediul Muzeului Municipal Călărași, seminarul județean de încheiere a proiectului “Ascultă! Privește! Alege!”.

 • Comunicat de presa - Rezidenții de la CSCCHS Călărași au mers într-o excursie la Constanța

   

  Rezidenții de la CSCCHS Călărași au mers într-o excursie la Constanța

     Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever, din cadrul DGASPC Călărași, a organizat o excursie la Constanța, pentru un grup de 14 copii și tineri rezidenți, însoțiți de educatori și asistenți sociali, în cadrul programului anual de recreere-socializare.

     A fost ales traseul prin Dobrogea, copiii fiind încântați de trecerea cu feribotul, apoi au fost vizitate Mânăstirile Dervent și Sf. Andrei, iar programul de recreere a continuat pe malul mării.

     Aceasta este doar o primă activitate de recreere a copiilor instituționalizați, din timpul vacanței de vară, până în luna septembrie, rezidenții urmând să plece în taberele organizate la munte și la mare, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și de către Direcția Județeană de Tineret și Sport.

  Compartiment Relații cu Publicul

 • DREPT LA REPLICĂ În urma publicării articolului „Ca-n Coreea de Nord: Copiii din Centrele de plasament mănâncă orez luat cu 2 lei kilogramul!”, postat în data de 22.05.2018

  În urma publicării articolului „Ca-n Coreea de Nord: Copiii din Centrele de plasament mănâncă orez luat cu 2 lei kilogramul!”, postat în data de 22.05.2018, pe site-ulwww.marinbadea.ro, D.G.A.S.P.C. Călărași face următoarele precizări punctuale:

  • În conformitate cu HG 904/2014 valoarea alocației de hrană/zi/copil/tânăr este 12 sau 16,60 lei, în funcție de vârstă și tipul de serviciului social în care se află (serviciu rezidențial/serviciu de zi).

  • Referitor la calitatea produselor, menționăm că toate produsele alimentare au fost achiziționate prin procedura de Licitație deschisă, organizată online în SEAP, în anul 2017, în conformitate cu Legea 98/2016. Cerințele tehnice cu privire la calitatea produselor au fost stabilitate prin documentația de atribuire și primează în cadrul evaluării licitației. Până la acest moment, nu s-a depus nicio sesizare sau plângere, din partea centrelor la sediul D.G.A.S.P.C. Călărași, cu privire la calitatea produselor.

  • Produsul la care se face referire în articol, Orez ambalat – 1 kg, are următoarele caracteristici, în conformitate cu oferta tehnică furnizorului care a câștigat licitația, ofertă care face parte integrantă din acordul cadru:

  OREZ AMBALAT 1KG

            Proprietati organoleptice:

 • Comunicat de presă - Comunicat de presă Centrul de Plasament “Fǎurei”asigură accesul copiilor aflaţi în dificultate, în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale

  Comunicat de presă

  Centrul de Plasament “Fǎurei”asigură accesul copiilor aflaţi în dificultate, în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale

     Complexul de Servicii “Fǎurei” este structurat în 3 vile, având o capacitate totalǎ de 36 locuri, din care 24 pentru copii cu nevoi speciale. Asigură accesul copiilor aflaţi în dificultate, pe o perioadǎ determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

 • Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie “SERA” asigură accesul la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire, copiilor aflaţi în dificultate

  Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie “SERA” Cǎlǎraşi este format din Centrul rezidenţial, prevăzut cu module, pentru copii rezidenţi (2-14 ani), cu o capacitate de 24 locuri, şi 2 vile, a câte 12 locuri fiecare, pentru copii/tineri rezidenţi (14-26 ani), și din Centrul de zi, care are o capacitate de 40 locuri.

   

  Centrul rezidenţial, din cadrul Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie “SERA”, asigură accesul copiilor aflaţi în dificultate, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire, în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

  La data de 01.01.2017 existau în evidenţe 48 de beneficiari.

  Numărul de intrări, în 2017, a fost de 8 beneficiari (2 de la Asistență Maternală, 3 din evidenţa Serviciului Alternative de Tip Familial, 1 transferat din alt centru de plasament).

  Numărul de ieșiri, în 2017, a fost de 10 copii/tineri (1minor reintegrat în familia naturală, 5 tineri au solicitat sistarea măsurii de protecţie specială, 1 beneficiar transferat în alt centru de plasament, pentru 3 minori s-au instituit măsuri de protecţie în servicii de tip familial).

  În cursul anului 2017, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

  -au fost asigurate condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea, monitorizarea şi menţinerea stării de sănătate.

 • ,,Ziua Familiei” sărbătorită în cadrul Seminarului Naţional cu participare internaţională, organizat de FICE România

  Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative – Secţiunea România (FICE România) a organizat, marți, 15 mai 2018, la Palatul Parlamentului- Senat, Sala de Conferinţe „Avram Iancu”, Seminarul Naţional cu participare internaţională, având ca temă de reflexie profesională și acțiune: “Familia în societatea românescă și pregatirea copiilor și tinerilor pentru viața de familie”. 
  Scopul acestui eveniment, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, a fost de a sublinia importanţa familiei pentru cetățeni şi societate, de a evidenția necesitatea conştientizării influenței diverselor procese sociale, economice şi demografice asupra familiei în România, de a conștientiza necesitatea creșterii rolului autorităților locale în prevenirea separării copilului de familie și de a promova modele viabile destinate protecţiei sociale a copilului și a familiei în țara noastră.

  Seminarul Național “Familia în societatea românescă și pregătirea copiilor și tinerilor pentru viața de familie", organizat sub înaltul patronaj al Senatului României -Comisia pentru Afaceri Europene, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Asociaţia Comunelor din România și Asociația Directorilor Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, continuă seria de manifestări iniţiate de FICE România şi face cunoscute preocupările constante în domeniul educației, protecţiei şi promovării drepturilor copilului și familiei din România, al îmbunătăţirii şi profesionalizării serviciilor sociale, educative și de sănătate destinate copiilor și familiilor acestora.

 • Peste 130 de copii au beneficiat de serviciile Centrului de Primire în Regim de Urgenţă „Sf. Maria” Călăraşi, în 2017

  Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Sf. Maria” Călăraşi are ca misiune asigurarea copilului abuzat, neglijat şi exploatat, pe o perioadă determinată, accesul la găzduire, îngrijire, asistenţă medicală, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării/integrării în familie; asigurarea copilului 0-3 ani cu handicap/polihandicap, pe o perioadă determinată, accesul la găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire.

           Scopul centrului este de a acţiona prompt în găsirea cât mai rapidă a alternativelor la protecţia de tip rezidenţial, pentru fiecare caz în parte.

  Centrul are o capacitate de 22 de locuri. În cursul anului 2017 s-au emis Hotărȃri/Sentinţe Civile de admitere în centru pentru 19 copii, dar au beneficiat de serviciile centrului un număr de 45 de copii.

 • Centrul Maternal Călărași a primit vizita unei delegații din partea ASOCIAȚIEI SOLWODI România

  La finalul săptămânii trecute, Centrul Maternal Călărași a primit vizita unei delegații din partea ASOCIAȚIEI SOLWODI România, furnizor de servicii sociale pentru victimele violenței în familie și ale traficului de persoane, în scopul schimbului de experiență în aceste segmente sociale.

  La discuții au participat din partea D.G.A.S.P.C Călărași și a Centrului Maternal: director-executiv adjunct, prof. Lavinia Grosu, director economic, ec. Niculina Chivulescu, șef centru, Mihaela Dumitru, asistent social principal, Nicolescu Nicoleta, și Elena Ulmeanu, psiholog în cadrul DGASPC.

       Discutiile au fost ample, specifice și departajate pe cele două categorii țintă; s-au împărtășit experiențe profesionale, s-au exemplificat pașii intervenționali - conform SMO, metode și tehnici în lucrul cu victimele violenței în familie, insistându-se pe identificarea nevoilor victimei și conștientizarea - în cadrul procesului de consiliere - și coparticiparea victimei la toate etapele succesive de intervenție pentru schimbarea vieții.

  S-au pus bazele unei colaborări fructuoase viitoare, conform unui protocol ce se va încheia între părți, în elaborarea unui draft pentru viitoarea campanie desfășurată în jud. Călărași, focusată în mediul rural, în cadrul unui proiect de informare/conștientizare/prevenție a victimelor violenței domestice, cât și posibilitatea includerii acestora într-un program susținut de dezvoltare personală.

     Delegația a fost invitată să viziteze Centrul Maternal, să stea de vorbă cu beneficiarii serviciilor sociale, având cuvinte de apreciere la adresa echipei de lucru.

     La final, a fost lansată invitația, din partea reprezentanților Solwodi, pentru a fi vizitați de către reprezentanții Centrului Maternal și cei ai D.G.A.S.P.C Călărași, la sfărșitul lunii în curs.

  COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL

 • D.G.A.S.P.C. Călărași/ 811 copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, înregistrați la 31 decembrie 2017

  D.G.A.S.P.C. Călărași/ 811 copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, înregistrați la 31 decembrie 2017

  La data de 31 decembrie 2017, 811 copii, din județul Călărași, aveau unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, conform raportării făcute către D.G.A.S.P.C. Călărași de 21 de Servicii Publice de Asistență Socială (SPAS), care funcționează în cadrul primăriilor.

     Dintre aceștia, 182 de copii aveau ambii părinți plecați, 551 - un părinte și 78 de copii aveau părintele unic plecat la muncă în străinătate.

 • Comunicat de presă referitor la situația sesizată, pe facebook, de un elev din comuna Perișoru

   

  CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi

  Adresa: 910105 - Călăraşi - str. Bărăganului nr. 1 ;
  Tel./Fax: 0242 - 311060 ; 0242 – 306917 ;
  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Comunicat de presă referitor la situația sesizată, pe facebook, de un elev din comuna Perișoru

       În data de 14 martie 2018, pe rețeaua de socializare Facebook a unui elev de la Școala nr. 1 din Perișoru, a apărut postat un mesaj, adresat autorităților, în care adolescentul scrie că nu mai suportă situația de a fi bătut de copiii din centrul de plasament, de pe raza comunei Perișoru, spunând că a fost, recent, victima unei acțiuni violente provocate de un copil instituționalizat, la școală.

     Pornind de la această postare, în zilele de 16.03.2018 și 17.03.2018, la postul de televiziune Antena 1, au fost transmise două reportaje, în cadrul cărora copii de la Centrul de Plasament ,,Sf. Ștefan” din Perișoru au fost acuzați că l-au bătut pe acest adolescent.

  În materialul prezentat de postul de televiziune situația a fost prezentată, astfel:

 • Comunicat de presă - moment artistic de poezie, muzică și dans

  Comunicat de presă

     Vineri, 2 martie, copiii instituționalizați în cadrul Centrului CSSCF SERA Călărași au susținut un moment artistic de poezie, muzică și dans, care a i-a emoționat și încântat pe cei prezenți.

     Copiii talentați au pregătit, de asemenea, o frumoasă expoziție de mărțișoare și lucrări practice, confecționate manual, cu ocazia Zilei de 8 martie - Ziua Femeii.

  Alături de copii și de doamnele educatoare care i-au pregătit, au fost prezenți: directorul-executiv adjunct, Lavinia Grosu, dir. economic Niculina Chivulescu, vicepreședintele Consiliului Județean, Marian Dinulescu, șeful Centrului SERA, Ionuț Pătru, precum și câțiva părinți ai copiilor instituționalizați.

     Acțiunea s-a încheiat cu o horă mare, la care și-au dat mâna copiii, angajații și invitații.

  Compartiment Relații cu Publicul

 • Comunicat referitor la ,Abuz sexual la căminul de copii de la Făurei”

  Comunicat de presa

     Urmare a publicării pe site-ulwww.expressdecalarasi.ro, în data de 13 februarie 2018, a articolului intitulat: ,,După ce am fost făcut mincinos, dezinformat, DGASPC îmi dă dreptate: o minoră de la Centrul de copii din Făurei a fost abuzată sexual”, ne vedem nevoiți să facem câteva precizări, deoarece este creată o confuzie, în rândul cititorilor, între evenimentele pe care le relatează publicația online.

 • Compartimentul adopţii şi postadopţii a introdus date pentru 180 de copii adoptabili, din județul Călărași, în RNA

  Compartimentul adopţii şi postadopţii a introdus date pentru 180 de copii adoptabili, din județul Călărași, în RNA
   
  Activitatea compartimentului adopţii şi postadopţii, din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași, s-a desfăşurat în bune condiţii, în 2017, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ( Legea 273/2004 republicată şi modificată în 2016).
  În cadrul acestui compartiment s-au desfăşurat următoarele activităţi:
 • Compartimentul adopţii şi postadopţii a introdus date pentru 180 de copii adoptabili, din județul Călărași, în RNA

  Compartimentul adopţii şi postadopţii a introdus date pentru 180 de copii adoptabili, din județul Călărași, în RNA
   
  Activitatea compartimentului adopţii şi postadopţii, din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași, s-a desfăşurat în bune condiţii, în 2017, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ( Legea 273/2004 republicată şi modificată în 2016).
  În cadrul acestui compartiment s-au desfăşurat următoarele activităţi:
  - Introducere date ale copiilor adoptabili în RNA pentru 180  copii;
  - Crearea profilelor greu adoptabile pentru 143 copii;
  - Deschiderea procedurii de adopție pentru 86 copii;
  - Întocmirea rapoartelor de potrivire dintre copil și familia adoptatoare pentru încredințare în  vederea adopției – 28;
  - Întocmirea rapoartelor de evaluare psihologică realizate familiilor/persoanelor care au solicitat obținerea atestatului- 26;
  - Monitorizare în perioada încredințării  în vederea adopției - 18 copii;
  - Întocmirea rapoartelor bilunare în perioada încredințării – 94;
  - Elaborare calendare întâlniri  între copii cu DPA și potențiali adoptatori – 33;
  - Note de întȃlnire între copii și persoană/familie adoptatoare -137;
  - Participarea specialiștilor compartimentului la un număr de 126 de întâlniri dintre copii și familii/persoane adoptatoare în perioada potrivirii practice;
  - Participarea asistentului social și psihologului la un număr de 36 întâlniri în vederea inițierii procedurii de potrivire practică;
  - Întocmirea rapoartelor în vederea încuviințării adopției pentru un număr de 26 copii; 
  - Întocmirea fișelor sintetice și transmiterea acestora către alte DGASPC-uri din țară pentru un număr de  41 copii;
  - Transmiterea documentelor către alte DGASPC- uri din țară pentru un număr de 10 copii aflați în perioada încredințării în vederea adopției; 
  - Generarea o dată la 7 zile a listei copiilor adoptabili în RNA de către responsabilul de caz.
  - Cereri de evaluare în vederea obținerii atestatului de persoană/familie aptă să adopte – 29;
  - Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanților de către echipa de specialitate a compartimentului – 27;
  - Întȃlniri cu persoane/familii aflate în evaluare socială -156;
  - Întȃlniri cu persoane/familii aflate în evaluare psihologică -108;
  - Pregătire pentru asumarea în cunostință de cauză a rolului de părinte – 42;
  - Întocmirea rapoartelor finale de evaluare a capacității de a adopta – 26;
  - Familii/persoane atestate ca fiind apte să adopte – 26;
  - Copii încredințați în vederea adopției pentru care Tribunalul Călărași a emis Sentințe Civile     -  21;
  - Adopții încuviințate pentru care Tribunalul Călărași a emis Sentințe Civile – 27;
  - Monitorizări postadopție – 44;
  - Informarea persoanelor/familiilor privind legislația în vigoare - 27 rapoarte;
  - Consilierea și informarea părinților biologici în vederea exprimării consimțământului privind adopția – 31;
  - Acțiuni în instanța de judecată – 69.
  În cadrul Compartimentului Adopţii şi Postadopţii se deruleazǎ urmǎtoarele activitǎţi:
    - Evidenţa copiilor al cǎror PIP stabileşte ca finalitate adopţia internǎ (pentru aceşti copii se vor realiza demersurile necesare în vederea deschiderii procedurii adopţiei interne prin intermediul instanţei de judecatǎ).
  - Opinia copilului (copiii aflaţi în evidenţa compartimentului sunt implicaţi activ în demersurile vizând adopţia, opinia/consimţǎmântul acestora fiind exprimat numai dupǎ o informare corespunzǎtoare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere).
  - Compatibilitate copil-familie potenţial adoptatoare (compartimentul adopţii asigurǎ determinarea compatibilitǎţii copil – familie potenţial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorinţelor şi opiniei exprimate de acesta).
  Sprijin (pentru fiecare persoanǎ/familie care doreşte sǎ adopte va fi desemnat un asistent social responsabil de caz,altul decât responsabilul de caz al copilului şi asigurǎ sprijinul necesar acesteia).
  Evaluarea (asistentul social desemnat responsabil de caz organizeazǎ întâlniri cu familia/persoana care doreşte sǎ adopte, în vederea evaluǎrii acesteia, conform unui program stabilit de comun acord).
  Procesul de potrivire (potrivirea este o etapă premergătoare încredințării în vederea adopției, prin care se identifică și se selectează persoana/familia atestată ca fiind aptă să adopte, răspunde nevoilor identificate ale copilului, stabilește compatibilitatea dintre copil și persoană/familie adoptatoare -Legea 273/2004,art.39).
  Informare şi sprijin (compartimentul oferǎ informaţii şi asigurǎ sprijinul necesar pentru pǎrinţii copilului pentru care finalitatea PIP este de adopţia internǎ).
  Consimţǎmântul la adopţie (pǎrinţii copilului sau, dupǎ caz, reprezentantul legal al cǎrui consimţǎmânt la adopţie este cerut de lege sunt informaţi asupra consecinţelor şi efectelor adopţiei, în special asupra încetarii legǎturilor de rudenie ale copilului. Pǎrinţii copilului sau, dupa caz, reprezentantul legal îşi exprimǎ în mod liber şi necondiţionat consimţǎmântul cu privire la adopţie).
  Activitǎţi de informare a comunitǎţii (comunitatea este informatǎ cu privire la problematica copiilor care pot beneficia de adopţie şi are acces la informaţii de specialitate vizând procedurile necesare finalizǎrii procesului de adopţie).
  Activitati de sprijin si consiliere (compartimentul post adopţii asigurǎ servicii de sprijin, consiliere şi asistenţǎ familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi familiei biologice).
  Monitorizare postadopţie (compartimentul postadopţii asigurǎ urmǎrirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi pǎrinţii adoptivi pe o perioada de minim 2 ani).
   
  Compartiment Relații cu Publicul
   
 • În 2017, Serviciul de Evaluare Complexă a eliberat 1.137 de certificate și hotărȃri de încadrare în grad de handicap

  În 2017, Serviciul de Evaluare Complexă a eliberat 1.137 de certificate și hotărȃri de încadrare în grad de handicap

  Serviciul de Evaluare Complexǎ şi Protecţie de Tip Rezidenţial, din cadrul DGASPC Călărași,are în componență două compartimente: Evaluare Complexǎ și Protecţie de Tip Rezidenţial.

  Compartimentul Evaluare Complexǎ are ca misiune acordarea de protecţie socială pentru copiii cu nevoi speciale, prin eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.

  Obiectivele generale ale compartimentului sunt:

  - Eliberarea de certificate de încadrare într-un grad de handicap ;

  - Consilierea psihologică/educaţională pentru copii şi familie.

  Serviciul de Evaluare Complexăa eliberat, în cursul anului 2017, un număr de 1.137 de certificate și hotărȃri de încadrare în grad de handicap: 792 gradul I de handicap; 137 gradul II de handicap; 198 gradul III de handicap; 10 gradul IV de handicap.

  Dupǎ aria de provenienţă cele 1137 certificate de handicap sunt structurate astfel: 91 pentru copii proveniţi din centrele de plasament; 59 pentru copii proveniţi de la AMP; 945 pentru copii proveniţi din familia biologică; 28 pentru copii proveniţi din familia extinsă; 14 pentru copii aflaţi în plasament la alte familii.    

  La sfârșitul lunii decembrie 2016 a fost modificată legislaţia cu privire la evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

  În acest sens, Serviciul de Evaluare Complexă a întreprins următoarele demersuri:

  - a elaborat Proceduri Operaționale privind întocmirea Planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități;

  - a elaborat Procedurile Operaționale ale Serviciului de Evaluare Complexă și Graficul de circulaţie a documentelor;

  - a solicitat SPAS (Serviciilor de Asistență Socială) / DAS (Direcțiilor de Asistență Socială) desemnarea Responsabililor Caz Prevenire pentru copiii încadrați în grad de hándicap, aflați în comunitate;

  - a solicitat SPAS / DAS care au desemnat Responsabilul Caz Prevenire transmiterea de către aceștia a Rapoartelor de monitorizare a serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau CES (Cerinţe educative speciale) cuprinse în Planul de abilitare-reabilitare;

  - a elaborat Procedurile Operaţionale privind colaborarea dintre Sistemul Educațional și cel al Protecției Drepturilor Copilului în domeniul încadrării în grad de handicap și al orientării școlare și profesionale a copiilor cu dizabilități și/sau CES;

  - a elaborat Procedurile vizând colaborarea interinstituțională în vederea punerii în practică a Managementului de Caz pentru copiii cu dizabilități și/sau CES;

  - a procedat la informarea specialiștilor (asistenți sociali, psihologi, etc.) din cadrul Serviciului AMP și din centrele de plasament aflate în subordinea DGASPC cu privire la modificarea legislației în vederea întocmirii dosarelor de handicap pentru minorii aflați în asistență maternală sau centre;

  - a informat instituțiile partenere (DSP, ISJ, CJRAE, Colegiul Psihologilor) cu privire la responsabilitățile specialiștilor din cadrul acestora vizând atribuțiile specifice pentru copilul cu dizabilități, respectiv familia acestuia;

  - a trimis informări și formulare unui număr de 55 de primării privind modificarea legislației în vederea informării beneficiarilor de certificate de încadrare în grad de handicap;

  - a trimis informări unui număr de 940 părinţi/reprezentanți legali ai minorilor cu dizabilități cu privire la modificarea Legislației în vederea întocmirii dosarelor de handicap pentru minori.

  Compartimentul Protecţie de Tip Rezidenţial (aparat propriu) – obiective generale :

  – Plasamentul în centre de plasament pentru copii proveniți din comunitate și referiți din cadrul celorlalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Călărași ;

  – Reintegrarea sau integrarea familială a copiilor /tinerilor aflați cu mǎsură de protecție specială în centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. Călărași ;

  – Integrarea socioprofesională a tinerilor rezidenți care urmează să părăsească sistemul de protecție ;

  – Adopția copiilor/tinerilor aflați cu mǎsură de protecție specială în centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C Călărași ;

  – Accesul la serviciile oferite de Centrul de Zi din cadrul C.S.S.C.F “SERA” Călărași pentru evitarea instituționalizării minorilor beneficiari ai acestor servicii.

  În perioada 01.01.2017-31.12.2017, Serviciul Rezidențial a instrumentat un număr de 16 de cazuri copii/tineri pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului/ Instanța judecătorească au stabilit mǎsuri de protecţie specialǎ. Serviciul Rezidențial și-a propus reintegrarea/sistarea a unui număr de 15 măsuri de protecție specialǎ (plasament). În perioada 01.01.2017-31.12.2017, Serviciul Rezidențial (aparat propriu) a instrumentat și finalizat un număr de 16 cazuri de reintegrări în familie/sistări măsură de protecție.

  Specialiștii Serviciului Rezidenţial -aparat propriu au reevaluat, trimestrial, conform legii, măsurile de protecţie pentru un număr de 105 beneficiari, pentru aceştia având calitatea de manager /responsabil de caz.

  S-au solicitat celor 55 de primării din judeţul Călărași, informaţii cu privire la înfiinţarea și funcţionarea Consiliului Comunitar Consultativ- au transmis răspuns un număr de 33 unităţi administrativ teritoriale.

  În cadrul Serviciului Rezidențial au fost instrumentate și încheiate un număr de 12 contracte cu familia, pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de Centrul de Zi din cadrul C.S.S.C.F “SERA” Călărași.

   

 • D.G.A.S.P.C. Călărași/ Servicii specializate în domeniul protecţiei copilului, centrate pe interesul superior al copilului

  Download document

  D.G.A.S.P.C. Călărași/ Servicii specializate în domeniul protecţiei copilului, centrate pe interesul superior al copilului

  D.G.A.S.P.C. Călărași are în structura organizatorică servicii specializate în domeniul protecţiei copilului, a căror activitate este centrată pe interesul superior al copilului.

  Serviciul Alternative de Tip Familial  este parte integrantǎ a paletei de servicii sociale pe care le oferǎ D.G.A.S.P.C Cǎlǎraşi. Serviciile de tip familial au rolul de a asigura la domiciliul unei persoane fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv, de pǎrinţii sǎi. Serviciile de tip familial au un caracter specializat în funcţie de nevoile şi caracteristicile copiilor protejaţi.

 • Comunicat - DGASPC Călărași acordă facilitati persoanelor cu handicap

       În baza prevederilor Legii nr. 448/2006 și a unei Convenții tripărtite încheiate cu Ministerul Transporturilor și CNADNR, DGASPC Călărași  acordă, la cerere roviniete gratuite persoanelor cu handicap, deținătoare de autoturisme adaptate, precum și îngrijitorilor acestora, anul trecut fiind acordate un număr de 214 de roviniete.               

 • Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități marcată în centrele DGASPC Călărași

  Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități marcată în centrele DGASPC Călărași

  În fiecare an, la data de 3 decembrie, la nivel mondial este marcată Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități.

  Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Călărași (CSCCHC), Centrul Faurei și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești, din cadrul DGASPC Călărași, au marcat această dată printr-o serie de evenimente privind promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și incluziunea lor socială.

    Directorul DGASPC, Doiniţa Nicolae, prezentă la sărbătoarea organizată de CSCCH Călărași i-a felicitat pe copii și le-a mulțumit celor care îi îngrijesc:

  „Doresc să urez un sincer: „La mulţi ani!”, în această zi deosebită, semenilor noştri, cu nevoi speciale. Totodată, doresc să adresez felicitări tuturor colegilor care pun suflet în tot ceea ce fac, pentru  aceşti copii minunaţi.”

 • 3 decembrie,Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități

  3 decembrie, Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități

  În fiecare an, la 3 decembrie, la nivel mondial este marcată Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități. Această zi a fost adoptată de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în anul 1992, iar marcarea acestei zile are ca obiectiv promovarea înțelegerii problemelor legate de dizabilitate și mobilizarea susținerii demnității, drepturilor și bunăstării persoanelor cu dizabilități.

  Centrele din cadrul DGASPC Călărași vor marca această dată, printr-o serie de evenimente privind promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și incluziunea lor socială.

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).